سود و زیان تحقق نیافته


سود و زیان تحقق نیافته

ارسال کالا به شعبه از روش بهای تمام شده بعلاوه چند درصد

طرفدارهای این روش بر این باور هستند که چون ارسال کالا و مبادلات با شعبه دارای هزینه های برای دفتر مرکزی می باشد، و درمواردی که تعیین قیمت فروش شعبه امکان پذیر نباشد بنابراین می بایست کالای ارسالی به قیمت بهای تمام شده و درصدی به عنوان پوشش هزینه های شعبه توسط دفتر مرکزی باشد

چناچه کالای ارسالی به شعبه به میزان ۱۵ درصد علاوه بر بهای تمام شده ثبت شود، ثبتها به شکل زیر در دفتر مرکزی ثبت می گردد

کالای ارسالی به شعبه ۱۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۱۵

در این روش در دفتر مرکزی کالای ارسالی به شعبه به بهای تمام شده ثبت می شود و تفاوت آن با موجودی کالای شعبه به حساب سود تحقق نیافته شعبه( یا حساب تعدیل کالای شعبه یا ذخیره سود تعدیل نشده) منظور می گردد. در این روش مانده حساب موجودی کالای شعبه به حساب سود تحقق نیافته شعبه منتقل می شود و مانده حساب سود تحقق نیافته شعبه نشان از سود یا زیان شعبه می باشد و این مانده به حساب خلاصه سود و زیان شعبه منتقل می گردد

حل مثال قبل با احتساب بهای تمام شده کالا بعلاوه ۲۰ درصد

 1. کالای شعبه ۱.۱۴۰.۰۰۰

موجودی کالای شعبه ۹۵۰.۰۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۱۴۰.۰۰۰

 1. کالای شعبه ۳.۲۴۰.۰۰۰

کالای ارسالی به شعبه ۲.۷۷۰.۰۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۴۷۰.۰۰۰

 1. کالای ارسالی به شعبه ۱۴۰.۰۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۲۸.۰۰۰

کالای شعبه ۱۶۸.۰۰۰

 1. بانک شعبه ۲.۷۰۰.۰۰۰

کلای شعبه ۲.۷۰۰.۰۰۰

 1. بدهکاران شعبه ۱۰۰.۰۰۰

کالای شعبه ۱۰۰.۰۰۰

 1. تخفیفات فروش شعبه ۵۰.۰۰۰

بدهکاران شعبه ۵۰.۰۰۰

 1. هزینه مطالبات سوخت شده ۳۰.۰۰۰

بدهکاران شعبه ۳۰.۰۰۰

 1. هزینه اجاره شعبه ۱۰۰.۰۰۰

بانک شعبه ۱۰۰.۰۰۰

 1. کالای شعبه ۳۰.۰۰۰

بدهکاران شعبه ۳۰.۰۰۰

 1. هزینه دستمزد شعبه ۴۰۰.۰۰۰

بانک شعبه ۴۰۰.۰۰۰

 1. هزینه های متفرقه ۱۰۰.۰۰۰

بانک مرکز ۱۰۰.۰۰۰

 1. هزینه کسری کالا ۷۰۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۱۴۰۰

کالای شعبه ۸۴۰۰

 1. بانک مرکز ۵۰۰.۰۰۰

بانک شعبه ۵۰۰.۰۰۰

 1. موجودی کالای شعبه ۸۰۳.۰۰۰

سود تحقق نیافته کالای شعبه ۱۸۱.۰۰۰

کالای شعبه ۹۸۴.۰۰۰

روش ثبتها به شرح زیر است

شرح مبادلات

بدهکار

بستانکار

موجودی کالای اول شعبه

کالای شعبه (به نرخ سیاهه یا صوتحساب)

- موجود کالای شعبه (به بهای تمام شده)

- سود تحقق نیافته کالای شعبه ( معادل تفاوت دو حساب)

ارسال کالا از مرکز به شعبه

کالای شعبه (به نرخ سیاهه یا صوتحساب)

-‌ کالای ارسالی به شعبه( بهای تمام شده)

- ‌‌‌سود تحقق نیافته شعبه

برگشت کالا از شعبه به دفتر مرکزی

-‌ کالای ارسالی به شعبه (بهای تمام شده)

-‌ سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه (نرخ صورتحساب)

فروش کالا توسط شعبه

بانک شعبه یا حسابهای دریافتنی شعبه

کالای شعبه (نرخ صورتحساب)

برگشت از فرو ش نسیه به شعبه

موجودی کالای شعبه (نرخ صورتحساب)

حسابهای دریافتنی شعبه

تخفیف به بدهکاران شعبه

تخفیفات فروش شعبه

دریافت وجه از بدهکاران شعبه

کالای مفقود شده یا خسارت دیده

زیان ناشی از خسارت کالا

سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

مطالبات سوخت شده شعبه

هزینه مطالبات سوخت شده

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

کسری کالای شعبه

زیان کسری کالای شعبه(بهای تمام شده)

سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

موجودی کالای آخر دوره شعبه

-‌ موجودی شعبه(بهای تمام شده)

-‌ سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

کالای بین راهی شعبه به مرکز

-‌ موجودی کالای بین راهی شعبه( بهای تمام شده)

-‌ سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

بانک شعبه یا بانک مرکز

حساب کالای ارسالی به شعبه

کالای ارسالی به شعبه(بهای تمام شده)

خلاصه سود و زیان مرکز

حساب موجودی کالای شعبه

- موجودی کالای شعبه

- سود تحقق نیافته کالای شعبه

کالای شعبه(نرخ صورتحساب)

حساب سود تحقق نیافته کالای شعبه:

اگر مانده بدهکار بود

اگر مانده بستانکار بود

خلاصه سود و زیان شعبه

سود تحقق نیافته شعبه

سود تحقق نیافته شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه

حساب هزینه های شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه

هزینه های شعبه به تفکیک

حساب خلاصه سود و زیان شعبه:

اگر بستانکار بود

خلاصه سود و زیان شعبه

خلاصه سود و زیان مرکز

خلاصه سود و زیان مرکز

خلاصه سود و زیان شعبه

نکته: در روش بهای تمام شده مانده حساب کالای شعبه به حساب خلاصه سود و زیان شعبه بسته می شود ولی در روش بهای تمام شده بعلاوه چند درصد، مانده کالای شعبه ابتدا به سود و زیان تحقق نیافته حساب تعدیل کالای شعبه (سود تحقق نیافته ) و سپس به حساب خلاصه سود و زیان شعبه بسته می شود

در این وبلاگ سعی بر این است تا دانش آموخته های خود و دیگر همکاران عزیز به اشتراک گذاشته شود
همچنین سعی دارم به اکسل که مهمترین ابزار کار این حرفه است، به حد کافی توجه گردد
و البته مشارکت در پروژه های دوستان و انجام خدمات مالی

سود و زیان (Realized) و (Unrealized) چیست؟

طوطیا: در پلتفرم معاملاتی شما، چیزی وجود دارد که به شما سود یا زیان تحقق‌یافته (Realized) و تحقق‌نیافته (Unrealized) را نشان می‌دهد. به زبان خودمانی، همان سود یا زیانی است که هنوز اتفاق نیافتاده و افتاده. در این بخش به توضیح این مفهوم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سود و زیان (Realized) و (Unrealized) چیست؟

اگر اندکی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، احتمالاً درباره نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و عجیب‌وغریب بازار دارایی‌های دیجیتال مطالبی را خوانده‌اید یا اخباری درباره آن به گوشتان خورده است. در بازارهای پرنوسان، حتی اگر محاسبه‌ها و پیش‌بینی‌ها روی کاغذ سود یا ضرر چند‌ده‌برابری پورتفو را نشان دهد، تا زمانی که وجه نقد به حساب‌های بانکی‌مان واریز نشده باشد، نمی‌توانیم درباره میزان سود یا زیان با قطعیت سخن بگوییم. به‌عبارت‌دیگر، تا وقتی روی گزینه فروش دارایی کلیک نکنید، ضرر یا سود تحقق‌یافته نخواهید داشت. ‌

بی‌شک یکی از رویکردهای مهم‌ برای داشتن استراتژی کارآمد معاملاتی، تعیین زمان درست فروش دارایی و کسب سود واقعی است. اگر ارزش دارایی شما یک‌شبه صد برابر شود یا یک‌شبه به نصف کاهش پیدا کند، تا وقتی در‌عمل آن را نفروخته‌اید، معامله خود را نمی‌توانید موفق یا شکست‌خورده بدانید.

ازآن‌جا‌که درک عمیق و جامع از مفاهیم سود و ضرر، جزو الفبای استراتژی معاملاتی موفق است، پیشنهاد می‌کنیم در‌ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با عباراتی مانند سود و زیان تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته بیشتر آشنا شوید.

سود و زیان تحقق‌یافته چیست؟

در بازارهای معاملاتی، سود تحقق‌یافته به‌معنای سودی واقعی است که درنتیجه فروش دارایی به‌دستتان می‌رسد. به‌‌بیان ساده‌تر، سود تحقق‌یافته سود حاصل از معاملات تکمیل‌شده است که می‌توانید آن را به وجه نقد تبدیل کنید؛ بنابراین، حتی اگر ارزش دارایی پورتفو شما یک‌شبه ده برابر شود، تا وقتی آن را نفروخته‌اید، نمی‌توانید بگویید سود کرده‌اید. به‌همین‌ترتیب، ضرر تحقق‌یافته نیز فقط در‌صورت فروش دارایی با قیمتی کمتر از قیمت خرید ایجاد می‌شود؛ یعنی اگر ارزش پورتفو شما نصف شود، هنوز تا زمانی که آن را در‌عمل نفروخته‌اید، نمی‌توانید بگویید دچار ضرر تحقق‌یافته شده‌اید.گفتنی است مفهوم سود یا ضرر تحقق‌یافته به‌طور ویژه برای معامله‌گرهایی بیشتر کاربرد دارد که در کشورهایی مانند ایالات متحده زندگی می‌کنند. این کشورها اغلب قوانین سفت‌و‌سختی درزمینه مالیات بر درآمد و دارایی نقدی افراد اِعمال می‌کنند و معامله‌گرها ترجیح می‌دهند به امید کاهش نرخ مالیات، سود خود را به‌صورت تحقق‌نیافته نگه دارند و در‌عمل دارایی‌شان را نفروشند و آن را نقد نکنند. با‌این‌حال با‌توجه‌به شدت نوسان‌های بازار، نمی‌توانیم از اهمیت درک درست این مفاهیم مهم برای تمام معامله‌گرها غافل شویم.

در‌واقع، به‌عنوان معامله‌گر باید بتوانید بین سود متلاطمی که در صفحه مانیتور مشاهده می‌کنید و سود قطعی‌شده‌ای که در کیف پول شخصی‌تان به‌دست آورده‌اید، تمایز قائل شوید. همچنین، اگر طبق آمار و ارقام صفحه‌های دیجیتالی در ضرر تحقق‌نیافته هستید، باید تصمیم بگیرید که آیا مایل‌اید این ضرر را به‌صورت قطعی بپذیرید یا طبق پیش‌بینی‌های خود ترجیح می‌دهید فروش دارایی را به‌تعویق بیندازید تا مجدداً وارد بازار صعودی شوید.

فرمول محاسبه سود تحقق‌یافته

همان‌طورکه توضیح دادیم، سود تحقق‌یافته به میزان سودی گفته می‌شود که با فروش دارایی بیشتر از قیمت خرید به‌دست می‌آورید؛ بنابراین، سود تحقق‌یافته با این فرمول محاسبه می‌شود:

50%سود تحقق‌یافته = قیمت فروش دارایی – قیمت خرید دارایی

فرمول محاسبه زیان تحقق‌یافته

فرمول ضرر تحقق‌یافته نیز بدین‌ترتیب محاسبه می‌شود:

ضرر تحقق‌یافته = قیمت خرید دارایی – قیمت فروش دارایی

نمونه‌ای از سود تحقق‌یافته

فرض کنید 3 کوین سولانا را هرکدام به قیمت 100 دلار خریده‌اید و پس از چند روز، قیمت سولانا به 130 دلار می‌رسد. در این صورت، شما تمام کوین‌های سولانای خود را می‌فروشید و به‌ازای هر کوین 30 دلار سود می‌کنید؛ زیرا اکنون ارزش هر کوین شما 30 دلار بیشتر از ارزش آن در زمان خرید است. در این مثال، سود تحقق‌یافته شما برای هر کوین سولانا با این فرمول به‌راحتی محاسبه می‌شود:

ازآن‌جاکه سه کوین سولانا خریده‌اید، کل سود حاصل از انجام این تراکنش برابر با 90 دلار است:

نمونه‌ای از زیان تحقق‌یافته

اکنون، تصور کنید 2.5 واحد بایننس کوین هر‌کدام به ارزش 400 دلار خریده‌اید؛ اما بازار بایننس کوین دستخوش تحولات منفی می‌شود و قیمت این کوین به 380 دلار کاهش می‌یابد. شما هم برای جلوگیری از ضررِ بیشتر، تمام موجودی بایننس کوین خود را می‌فروشید.

در این صورت، برای هر واحد بایننس کوین دچار 20 دلار ضرر تحقق‌یافته شده‌اید؛ یعنی هر کوین را 20 دلار کمتر از قیمت خرید، فروخته‌اید. از‌آن‌جا‌که درمجموع 2.5 واحد بایننس کوین خریده بودید، کل ضرر تحقق‌یافته شما برابر با 50 دلار خواهد بود:

سود و زیان تحقق‌نیافته چیست؟

این مفهوم همان مخفف “Profit/Loss” است و به سود یا زیانی اطلاق می‌شود که شما در هنگام بستن پوزیشن نسیب خود می‌کنید. اگر شما پوزیشن را باز نگه داشته باشید، هنوز معلوم نیست که دقیقه‌ای بعد یا حتی ثانیه‌ای بعد، این عدد چقدر خواهد بود و همچنین شما هنوز پوزیشن خود را با این مقدار مشخص نبسته‌اید. هر زمان که آن را ببندید به آن سود یا زیان تحقق یافته می‌گویند.
به P/L تحقق نیافته همچنین P/L شناور (Floating P/L) نیز می‌گویند و دلیل آن این است که وقتی معامله شما (پوزیشن) باز است، مقدار آن همچون ذره‌ای در آب مدام در حال تغییر است.

سود و زیان

سود یا زیان شما با نوسانات بازار یا شناوری بازار در هر لحظه در حال تغییرات است.
برای مثال اگر شما در همین لحظه در سود تحقق نیافته باشید و به سمتی دیگر رفته و آبی بنوشید و برگردید و ببینید بازار خلف وعده کرده و برعکس پیشبینی شما حرکت کرده، حالا شما در ضرر تحقق نیافته هستید.

نمونه‌ای از زیان تحقق‌ نیافته

فرض کنید شما حسابی دلاری دارید و در حال حاضر 0.1 Lot پوزیشن خرید روی جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.15000 گرفته‌اید؛ سود و زیان تحقق نیافته شما مدتی از چارت دور بوده و سپس به نمودار بازمی‌گردید و می‌بینید که نرخ به 1.13000 رسیده است. بیایید P/L شناور این پوزیشن را با هم بررسی کنیم:

شناور P/L = حجم پوزیشن x (قیمت فعلی – قیمت ورود)

شناور P/L = 10,000 x (1.13000 – 1.15000)

-200 = 10,000 x (- 0.0200)

این پوزیشن 200 پیپ به سمت ضرر رفته است و در این حالت چون شما 0.1 لات حجم ورودی داشتید، هر پیپ برابر $1 است. پس به صورت ساده، ضرر شناور شما برابر $200 است.

سود و زیان شناور

در همین مثال، آن ضرر شناور می‌گوییم زیرا هنوز پوزیشن بسته نشده است. معمولاً شما به این امید در ضرر شناور مانده‌اید که قیمت برگردد و به سود شناور برسد، درست است؟

اگر EUR/USD برگردد و به سمت بالا حرکت کند و از نقطه ورود شما عبور کرده و به 1.16000 برسد، شما اکنون در سود شناور هستید.حالا پوزیشن شما 100 پیپ در سود است. و از آن‌جایی که شما 0.1 Lot حجم ورودی داشتید سود شناور شما حالا برابر $100 است.

سود و زیان شناور

جمع‌بندی

اگرچه مفاهیم سود یا زیان تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته بسیار ساده به‌نظر می‌رسند، برای هدف اصلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، یعنی کسب سود از بازار، اهمیت فراوانی دارد. ممکن است بین زمانی که یک دارایی را می‌خرید تا زمانی که آن را می‌فروشید، بارها روی کاغذ سود کنید یا متضرر شوید؛ اما تا زمانی که درعمل روی دکمه «فروش» کلیک نکرده‌اید، معامله خود را نمی‌توانید موفق یا شکست‌خورده بدانید.

درک عمیق از زیان یا سود تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته می‌تواند به شما در ایجاد و پیروی از استراتژی معاملاتی قدرتمند و کارآمد کمک کند. سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی همچون بازار ارزهای دیجیتال فقط به سفته‌بازی دارایی محدود نیست. در پایان، شما باید بتوانید سود و زیان تحقق نیافته در زمانی مناسب و با دلیلی منطقی سرمایه‌تان را از بازار خارج کنید.

آشنایی با صورت سود و زیان

یکی از صورت‌های مالی پرکاربرد در تحلیل بنیادی، صورت سود و زیان است. با بررسی صورت سود و زیان (Profit and Lost Statement) می‌توان از عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری با خبر شد.

عملکرد مالی یک واحد تجاری نشان دهنده‌ی میزان بازدهی است، که آن واحد توانسته از طریق منابع تحت کنترلش ایجاد کند. همان‌طور که در مقالات پیشین گفته شد، توانایی واحد تجاری در پاسخ به رویدادهای (فرصت‌ها یا تهدیدها) غیر‌منتظره انعطاف‌پذیری مالی آن واحد را نشان می‌دهد. یعنی اگر یک واحد تجاری بتواند جریان‌های نقد ورودی یا خروجی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در مواقع ضروری، بتواند فوری نسبت به اتفاقات غیر‌منتظره واکنش نشان دهد، می‌توان گفت که این واحد انعطاف‌پذیری مالی خوبی دارد. برای آگاه شدن از عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی یک شرکت، می‌توان از صورت سود و زیان در کنار سایر صورت‌های مالی استفاده کرد. این صورت مالی را نیز همانند سایر صورت‌های مالی می‌توان در سایت کدال یافت. در ادامه به معرفی صورت سود و زیان و اجزای آن می‌پردازیم.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان گزارشی از عملکرد یک واحد تجاری طی یک دوره مالی است. این گزارش می‌تواند 3 ماهه، 6 ماهه و یا یک ساله باشد. صورت حساب سود و زیان، درآمدها، هزینه‌ها و به‌طور کلی عملکرد یک واحد تجاری را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمونه‌ای از صورت سود و زیان است که به شکل ساده ارائه شده است. اقلام مختلفی در صورت سود و زیان آورده می‌شوند. موارد زیر از اقلام اصلی هستند که باید حتما در این صورت مالی نشان داده شوند.

صورت سود و زیان شرکت نمونه

صورت سود و زیان

درآمد عملیاتی

درآمد‌هایی هستند که از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می‌شوند. این فعالیت‌ها معمولا به طور منظم و تکراری هستند. هر فعالیتی که جهت رسیدن واحد تجاری به اهداف خود، به‌طور مکرر رخ می‌دهد، قسمتی از فعالیت‌های عملیاتی به‌حساب می‌آیند و درآمد حاصل از آن، جزئی از درآمدهای عملیاتی است.

نمونه‌هایی از درآمدهای عملیاتی عبارتند از: فروش کالا، ارائه خدمات و استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری. اقلام نام برده شده، اقلامی هستند که طی فعالیت عادی واحد تجاری تولید و فروخته می‌شوند. در شرکت‌های خدماتی نیز به‌جای فروش، خدمات ارائه شده در نظر گرفته می‌شود.

هزینه‌های عملیاتی

یکی از مهم‌ترین اجزای صورت سود و زیان هزینه‌های عملیاتی هستند. این هزینه‌ها بر حسب ماهیت و یا کارکرد طبقه‌بندی می‌شوند. هزینه‌ها بر حسب کارکرد به‌عنوان بخشی از بهای تمام شده فروش، توزیع و یا بخش اداری به‌حساب می‌آیند. در طبقه‌بندی بر حسب ماهیت، هزینه‌ها بر اساس ماهیتی که دارند و استفاده‌ای که از آن‌ها می‌شود در صورت سود و زیان منعکس می‌شوند. مواردی نظیر استهلاک، هزینه مواد مصرفی، کرایه حمل، حقوق کارمندان و. در طبقه‌بندی هزینه‌ها بر‌حسب ماهیت قرار می‌گیرند. در روش طبقه‌بندی بر حسب ماهیت، هزینه‌ها با هم جمع شده و در صورت سود و زیان نشان داده می‌شود.

استهلاک به چه معنا است؟

برخی از اقلام ترازنامه نظیر کالاهای سرمایه‌ای (تجهیزات، ماشین آلات و. )، بر اثر گذشت زمان، استفاده مداوم طی دوره مالی و یا تولید محصولات مدرن‌تر، مقداری از ارزش خود را از دست می‌دهند. به این کاهشِ ارزش در دارایی‌های ثابت استهلاک (Depreciation) گفته می‌شود.

برخی از شرکت‌ها دارایی‌های خود را برای پرداخت مالیات کمتر، به عمد مستهلک می‌کنند. محاسبه هزینه استهلاک از راه‌های مختلف امکان‌پذیر است. برای به‌دست آوردن استهلاک، باید از بهای تمام شده دارایی، ارزش اسقاط و عمر مفید آن اطلاع داشته باشیم.

روش‌های مختلف محاسبه استهلاک

2) بر مبنای ساعات کارکرد

3) بر مبنای میزان تولید

4) روش مجموع سنوات

سود و زیان عملیاتی

از تفاوت درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی سود یا زیان عملیاتی به‌دست می‌آید. به سود یا زیان عملیاتی، EBIT نیز گفته می‌شود، که همان سود قبل از بهره و مالیات است. با تقسیم این مقدار بر تعداد کل سهام شرکت، سود قبل از بهره و مالیات هر سهم به‌دست می‌آید.(Earning Before Interest and Tax)

هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی انواع مختلفی دارند. بهره پرداختنی، همانند هزینه بهره‌های بانکی و غیر‌بانکی (بهره‌ای که بابت پرداخت وام می‌پردازیم.)، هزینه مشاوره‌های مالی، هزینه حسابداری و حسابرسی، کارمزد‌های بانکی، هزینه مطالبات سوخت شده، پولی که بابت پرداخت جرایم و عوارض بانکی و غیر‌بانکی هزینه می‌شود و هزینه‌های کارشناسی و بازرسی (مثل هزینه‌های کارشناس بیمه) همگی مثال‌هایی از هزینه‌های مالی هستند.

درآمدها و هزینه‌های غیر‌عملیاتی

درآمدها و هزینه‌هایی است که از عملیات اصلی واحد تجاری حاصل نمی‌شوند. درآمدهای حاصل از فروش زمین یا ساختمان، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و. نمونه‌ای از درآمدهای غیر‌عملیاتی هستند.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد یکی از اقلام کاهنده‌ی میزان سود قبل از مالیات است. طبق ماده‌ی 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها پس از کم کردن معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد است.

سود یا زیان فعالیت‌های عادی

سود یا زیان حاصل از فعالیت‌های عادی عبارت است از مجموع سود یا زیان عملیاتی، خالص درآمدها و هزینه‌های غیر‌عملیاتی و همچنین هزینه‌های مالی.

فعالیت‌های عادی، فعالیت‌هایی هستند که به طور معمول، مکرر و منظم توسط واحد تجاری انجام می‌شوند. هر نوع فعالیتی که در راستای بهبود و پیشبرد اهداف واحد تجاری انجام می‌شود نیز جزئی از فعالیت‌های عادی به‌حساب می‌آید. هر‌گونه اتفاقی که لزوما نباید در واحد تجاری رخ دهند، اما ممکن است گاهی در محیط عملیات شرکت یا واحد تجاری اتفاق بیفتند نیز، جزئی از فعالیت‌های عادی به‌حساب می‌آیند. به‌طور کلی فعالیت‌های تکرار‌شونده و آن‌چه که ممکن است بر تولیدات و یا ارائه خدمات تاثیر بگذارند، اگر قابل پیش‌بینی باشند، جزء فعالیت‌های عادی شرکت هستند.

اقلام خاص فعالیت‌های عادی

برخی از فعالیت‌های عادی به‌خاطر ماهیتی که دارند، به‌صورت جداگانه نمایش داده می‌شوند. اقلام استثنایی و نتایج عملیات متوقف شده در این گروه قرار می‌گیرند.

اقلام استثنایی

بعضی از رویدادها یا معاملاتی که در چارچوب فعالیت‌های عادی شرکت اتفاق می‌افتند، دارای اهمیتی به‌خصوص هستند. این اقلام به‌خاطر ماهیت و اهمیتی که دارند، به‌طور جداگانه در صورت سود و زیان آورده می‌شوند. سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی حقوقی، زیان‌های ناشی از بلایای طبیعی به شرطی که انتظار وقوع آن‌ها برود، سود و زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت،هزینه‌های تجدید سازمان و. نمونه‌ای از اقلام استثنایی به‌حساب می‌آیند.

عملیات متوقف شده

در بعضی مواقع دیده می‌شود که واحد تجاری برای تامین نقدینگی یا موارد دیگر مجبور به فروش یا تعطیل کردن قسمتی از خط تولید خود می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم تعطیل شدن یک خط تولیدی ممکن است تاثیر بسیار زیادی بر میزان فروش یک شرکت تولید‌کننده داشته باشد. به‌دنبال کاهش تولید، میزان فروش نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه بر جریان نقدی ورودی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

برای این‌که استفاده کنندگان از صورت‌های مالی بتوانند وضعیت آتی شرکت را به‌درستی پیش‌بینی کنند، لازم است مواردی مانند تعطیل شدن خط تولید به‌طور مجزا در صورت سود و زیان نمایش داده شود.

اقلام غیرمترقبه

اقلام غیر‌مترقبه، اقلامی هستند با اهمیت بالا، که منشاء آن‌ها رویدادهای خارج از فعالیت‌های عادی شرکت است. این اقلام ماهیتی غیر‌عادی و غیر‌مستمر دارند. برای این‌که بفهمیم رخ‌دادی جزء اقلام غیرمترقبه به‌حساب می‌آید یا خیر، باید محیطی که واحد تجاری در آن فعالیت می‌کند را زیر نظر بگیریم. سود‌ها یا زیان‌هایی ناشی از بلایای طبیعی به‌عنوان اقلام غیر مترقبه به‌حساب می‌آیند.

سود خالص

با کسر کردن، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، هزینه‌‌ی مالی و مالیات از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، سود‌ خالص به‌دست می‌آید.

با تقسیم کردن مبلغ سود خالص بر تعداد کل سهام شرکت، سود هر سهم یا همان EPS اندازه‌گیری می‌شود. (Earning Per Share)

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیانی که معمولا تهیه می‌شود، خود به تنهایی نشانگر کلیه‌ی هزینه‌ها و درآمدها نیست. چون برخی از هزینه‌ها و درآمدها مستقیما روی حقوق صاحبان سرمایه تاثیر می‌گذارند.

برای این‌که بتوانیم رقم نهایی صورت سود و زیان را به‌دست بیاوریم، لازم است تغییراتی روی صورت سود و زیان عادی ایجاد شود. این تغییرات را می‌توان در صورت سود و زیان جامع نشان داد.

صورت سود و زیان جامع، گزارشی است که تغییرات روی حقوق صاحبان سرمایه را نشان می‌دهد. این تغییرات می‌توانند افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت تمامی درآمد‌ها و هزینه‌های شناسایی شده طی یک دوره مالی باشد.

صورت سود و زیان جامع، گزارشی است که تغییرات روی حقوق صاحبان سرمایه را نشان می‌دهد. این تغییرات می‌توانند افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت تمامی درآمد‌ها و هزینه‌های شناسایی شده طی یک دوره مالی باشد. یعنی هزینه‌ها و درآمدهای مالی چه تحقق یافته باشند و یا تحقق نیافته باشند، تاثیرات خود را در این قسمت بر حقوق صاحبان سرمایه می‌گذارند.

در این صورتِ مالی، سود یا زیان خالص، طبق مقداری که در صورت سود و زیان عادی به‌دست آمده است، در سطر اول آورده می‌شود. سپس سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده نظیر، سود یا زیان تحقق نیافته، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، درآمد یا هزینه‌های تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ثابت مشهود به آن اضافه و یا از آن کم می‌شوند. از دیگر اجزای صورت سود و زیان، تعدیلات سنواتی می‌باشد.

صورت سود و زیان جامع

تعدیلات سنواتی چیست؟

از تعدیلات سنواتی می‌توان به‌عنوان یک سند اصلاحی استفاده کرد. اگر شرکت بخواهد تغییری در محاسبه رویه‌های حسابداری خود ایجاد کند و یا حسابی را از دوره‌ی مالی قبل به دوره‌ی مالی جدید منتقل کند، از حساب تعدیلات سنواتی استفاده می‌شود.

برای مثال اگر در محاسبه سود یا زیان دوره قبل اشتباهی رخ داده باشد، در ثبت این دوره، به صورت سود و زیان عادی، موردی به نام تعدیلات سنواتی اضافه می‌شود.

به‌طور کلی تعدیلات سنواتی به معنی اصلاح سود و زیان انباشته ابتدای دوره است. اگر اشتباهاتی که در دوره قبل رخ داده بی‌اهمیت باشند، در قسمت حساب سود و زیان جامع آورده می‌شود. اما اگر اشتباهات رخ داده بسیار با اهمیت باشند، باید صورت‌های مالی دوره‌های قبل را از نو نوشت. به‌طور کلی حساب تعدیلات سنواتی منجر به افزایش بی‌اعتمادی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی می‌شود.

مثالی برای اندازه‌گیری سود

در جدول زیر صورت سود و زیان یک شرکت لیزینگ آورده شده است. از آن‌جایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. در صورت سود و زیان زیر، گردش حساب سود (زیان) انباشته نیز آورده شده است. (تمامی ارقام داخل جدول به میلیون ریال هستند.)

صورت سود و زیان شرکت نمونه

صورت سود و زیان شرکت نمونه

در این مثال پله به پله به محاسبه انواع سود، در صورت سود و زیان می‌پردازیم. همان‌طور که می‌دانیم درآمد‌ها منجر به افزایش در دارایی‌های شرکت می‌شوند و ماهیتی مثبت دارند. هزینه‌ها ماهیتی منفی دارند. در شرکت بالا از تفاضل درآمد و هزینه‌های تامین منابع مالی، سود ناخالص به‌دست آمده است. (204.529 = 113.061 _ 317.590 )

با اضافه کردن سایر درآمدهای عملیاتی و کسر کردن هزینه‌های عملیاتی (هزینه عمومی، اداری و تشکیلات) از سود ناخالص، سود عملیاتی به‌دست آمده است.

(150.357 = 59.400 _ (5.228 + 204.529))

درآمدهای عملیاتی در سال 98 نسبت به سال 97، 74 درصد کاهش داشته است. برای پیش‌بینی سود عملیاتی سال آتی شرکت، باید درآمدهای عملیاتی چند ساله گذشته را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این درآمدها بر اثر اتفاقی غیر‌معمول تغییر کرده‌اند یا خیر.

هزینه‌های مالی و اقلام غیر‌مترقبه شرکت در این دوره صفر بوده است. اما از مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و سایر درآمدهای غیر‌عملیاتی، میزان سود قبل از مالیات به‌دست می‌آید. (183.171 = 6.380 + 26.434 +150.357)

پس از کسر مالیات (32.806) از سود، سود خالص پس از کسر مالیات به‌دست می‌آید.

برای به دست آوردن سود خالص هر سهم (EPS)، سود خالص پس از کسر مالیات را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم کرده و سود خالص هر سهم به‌دست می‌آید. این شرکت 600 میلیون سهم دارد. با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات 150.365 بر 600 سود خالص هر سهم به‌دست می‌آید. که سود خالص هر سهم این شرکت برابر با 251 ریال است.

این شرکت تعدیلات سنواتی نداشته بنابراین می‌توان ادعا داشت که صورت‌های مالی آن هر سال به‌طور دقیق ارائه می‌شود. سود انباشته ابتدای دوره با سود خالص جمع شده و سود قابل تخصیص را ایجاد کرده است. سود قابل تخصیص این شرکت برابر با 263.334 است. ( 263.334= 112.969+ 150.365 )

از سود قابل تخصیص، اندوخته‌ی قانونی (طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.) و سود سهام مصوب مجمع کسر می‌شود، از این طریق سود انباشته در پایان دوره مالی محاسبه می‌شود.

خلاصه

در این مقاله ابتدا به معرفی صورت سود و زیان پرداخته شد و سپس اجزای این صورت مالی معرفی گردید. در این مقاله فهمیدیم که سود عملیاتی به‌عنوان شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری برای سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان است. با بررسی این سود در سال‌های پیاپی می‌توان فهمید که آیا شرکت توانایی لازم برای ایجاد درآمد و سود در سال‌های آتی را دارد یا خیر. هرچه با گذشت زمان یک واحد تجاری سود عملیاتی بیشتری تولید کند، کسب‌‌وکار اصلی شرکت با کارایی بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد. علاوه بر سود عملیاتی، سود ناخالص و سود خالص هم به‌عنوان دو فاکتور مهم برای تعیین ارزش شرکت مشخص شدند.

نظرات ارزشمند شما

لطفا اگر این مقاله برایتان مفید بود و یا نظری درباره آن داشتید، حتما در انتهای همین صفحه، نظر خود را برای من ثبت بفرمایید.

accounting

صورت سود و زیان جامع با صورت سودو زیان چه تفاوت هایی دارند؟

صورت سود و زیان جامع با صورت سودو زیان چه تفاوت هایی دارند؟

سود وزیان – گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش دهد،صورت سود وزیان نامیده می شود هدف از تهیه این گزارش ،ارائه کلیه درآمدها وهزینه ها ی شناسای شده طی دوره مالی وتمرکز اصلی آن درآمدها وهزینه های عملیاتی است

سود وزیان جامع – گزارشی که کلیه تغیرات (افزایش یا کاهش )حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها وهزینه های مختلف شناسای شده اعم از تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی رانشان دهد .

از آنجا که صورت سود وزیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها وهزینه های شناسای شده اعم ازتحقق یافته وتحقق نیافته است

سود وزیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم صورت سود وزیان جامع انعکاس می یابد . به این ترتیب صورت سود وزیان دوره ،یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق یافته ) رابه تفصیل نشان می دهد وسایر درآمدها وهزینه های شناسایی شده (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق نیافته ) به طور جداگانه در صورت سود وزیان جامع انعکاس میابد

نمونه ای از سایر درآمده وهزینه های شناسای شده تحقق نیافته که ناشی از تغیرات ارزش داراییها وبدهیهایی است که اساسا"به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری شده وبه موجب استانداردهای حسابداری مربوطه مستقیما"به حقوق صاحبان سهام منظور می شود به شرح ذیل است

1-تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود

2-تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای که تحت عنوان دارایی غیره جاری طبقه یندی می شود

NUPL در تحلیل آنچین چیست؟

سود و زیان تحقق نیافته خالص (NUPL) تفاوت بین ارزش بازار و ارزش تحقق یافته تقسیم بر ارزش بازار است.

سود و زیاد تحقق نیافته سود و زیان تحقق نیافته خالص (NUPL) با به دست آوردن اختلاف ارزش بازار و ارزش تحقق یافته، تقسیم بر ارزش بازار محاسبه می‌شود.

با فرض اینکه آخرین جابجایی‌های کوین‌ها به دلیل خرید ایجاد شده، NUPL نشان دهنده کل سود/ضرر همه کوین‌ها است.

 • مقدار بیشتر از صفر (مثبت): تعداد کوین‌ها یا سرمایه گذارانی که در وضعیت سود هستند نسبت به سرمایه گذارانی که در وضعیت ضرر هستند بیشتر است. برای اینکه NUPL مثبت باشد، باید ارزش بازار از ارزش تحقق یافته بیشتر باشد. وقتی ارزش بازار از ارزش تحقق یافته پیشی می‌گیرد، این یعنی مبلغ مورد معامله در بازار بیشتر از مبلغ مورد انتظار درون زنجیره‌ای است. مثلاً اگر مقدار NUPL به 0.75 برسد یعنی ارزش بازار چهار برابر ارزش تحقق یافته است. می‌توان فرض کرد که کوین‌های جابجا شده در وضعیت سوددهی بوده اند و فاصله زیاد بین ارزش تحقق یافته و ارزش بازار می‌تواند نقش فشار فروش را بازی کند.
 • مقدار کمتر از صفر (منفی): تعداد کوین‌ها یا سرمایه گذارانی که وضعیت ضرر هستند نسبت به آنهایی که در وضعیت سود هستند بیشتر است. برای اینکه NUPL منفی باشد، باید ارزش بازار از ارزش تحقق یافته کمتر باشد. پیشی گرفتن ارزش تحقق یافته از ارزش بازار، یعنی اینکه مبلغ مورد معامله در بازار از مبلغ مورد انتظار درون زنجیره‌ای بیشتر است. مثلاً اگر مقدار NUPL به 0.5- برسد این یعنی ارزش بازار نصف ارزش تحقق یافته است. می‌توان فرض کرد که بیشتر کوین‌های جابجا شده در وضعیت ضرر بوده اند و فاصله زیاد بین ارزش تحقق یافته و ارزش بازار می‌تواند عاملی برای ایجاد انگیزه فروش باشد.

بر اساس بررسی روند

روند صعودی: افزایش فشار فروش

 • کوین‌ها یا سرمایه گذاران بیشتری در وضعیت سود قرار گرفته اند که طبیعتاً این نشان می‌دهد انگیزه فروش برای حفظ سود بیشتر شده در نتیجه فشار فروش بیشتر می‌شود. همچنین این وضعیت نشان می‌دهد که ارزش بازار از ارزش تحقق یافته بیشتر است در نتیجه فروش کوین‌ها در بازار سرمایه گذاران را به سود می‌رساند.

روند نزولی: کاهش فشار فروش

 • کوین‌ها یا سرمایه گذاران بیشتری در وضعیت ضرر قرار گرفته اند و طبیعتاً این فاز نشان دهنده کاهش انگیزه برای تحقق ضرر است که منجر به کاهش فشار فروش می‌شود. همچنین این وضعیت نشان می‌دهد که ارزش تحقق یافته از ارزش بازار پیشی گرفته در نتیجه فروش کوین‌ها در بازار به ضرر منجر می‌شود.

سناریوی سرمایه گذاری

معمولاً وقتی بازار بیت‌کوین به NUPL 0.7 یا بیشتر می‌رسد، این یعنی بازار به اوج خودش نزدیک شده است. بهتر است سرمایه گذاران در این شرایط محتاط عمل کنند. همچنین وقتی NUPL -0.2 یا کمتر باشد، احتمالاً بازار به کف نزدیک شده است. این وضعیت می‌تواند فرصتی برای خرید و جمع آوری بیت‌کوین باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.