ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ


 • شاخص های سهام مانند DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, RUT2000, USVIX, JP2000 و HK50 بطور ممتد و بدون تاریخ های انقضاء و بر اساس نزدیک ترین قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و چین (هنگ کنگ) طبق فرمول زیر محاسبه می شوند:

تاثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی

هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس می­باشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سال­های 1391 تا 1394 نموده­اند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش و نتایج تحلیل‌های آماری، اگر بازده سهام این شرکت­ها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک بالا در سرمایه‌گذاری، سهامداران تمایل بیشتری به انجام معامله و ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران دارند ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و درنتیجه سهام خود را هرچند با انتظار بازده مثبت در قبال ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری بیمه خواهند کرد. اما اگر نوسان شاخص بورس زیاد باشد به معنی افزایش ریسک بازار خواهد بود که در چنین حالتی سهامداران با وجود ریسک بالا تمایل به ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی نخواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* بزرگ اصل، موسی ؛ رضوی، سید مهدی (1387). رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 97-117

* ثقفی، وحید (1393)، مزایا و معایب اوراق اختیار فروش تبعی، پورتال کارگزاری ملت، آدرس:www.mellatbroker.com، تاریخ دسترسی: 29/04/1394.

* قالیباف اصل، حسن و حسن پوردبیر، وحید (1393). بررسی رابطه بین نقدشوندگی سبد سهام و نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال 14 شماره (56)، 87-102.

* خوزین(1396).بررسی رابطه ابعاد نقد شوندگی سهام با حجم فروش اولیه اختیار فروش تبعی بعنوان یک ابزار مالی نوین. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال5، شماره (16)،99-114.

* خوزین، علی و دنکوب، مرتضی (1390). اولویت­بندی عوامل موثر در بکارگیری اوراق مشتقه در بورس اوراق بهادار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هفتم، سال دوم تابستان.

* خوشدل، الهام (1393)، اوراق اختبار فروش تبعی، پورتال کارگزاری بازار سهام، آدرس: www.bazarsahambourse.com ، تاریخ دسترسی:01/05/1394.

* راعی، رضا؛ و سعیدی، علی( 1391 )، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی( سمت )، چاپ 7.

* راه نشین، علی (1394). اوراق تاخت تورم، ابزار محافظت در مقابل ریسک تورم (بررسی تطبیق با مالی اسلامی). مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 27، صص: 69-81.

* رهنمای رودپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد (1393). تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی، تهران، انتشارات ترمه.

* سعادت انور، حسین (1393). اوراق اختیار فروش تبعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.

* مرادی،مهدی (1386)، اوراق اختیار معامله و قرارداهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها، مجله دانش و توسعه ، ص196.

* مهرآور، حمیدرضا و باقرآبادی، سیدمحمدرضا (1393). تحلیلی بر اوراق اختیار فروش تبعی. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2942، تاریخ چاپ 25/02/93.

* نجفی مقدم، علی (1396). تجربه بازار سرمایه ایران در مورد اوراق ‌بهادارسازی دارایی‌ها موردکاوی انتشار صکوک، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 10، شماره 33، صص: 103-117.

* Amihud, Y., Mendelson, H. and Pedersen, L. H.(2005). Liquidity and Asset Prices, Foundations and Trends n Finance, 1:269-364.

* Blair, B., Poon, S. and Taylor, S. J. ( 2002 ), “Asymmetric and Crash Effects in Stock Volatility for the S&P 100 Index and its Constituents,” Applied Financial Economics, No. 12, 2002, pp. 319-329.

* Blume, L, Easeley, D. and O'Hara, M. (1994).Market Statistic and Technical Analysis: The Role of Volume, Journal of Finance, 49: 153-181.

* Campbell, J. Y., Grossman, S. J. and Wang, J. (1993). Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, Quartery Journal of Economics, 108: 905-939.

* Copeland, T. E. (1976). A Model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival, Journal of Finance, 31:1149-1168.

* Chiang, C.H. (2014). "Stock returns on option expiration dates: Price impact of liquidity trading". Journal of Empirical Finance. Volume 28, September 2014, Pages 273-290.

* Chuang, W-I., Liu, H. and Susmel, R. (2012). The Bivariate GHARCH Approach to Investigating the Relation Between Stock Returns and Volatility Trading Volume, Global Finance Journal, 23: 1-15.

* Epps, T. W. (1975). Security Price Changes and Transaction Volumes: Theory and Evidance, American Economic Review, 68:586-597.

* Feng, Sh. P., Hung, M. W. & Wang, Y. H. (2017). "Discrete-time option pricing with stochastic liquidity". Journal of Banking & Finance, Volume 75, February 2017, Pages 1-16.

* Ge, L., Lin, T.C., & Pearson, N.D. (2016). "Why does the option to stock volume ratio predict stock returns?". Journal of Financial Economics, Volume 120, Issue 3, June 2016, Pages 601-622.

* Gervais, S., Kaniel, R. and Mingelgrin, D. H. (2001). The high-volume Return Premium, Journal of Finance, 56: 877-919.

* Jennings,R. H., Starks, L. T. and Fellingham, J. (1981). An Equilibrium Model of Asset Trading with Sequential Information Arrival, Journal of Finance, 36: 143-161.

* Karpoff, J.M., (1987). "The Relationship between Price Changes and Trading Volume: a Survey". J. Financ. Quant. Anal. 22, 109–126.

* Koonce, L., M. G. Lipe, and M. L. McAnally (2004) "Judging the Risndk of Financial Instruments: Problems and Potential Remedies" Working paper, University of Texas.

* Lee, C. M. C. and Swaminathan, B. (2000). Price Momentum and Trading Volume, Journal of Finance, 55:2017-2069.

* MacKenzie, Donald and Millo, Yuval (2001) Negotiating a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange, to be presented at European Association for Evolutionary Political Economy conference, Siena.

* Roll, R., Schwartz, E., Subrahmanyam, A., (2010). "O/S: The relative trading activity ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ in options and stock". Journal of Financial Economics. 96, 1–17.

* Stulz, Rene M. (2004) '' Should We Fear Derivatives?'' Journal of Economic Perspectives,Volume 18, Number 3, pp173-192.

* Wang, J. (1994). A Model of Competitive Stock Trading Volume, Journal of Political Economy, 102: 127-168.

* Wang, X. (2016). Catastrophe equity put options with target variance, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 71, pp. 79-86.

بررسی بازار

شاخص نزدک برای پنجمین جلسه متوالی در اواخر روز پنجشنبه گذشته با افت تولیدکنندگان تراشه، که منجر به سقوط سهام انویدیا و سقوط دستگاه‌های میکرو پیشرفته پس از اعمال ممنوعیت صادرات برخی تراشه‌های هوش مصنوعی از سوی ایالات متحده به چین شد، جایگاه خود را از دست داد.

September 2 14:45

SPX500 : بازار سهام ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ، سقوط را افزایش می‌دهند

September 1 15:23

CAC40 : افت سهام فرانسه افزایش یافت
WallSt30 : کاهش ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ شاخص های مسکن ، موید تاثیر گذاری سیاست های فدرال رزرو
HSI50 : سهام هنگ کنگ به امید معامله ایالات متحده افزایش یافت
FTSE100 : محدود شدن حرکات شاخص بورس بریتانیا در زیر 7700
WallSt30 : به دلیل توجه سرمایه گذاران به کندی اقتصاد، وال استریت سقوط می کند
SPX500 : تکمیل چرخه صعودی بازار سهام و انتظار بر ادامه دوره نزولی
NQ100 : تکمیل الگوی سروشانه بازگشتی و حرکت به سمت حمایت مهم
SPX500 : اس اند پی در حمایت مشخص شده در تحلیل دیروز قرار گرفت
SPX500 : بازار چشم انتظار داده های خرده فروشی و انتشار صورتجلسه FOMC
GER40 : تثبیت شدن روند بازار سهام اروپا در سال 2022

معاملات آنلاین

 • معامله با سیگنال
 • پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
 • سرمایه گذاری
 • واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

 • اخبار FXStreet
 • سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

 • اطلاعات تماس
 • قراردادها و قوانین
 • سوالات متداول
 • تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص

ابزارهای این گروه امکان معاملۀ شاخص های بورس های سهام پیشرو را فراهم می کنند. قیمت این ابزارها به ارز محلی هر شاخص خاص بیان می شود.

 • شاخص های سهام مانند DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100, NIKKEI, AU200, RUT2000, USVIX, JP2000 و HK50 بطور ممتد و بدون تاریخ های انقضاء و بر اساس نزدیک ترین قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، استرالیا و چین (هنگ کنگ) طبق فرمول زیر محاسبه می شوند:

معاملۀ چنین قرارداد CFD در خلال روز کاری معاملات آتی انجام می شود. با فرارسیدن تاریخ انقضای قرارداد آتی جاری، انتقال محاسباتی به قرارداد آتی بعدی بطور خودکار انجام می شود که در قرارداد CFD ممتد ما کاملاً بدون شکاف قیمتی (گپ) یا نوسانات شدید قیمتی می باشد.

شما می توانید جزئیات مربوط به این رویه را در صفحۀ رویۀ محاسبه برای قراردادهای CFD ممتد در شاخص های سهام مشاهده نمایید.

ضمناً، رویۀ شاخص برای CFD در USVIX کاملاً متفاوت است. شما می توانید توضیح مربوط به این رویه را در صفحۀ رویۀ محاسبه برای قرارداد CFD ممتد در کالاها مشاهده نمایید.

Bitfinex معاملات خود را برای دو شاخص بزرگ سهام اروپا شروع می کند

DF0CEAB2 F15C 4F1C A6FA 1C474A383AD0 - Bitfinex معاملات خود را برای دو شاخص بزرگ سهام اروپا شروع می کند

اکسچنج رمزارز Bitfinex اقدام به وارد کردن دو شاخص برتر سهام اروپا – Europe 50 و DAX 30 به بورس آتی کرده است . در این شاخص ها با استفاده از قراردادهای دائمی امکان تجارت آنها وجود دارد و بازارها در 24 ساعت شبانه روز باز خواهند بود و نسبت به کارگزاری های سهام دارای برتری منحصر به فردی هستند .

Bitfinex Bridge Equities و Crypto

Bitfinex به طور رسمی اقدام به راه‌اندازی دو معاملات آتی شاخص سهام در بستر معاملات مشتقات خود نموده است . قراردادهای دائمی برای شاخص 50 اروپا ، که توسط ارائه دهنده فهرست STOXX و DAX 30 آلمان تهیه شده است ، ساعت 9:00 صبح امروز به وقت UTC پخش شده است .

شاخص اروپا 30 ، اقدام به جمع آوری برترین سهام تراشه های آبی قاره ، از جمله مارک های بزرگ نظیر Nestle ، Vodafone ، L’Oreal و Barclays می کند . 30 شرکت برتر آلمان از شاخص DAX 30 تشکیل شده اند .

اکسچنج های رمزنگاری همچون Phemex پیش از این قراردادهای دائمی طلا را متذکر شده اند ، ولی این نخستین نمونه از فهرست کالاهای سهام در بورس ارزهای رمزپایه محسوب می شود . این موجب می شود راه برای استراتژی های معاملات متقابل دارایی در Bitfinex باز شود و تریدرها می توانند موقعیت های منحصر به فرد در بازار سهام اروپا را مورد ا ستفاده قرار دهند .

برخلاف بازارهای سهام واقعی ، قراردادهای Bitfinex بی وقفه معامله می گردند . در نتیجه ، این ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ می تواند تبدیل به زمین بازی ایده آل برای تریدرها گردد تا این امکان را داشته باشند تا در مواردی که با تعطیل شدن بورس اوراق بهادار اتفاق می افتد ، عمل نمایند .

پروتکل های مشتق بدون مجوز همچون Synthetix شاخص هایی نظیر NIKKEI 225 ژاپن و FTSE 100 U.K را متذکر شده اند . تقاضا برای این ابزارها هنوز دارای جذابیت قابل توجهی نبوده است .

با رمپ راحت تر به Bitfinex نسبت به Synthetix ، بورس متمرکز دارای شانس بیشتری به منظور جذب تریدرهای رمزنگاری می باشد که در پی جابجایی در بازارهای سهام بدون تقسیم سرمایه خود در بازارهای گوناگون مالی می باشند .

این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع ذکر شده است و آکادمی هلاکوئی مسئولیتی در قبال آن ندارد .

ورود لرزان شاخص بورس به کانال 98 هزار واحدی

شاخص بورس امروز (دوشنبه) با رشد 225 پله ای، وارد کانال 98 هزار واحدی شد و در جایگاه 98 هزار و 33 واحدی قرار گرفت.

ورود لرزان شاخص بورس به کانال 98 هزار واحدی

در بازار امروز گروه خودرویی دوباره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد،
بر این اساس، گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین بورس شد. در این گروه 233 میلیون سهم به ارزش 289 میلیارد ریال داد و ستد شد.
گروه فلزات اساسی به ارزش 213 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 198 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داد.
در رده چهارم، گروه کانی های فلزی با معاملاتی به ارزش 107 میلیارد ریال جای گرفت.
گروه فرآورده های نفتی با معاملاتی به ارزش 91 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
نمادهای فملی (ملی صنایع مس)، وامید (گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)، خودرو (ایران خودرو)، فولاد (فولاد مبارکه) و خساپا (سایپا) در معاملات امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در مقابل، وکار (بانک کارآفرین) و آپ (آسان پرداخت پرشین) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بر جای گذاشتند.

** وضع شاخص های بازار
در معاملات امروز 805 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 749 میلیارد ریال در 72 هزار و 325 نوبت خرید و فروش شد.
شاخص نیز نشان می دهد که بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد 72 واحد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 102 واحد رشد کرده است.
شاخص قیمت (هم وزن) که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ شرکت های پذیرفته شده در بورس است، 77 واحد و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از سهام شرکت هاست که قابل معامله در بورس باشد، 229 واحد بالا رفته است.
شاخص بازار اول که به شرکت هایی اختصاص دارد که از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور شرایط بهتری دارند، 203 واحد و شاخص بازار دوم بورس 249 واحد رشد کرد.

** آغاز معاملات اسناد جدید خزانه اسلامی در فرابورس
در معاملات امروز، شاهد عرضه دور جدیدی از اسناد خزانه اسلامی ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ بودیم که به ارزش 17 هزار میلیارد ریال در دهم آبان ماه امسال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است.
بدین ترتیب، معامله‌گران بیش از 76 هزار ورقه را به ارزش افزون بر 65 میلیارد ریال در این نماد معاملاتی خرید و فروش کردند.
امروز در بازار اوراق با درآمد ثابت که اکنون میزبان معاملات چندین مرحله از اسناد خزانه اسلامی در قالب بودجه سال 1396 است، بیش از یک میلیون ورقه به ارزش 980 میلیارد ریال داد وستد شد.
همچنین در بازار اوراق تسهیلات مسکن، معامله‌گران دادوستد بیش از 73 هزار ورقه به ارزش افزون بر 52 میلیارد ریال را رقم زدند.
شاخص کل فرابورس امروز با نزدیک به هفت واحد رشد در ارتفاع یک هزار و 92 واحدی قرار گرفت که نمادهای مارون(پتروشیمی مارون) و زاگرس (پتروشیمی زاگرس) بیشترین تاثیر مثبت را بر این نماگر بر جای گذاشتند.
در معاملات امروز 431 میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از 2018 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس ایران معاملات امروز را به پایان رساندند.

** افزایش معاملات بازار سرمایه با راه اندازی معاملات الکترونیکی
در مسیر توسعه بازار سرمایه و افزایش رقابت پذیری در بازار و بهبود سطح معاملات، سامانه های جدید معاملاتی در ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ حال راه اندازی است که به نظر کارشناسان، کیفیت معاملات را بالا برده و ریسک آنها را کاهش می دهد.
مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری بورسی درباره وضع معاملات الکترونیکی در بازار سرمایه کشور به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات الکترونیکی از سال 1389 آغاز شد و امسال به 2900 هزار میلیارد ریال در بورس و فرابورس رسید.
مهرداد رجبی به رقابت 108 کارگزاری در بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از بخش های اصلی رقابت میان کارگزاری ها به شمار می رود که می تواند برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند.
وی به راه اندازی سامانه معاملاتی آنلاین سینا تریدر به عنوان تازه ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ترین سامانه معاملاتی اشاره کرد و ادامه داد: سامانه های جدید معاملاتی می توانند با ارایه کردن مزایایی مانند معاملات الگوریتمی، استارت آپ ها (کسب و کارهای نوپا) و فین تک (کسب و کارهای نوپای بخش مالی)، شرایط را برای بهبود فرایند معاملات فراهم کنند.
این مسوول بازار سرمایه یادآور شد: این سامانه های جدید می تواند اطلاعات جامعی فنی و بنیادی را در اختیار فعالان بازار سرمایه گذارد تا وضع معاملات بهبود یابد.

** افزایش شفافیت بورس با ارایه گزارش تفسیری شرکت ها
مسوولان بازار سرمایه و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی، قالب ارائه گزارش تفسیری مدیریتی را بررسی کردند.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ این طرح، شرکت های بورسی ملزمند با هدف افزایش شفافیت بازار سرمایه، گزارش خود را با توجه به فعالیت شرکت خود ارائه کنند.
گزارش های تهیه شده بر اساس شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ، سرمایه‌گذاری و ساختمانی تقسیم بندی می شوند.
بدین ترتیب، بخش مهمی از اطلاعات صورت های مالی و بودجه به صورت تفصیلی و با جزییات کامل در قالب جداول جدید به فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران عرضه و نگرانی فعالان بازار سرمایه از کاهش اطلاعات ارائه‌شده به بازار برطرف می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.