درک جفت های عمده


علائم اوتیسم چیست؟

نقش NK Cell در سقط جنین

سلولهاي NK یا سلولهای کشنده طبیعی، سلولهاي لنفوئیدي مشتق از مغز استخوان هستند کـه در پـیش سـازهاي خود با رده سلولهاي T مشترك می باشند. آنها برخی از شاخصهاي غشایی منوسـیت هـا و گرانولوسیتها و برخی شاخصهاي مختص سلولهاي T را عرضه مـی کننـد.

این سلولها در دفاع ایمنی برعلیه ویروسها، سایر پاتوژنهاي داخل سلولی و تومورها دخیلند. به دلیل ایـن که سلولهاي NK برخی از سایتوکاینهاي مهم ایمنی را تولید میکنند، آنها در تنظیم ایمنی مشارکت داشته و روي ایمنی ذاتی و اکتسابی تأثیر میگذارنـد. سلولهاي NK اولین خط دفاعی در برابر ویروس ها بوده و تکثیر ویروسـی را کنترل میکنند. ب ه نظر ميرسد سلولهاي موثر و مرتبط با سقط جنين مكرر شامل دو گروه لنفوسيتهاي T و سلولهاي كشنده طبيعي (NK) باشند .

سقط مكرر به سه يا بيش از سه مورد ختم حاملگي خودبخودي قبل از هفته 20 گفته ميشود. علل سقط مكرر خودبخودي مولتي فاكتوريال ميباشد ولي ميتوان آنها را به دو دسته عمده جنيني(ناشي از كاريوتايپهاي غيرطبيعي) يا مادري تقيسم كرد. در مورد علل مادري سقط راجعه ميتوان به اختلالات انعقادي، اختلالات غدد درون ريز و نقصهاي اندومتريال اشاره كرد. در كل در حدود نيمي از موارد سقط مكرر، غيرقابل توجيه ميباشند كه نقش علل ايمونولوژيك در اين بين بيش از ساير علل مطرح ميباشد.

سلولهاي NK بخشی از سلول های ایمنی بدن است که هنگام شکل‌گیری جفت در ناحیه مخاط رحم تجمع می‌کنند. پس از تخمک‌ گذاری، سلول های کشنده طبیعی به شدت افزایش می‌ یابند و حداقل 30 درصد از استروما ی آندومتریوز را شامل می‌شوند . سلول های NK در محل جایگزینی به تعداد زیاد جمع می‌شوند. در اینجا آنها در تماس نزدیک با سلول های تروفوبلاست مهاجم جفت قرار دارند. این تغییر برای اطمینان‌ از جریان خون طبیعی به جنین و جفت در دوران بارداری ضروری است . نکتۀ مهم تفاوت زیاد بین سلول های NK رحم و سلول های NK در خون مادر است که در واقع سلول های NK در خون مادر باعث سقط جنین می‌شوند .

در صورت وجود هر گونه اتهاب در آندومتر، سیستم ایمنی بدن با فرستادن سلول های NK به خون، آمادگی خود را برای مبارزه با التهاب بیان میکند. در این روند گاهی جنين به عنوان يك پيوند آلوتايپ در بدن مادر جايگزين ميشود و از اين جهت توسط سيستم ايمني مادر به عنوان بيگانه شناسايي شود و برعليه آن پاسخهاي ايمني صورت میگيرد. تئوريهاي ايمونولوژيك متعددي براي توجيه سقط مكرر در حيوانات و انسان مطرح شده است، يكي از آنها تغيير وضعيت و عملكرد لكوسيتها در بافت دسيدوآي زنان مبتلا به سقط ميباشد.

لكوسيتها جمعيت سلولي عمده اي از سلولهاي استرماي اندومتريوم رحم را تشكيل ميدهند. نسبت اين لكوسيتها در طي مراحل دوره قاعدگي افزايش مي يابد به طوري كه در سه ماهه اول بارداري به 40-30 درصد ميرسد. در تركيب لكوسيتي دسيدوآ در سه ماهه اول بارداري، سه گروه اصلي شامل ماكروفاژها، لنفوسيتهاي T و يك جمعيت غيرمعمول به نام لنفوسيتهاي گرانوله اندومتريوم حضور دارند. لنفوسيتهاي B و سلولهاي كشنده طبيعي (Natural Killer Cell) با ماركرهاي CD56 و CD16 نيز در استروماي اندومتريوم مشاهده ميشود . سلولهاي NK حدود 15-10درصد از لنفوسيتهاي خون محيطي را شامل ميشوند كه در طول حاملگي طبيعي توسط سيستم هورموني تعديل ميشوند. به طوري كه در طول حاملگي طبيعي انسان، سلولهاي NK در خون محيطي از نظر تعداد كاهش مي يابند كه به طور اصلي كاهش در زير واحدهاي CD16+ ميباشد. همچنين فعاليت ليتيك اين سلولها نيز كاهش پيدا ميكند.

افزايش تعداد سلولهاي NK ميتواند باعث اثر سايتوتوكسيك اين سلولها بر روي تروفوبلاستها باشد به طوري كه در موارد سقط جنين مكرر با اتيولوژي ناشناخته تعداد سلولهاي NK افزايش معني داري داشته است و امروزه اكثر تحقيقات كه سعي در درك پاتوفيزيولوژي سقط مكرر با عامل ناشناخته داشته اند بر روي سلولهاي NK متمركز شده اند كه البته شواهدي را نيز در نقش اين سلولها در پاتوژنز سقط مكرر به دست آورده اند.

مطالعات با تكنيك فلوسايتومتري نشان داده که درصد و تعداد سلولهاي CD56+ bright /CD16+ در موارد سقط مكرر خودبخودي به طور قابل توجهی بالاتر از تعداد آنها در حاملگي هاي طبيعي است. قسمت اعظم سلولهاي NK رحمي مشتق شده از سلولهاي CD56+ bright /CD16+ مي باشند بنابراين افزايش سلولهاي CD56+ bright /CD16+ با افزايش سلولهاي NK رحمي همراه ميباشد و به علت اینكه سلولهاي NK محيطي نيز در نزديكي تروفوبلاستها در حال گردش ميباشند افزايش در تعداد اين سلولها باعث افزايش سايتوتوكسيسيتي بر روي تروفوبلاستها ميشود. به طور کلی برخي از سقط هاي مكرر با دليل ناشناخته ميتواند ناشي از افزايش سلولهاي NK در خون محيطي باشد. ممكن است اين سلولها توسط سيتوكاينهاي موضعي فعال شده و به سلولهاي تروفوبلاست جفت حمله كنند، در نتيجه در فرآيند سقط نقش اساسي داشته باشند.

برای تشخیص میزان فعالیت سلول های NK رحم، باید بین روز بیست و چهارم و بیست و هشتم چرخه عادت ماهانه نمونه‌ برداری انجام شود. چون در این دوره از چرخه عادت ماهانه، سلول های NK در بیشترین میزان خود قرار دارند. این نمونه برداری در مطب پزشک انجام می‌شود و به بی‌حسی نیاز ندارد و شبیه نمونه گیری آزمایش پاپ اسمیر است. پس از نمونه‌ برداری، کمی از بافت آندومتر برای بررسی ژنتیکی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود

این روند بسیار ساده آزمایشگاهی در تشخیص و درمان سقط جنین مکرر بدون علت مشخص کارایی بسیاری دارد.

علائم اوتیسم چیست؟

علائم اوتیسم چیست؟

علائم اوتیسم چیست؟

بیماری اوتیسم نوعی بیماری مرتبط با رشد عصبی است که روی نحوه رفتار و ارتباط افراد مبتلا تاثیر می گذارد.

این بیماری می تواند هر دو گروه کودکان و بزرگسالان را درگیر کند اما علائم و شدت آن ممکن است متفاوت باشد. برخی افراد تنها علائم خفیفی در زندگی خود تجربه می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است وضعیت بسیار شدیدتری داشته باشند که در صورت عدم درمان وخیم تر می شود.

در ادامه قصد داریم درباره علائم و نشانه های اوتیسم صحبت کنیم. با سومیتا همراه باشید؛

علائم بیماری اوتیسم چیست؟

بسیاری از افرادی که به بیماری اوتیسم مبتلا هستند ممکن است علائم و نشانه های مشابه داشته باشند اما تفاوت های کوچکی میان علائم کودکان و بزرگسالان وجود دارد.درک جفت های عمده

علائم اوتیسم در کودکان

در کودکان مبتلا به اوتیسم علائم ممکن است بسیار زود شروع شده و تا بزرگسالی ادامه داشته باشد. در موارد شدید این علائم ممکن است عملکرد روزانه را مختل کند.

علائم اوتیسم در کودکان به دو دسته عمده تقسیم می شود که عبارتند از :

1. چالش های ارتباطی
2. رفتارهای محدود و تکرار شونده

علاوه بر این کودکان ممکن است مشکلات مربوط به حواس مختلف داشته باشند و در اثر صدا، نور، بو یا درد بیش از حد یا کمتر از حد معمول تحریک می شوند.

چالش های ارتباطی

این علائم در کودکان و بزرگسالان شایع می باشد.

به عنوان مثال فرد مبتلا به اوتیسم ممکن است در صحبت کردن، برقراری ارتباط چشمی، کنترل حالات چهره یا تکرار حرکات در روابط دچار مشکل شود.

برخی دیگر از چالش های درک جفت های عمده ارتباطی که ممکن است در افراد مبتلا به این عارضه رخ دهند عبارتند از :

 • ممکن است به حریم خصوصی دیگران احترام نگذارند
 • هنگامی که آن ها را صدا می زنند پاسخ نمی دهند به خصوص بیماران کم سن تر
 • به سختی با کودکان هم سال خود بازی می کنند
 • درک احساسات دیگران برای آن ها دشوار است و گاهی اصلا متوجه نمی شوند احساسات دیگران را خدشه دار کرده اند
 • معمولا هنگام گفتگو با دیگران دچار حواس پرتی می شوند
 • گاهی با لحن غیر عادی با دیگران صحبت می کنند و برای مدتی به این کار خود ادامه می دهند
 • ممکن است درک نشانه های غیر کلامی برای آن ها دشوار باشد

رفتارهای محدود و تکراری

کودکان مبتلا به اوتیسم رفتارهای خاصی از خود نشان می دهند که برای کسانی که آن ها را نمی شناسند غیر عادی به نظر می رسد. به علاوه می توانند اغلب اوقات این رفتارها را تکرار کنند.

برخی رفتارهای محدود و تکراری در این کودکان عبارتند از :

 • ردیف کردن وسایل شخصی خود به یک ترتیب خاص و ناراحت شدن از به هم خوردن نظم آن ها
 • تکرار چند کلمه یا عبارت خاص برای چندین بار
 • تکرار کردن حرکات خاص بارها و بارها، مثلا ممکن است چند بار در یک مسیر دایره وار بچرخند یا دائما دستان خود را به هم بکوبند
 • پایبندی به روال و نظم خاص در زندگی و ناراحت شدن از کسی یا چیزی که این روال را به هم بزند
 • وسواسی شدن در مواقعی که موضوع یا فعالیت جالبی پیدا می کنند، مثلا یک کودک مبتلا به اوتیسم اگر کلاه مورد علاقه اش را به سر نگذارد از رفتن به رختخواب یا هر کار دیگر اجتناب می کند
 • انجام کارهایی که می تواند باعث صدمه آن ها شود مانند کوبیدن مکرر سر به دیوار

برخی علائم این بیماری در کودکان تحت هیچ یک از گروه های بالا قرار نمی گیرد. این علائم عبارتند از :

 • تاخیر در رشد مهارت های زبانی، مثلا خیلی دیرتر از هم سالان خود شروع به صحبت می کنند
 • رفتارهای بیش فعال و تکانشی
 • تغییرات خلقی خفیف تا شدید
 • داشتن یک روال غیر عادی برای خواب
 • داشتن عادات غذایی غیر عادی، مثلا ممکن است فقط در مواقع خاصی غذا بخورد، از خوردن غذاهای خاص امتناع کند یا به قدری به برخی غذاها تمایل داشته باشد که تقریبا در هر وعده غذایی اش گنجانده شود

علائم اوتیسم در بزرگسالان

همان طور که اشاره کردیم علائم اوتیسم در بزرگسالان کمی متفاوت است و حتی در زنان و مردان مبتلا به این بیماری اندکی تفاوت دارد.

به عنوان مثال زنان مبتلا به اوتیسم ممکن است ساکت تر باشند و علائم واضح کمتری از خود نشان دهند، همین مسئله باعث شده تشخیص این بیماری در زنان دشوارتر شود.

وظایف عمده ی سانترومر و نقش آن در تقسیم سلولی

سانترومرها اندامک هایی هستند که منحصر به سلول های حیوانی بوده و نقش کلیدی را در تقسیم سلولی دارند. از طریق این مقاله با وظایف مختلف سانترومرها و نحوه ی طراحی این اندامک سلولی برای انجام وظایف خود آشنا خواهیم شد.

وظایف عمده ی سانترومر و نقش آن در تقسیم سلولی

وظایف عمده ی سانترومر و نقش آن در تقسیم سلولی

وظایف عمده ی سانترومر و نقش آن در تقسیم سلولی


سانترومرها اندامک هایی هستند که منحصر به سلول های حیوانی بوده و نقش کلیدی را در تقسیم سلولی دارند. از طریق این مقاله با وظایف مختلف سانترومرها و نحوه ی طراحی این اندامک سلولی برای انجام وظایف خود آشنا خواهیم شد.
سانترومر توسط دانشمند بلژیکی به نام ادوارد وان بندن در سال 1883 کشف شد. این اندامک اساسا یک بخش سلول های حیوانی می باشد، اما در سلول حیوانی، وظایف آن از طریق اندامک های سلولی دیگر انجام می شود. آن ها به تنظیم چرخه ی سلولی کمک کرده و یک بخش جدایی ناپذیر از تقسیم سلولی در میتوز می باشند. آن ها سانتریول ها و مواد پری سانتریول اطراف (PCM ) را ایجاد می کنند. PCM از پروتئین هایی مانند توبولین، پری سنترین و ناینین ایجاد شده اند.

عملکرد سانتروزوم

بعد از نگاهی مختصر به مراحل تقسیم سلولی میتوز، اجازه بدهید مسیری که برای تقسیم سلولی موفق توسط میتوز ضروری است را درک کنیم.
همه ی گونه ها توسط تعدادی سانتروزوم که برای گونه ها ثابت است، تعریف می شوند. برای مثال، سلول انسان دارای 23 جفت یا 46 کروموزوم می باشد. در طول مرحله ی S تقسیم سلولی میتوز، هر کروموزوم به دو کروماتید خواهری تقسیم می شود. به منظور اطمینان از تداوم گونه ها، ضروری است که تعداد کروموزوم ها در هر سلول دختری مشابه با تعداد آن ها در سلول مادری باشد. وظیفه ی سانتروزوم در طول تقسیم سلولی، حفظ تعداد کروموزوم ها می باشد. تکثیر DNA در طول تقسیم سلولی همراه با تقسیم سانترومر به دو سانترومر که هر کدام دارای یک سانترویول است، می باشد. دو سانترومر خودشان در قطب های مخالف هسته به هم متصل می شوند. هنگامی که غشاء هسته حل شد، آن ها تشکیل دوک داده که توسط تشکیل فیبرهای دوک بین آن ها به هم متصل می شوند. بعد از تقسیم هر سانتروزوم به دو کروماتید خواهری، یکی از کروماتیدها از هر جفت با قطب شمالی مرتبط بوده، در حالی که کروماتید دیگر به سمت قطب جنوبی هسته ها حرکت می کند. در مرحله ی نهایی تقسیم سلولی میتوز، دو سلول خواهری از هر سلول مادری تشکیل شده و هر سانترومر از سلول مادری به هسته ی سلول دختری تبدیل می شود.
علاوه بر این، سانتروزوم بسیاری از وظایف دیگر را نیز انجام می دهد که به شرح زیر می باشد:
سانترومر مرکز تولید میکروتوبول ها، ساختارهای رشته ای نازک در سلول می باشد. سانتروزوم ها و میکروتوبول های مرتبط رشد جهت دار انواع خاصی از سلول ها مانند سلول های عصبی را تعیین می کنند. جایی که جهت و نقطه ی رشد آکسون ها توسط این سلول ها تعیین می شود. آن ها به عنوان مراکز سازماندهی میکروتوبول سلول های حیوانی شناخته می شوند.
سانتریول ها مسئول شروع سیتوکنین یا تقسیم سلول های مادری به دو سلول می باشد. در غیاب سانتروزوم ها، مشاهده شده که تغییرات در سیتوپلاسم حتی بعد از اتمام میتوز شروع نمی شوند.
آن ها مژه هایی اصلی موجود بر روی سلول های اپیتلیال کلیه، گیرنده های بویایی، جداره ی معده و سلول های میله مانند در چشم ها را سازماندهی می کنند.

سانتروزوم و تقسیم سلولی

وظیفه ی اصلی سانتروزوم و سانتریول کمک به فرایند تقسیم سلولی توسط میتوز می باشد. در طول تقسیم سلولی میتوز، تعداد کروموزوم ها حفظ می شود، یعنی تعداد سانتروزوم ها در هر سلول دختری (سلول های تشکیل شده توسط تقسیم سلولی) مشابه با سانتروزوم ها در سلول مادری می باشد (سلول هایی که تحت تقسیم سلولی قرار گرفته اند). تقسیم سلولی توسط میتوز در همه ی سلول های بدن به جز سلول های زایشی که توسط میوز تولید می شود، رخ می دهد. در حالی که میتوز منجر به سلول های دیپلوئید می شود، میوز در دو مرحله رخ داده و منجر به تشکیل گامت های هاپلوئید می شود. به منظور درک بهتر عملکرد سانتروزوم ها، اجازه دهید نگاهی اجمالی به مراحل میتوز داشته باشیم.
میتوز در 5 مرحله به شرح زیر رخ می دهد. ساختار سانتروزوم در طول مراحل مختلف چرخه ی سلولی و تقسیم سلولی تغییر می کند.

اینترفاز

این مرحله، مرحله ی مقدماتی میتوز بوده که در طول آن اندازه ی سلول رشد کرده و انرژی کافی برای تقسیم سلولی توسط میتوز ذخیره می‎شود. DNA در طول فاز S یا فاز سنتزی تکثیر می شود. در طول این مرحله، DNA می تواند به صورت حلقه های آزادانه به نام الیاف های کروماتین دیده شود و تعداد غشاء هسته و هستک ها قابل مشاهده می باشد.

پروفاز

این مرحله که در آن غشاء هسته حل شده و رشته های کروماتین به شکل کروموزوم ها متراکم می شوند. سانتروزوم به دو سانترومر تقسیم می شود، که شروع به حرکت به سمت انتهای مخالف هسته می کنند. الیاف های دوک شروع به تشکیل می کنند.

متافاز

در این مرحله، الیاف های دوک به کروماتیدهای منفرد متصل می شوند. کروماتیدها در امتداد یک خط در مرکز هسته به نام صفحه ی استوایی قرار دارند.

آنافاز

تلوفاز

این آخرین مرحله از میتوز بوده که در طول آن الیاف های دوک بعد از اینکه کروماتیدها به قطب های مربوطه ی خود رسیدند، حل می شوند. یک غشاء هسته ای جدید در اطراف هر دوک درک جفت های عمده و کروماتیدهای مربوط به آن تشکیل می شود.
بعد از اتمام مرحله ی آخر میتوز، سلول به دو سلول دختری تقسیم شده و این عمل تقسیم درون یاخته نامیده می شود. دو سلول دختری دوباره به مرحله ی اینترفاز حرکت کرده و چرخه ی سلولی ادامه می یابد.
مشاهده شد که در غیاب سانتروزوم ها، سلول قادر به میتوز موفق نیست. همچنین، حضور تعداد نامنظم سانتروزوم ها برخی اختلالات را در سلول نشان می دهد. برای مثال، سلول های سرطانی با بیش از یک سانتروزوم یافت شدند

فاطر رسا نور طراح و مجری پروژه های فیبر نوری

سرویس های جریان ضعیف ساختمان | سرویس های بستر فیبر نوری

(category5 ) CAT5 توسط انجمن صنایع الکترونیک و انجمن صنعت مخابرات (معمولا به عنوان EIA / TIA شناخته می شود)، کابل مس با تکنولوژی جفت به هم تابیده تعریف شده است، که برای شبکه های اترنت طراحی شده است. اصطلاح " category " به طبقه بندی حفاظت کابل UTP (جفت به هم تابیده شده غیرشیلد دار) اشاره دارد. از زمان آغاز تولید آن در سال 1990، CAT5 به یکی از محبوب ترین انواع کابل جفت به هم تابیده شده که شامل کابل های CAT3، CAT4، CAT5، CAT6، و غیره می باشد، تبدیل شده است. جزئیات کابل های CAT5 که در شبکه های مس استفاده می شود شامل اصول کار کردن با آن، استاندارد آن، و همچنین ملاحظات نصب و راه اندازی آن در این مقاله آورده شده است.

تکنولوژی کابل CAT5 چگونه کار می کند؟

CAT5به طور گسترده ای در 100BASE-TX و شبکه های اترنت 1000BASE-T استفاده می شود. CAT5 به طور معمول شامل چهار جفت سیم مسی است. در استاندارد 100BASE-TX، سیگنال تنها در دو جفت CAT5 جابه جا می شود. یک جفت برای انتقال سیگنال ، و جفت دوم برای دریافت سیگنال استفاده می شود ، دو جفت دیگر در انتقال سیگنال استفاده نمی شود. سیگنال 100BASE-TX تنها در یک جهت در سراسر جفت حرکت می کند. به عنوان فناوری پیشرفته، استاندارد 1000BASE-T گیگابیت اترنت (GBE) توسعه داده شد. استاندارد 1000BASE-T با بهره گیری از چهار جفت سیم مسی با ظرفیت انتقال 250 مگابیت داده در هر ثانیه (Mbps) قابلیت انتقال کامل دوبلکس در سراسر هر جفت را دارا می باشد. به این معنا که، هر جفت به طور همزمان قادر به ارسال و دریافت سیگنال است. ماژول 1000BASE-T (به عنوان مثال ماژول GLC-T) با بهره گیری ازCAT 5 با کانکتور RJ-45 دستیابی به انتقال کامل دوبلکس با طول لینک 100 متر را فراهم می سازد. دو استاندارد برای سیم کشی CAT5 وجود دارد، EIA / TIA-568A و EIA / TIA-568B. متن زیر به طور عمده EIA / TIA-568A مورد بحث قرار می دهد.

CAT5 انتخاب راه حل مسی شبکه

EIA/TIA-568A

استاندارد TIA-EIA-568-A سه پارامتر اصلی برای تست کابل کشی نصب و راه اندازی CAT5 تعریف می شود به شرح زیر است: Wire map، تضعیف، و تداخل نزدیک پایان (NEXT) Wire map تست پیوستگی است. این امر باعث میشود که رسانا، پیوستگی چهار جفت به هم تابیده شده در کابل را از نقطه پایان یک انتهای لینک به لینک دیگر تأیید نماید. این تست اطمینان می دهد که هادی به درستی به هر انتها رسیده است و هیچ کدام از جفت هادیها کراس تاک یا اتصال کوتاه ندارد. تضعیف، افت سیگنالی است که از یک سر کابل به طرف مقابل ارسال می شود و در طرف دیگر دریافت می شود. تضعیف، به عنوان افت ورودی ارجاع شده ، به واحد دسی بل (dB) اندازه گیری می شود. تداخل نزدیک به پایان (NEXT) ، مقدار سیگنال کوپل شده از یک جفت به جفت دیگر از طریق کابل است که توسط انتشار اشعه در انتهای ارسال شده اندازه گیری می شود. اگر تداخل به اندازه کافی بزرگ باشد، آن سیگنال های دریافتی در سراسر مدار تداخل پیدا می کند. تداخل بر حسب dB اندازه گیری می شود. هرچه مقدار دسی بل دریافتی بیشتر باشد، نشان دهنده عملکرد بهتر ، مقدار بیشتر سیگنال ارسال شده است و مقدار کمتری به دلیل کوپلینگ از دست می رود.

CAT5 انتخاب راه حل مسی شبکه

ملاحظات نصب و راه اندازی CAT5

• هرگز سیم مسی CAT5 با نیروی بیش از حد نکشید. محدودیت تنش CAT5، 25 پوند، بسیار پایین تر از استاندارد کابل های صوتی / تصویری است.
• هرگز روی CAT5 پا نگذارید، له نکنید یا کابل را تا نکنید.
• از خم های متوالی دوری کنید و اگر مجبور به خم کردن بودید فواصل آن را تغییر دهید.
• کابل های CAT5 در گوشه به شدت خم نکنید؛ اطمینان حاصل شود که کابل به تدریج خم شود، به طوری که شعاع خمش آن حداقل یک اینچ باشد.
• هرگز حتی به طور موقت کابل CAT5 گره و تاب نخورد.
• هرگز به موازات CAT5 ، سیم کشی برق نزدیک تر از شش اینچ نکشید.
• از تکه تکه کردن کابل بپرهیزید. هر انفصال باعث افت در خط انتقال می شود.

نتیجه گیری

CAT5e در بسیاری از کاربردها جایگزین CAT5 است ، اکثر کابل های CAT5 مطابق با استانداردهای کابل CAT5e می باشد واستفاده از آن امری عادی در شبکه های محلی (LAN) می باشد. شبکه های مس بسیاری CAT5 را به عنوان رسانه انتقال خود به دلیل قیمت پایین و کارایی بالا انتخاب می کنند.

اندازه بازارِ فارکس: برتری یک معامله ‌گر

اندازه بازارِ فارکس

عمق و اندازه بازار فارکس، آن را به یک بازارِ معاملاتیِ ایده ‌آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، خرید و فروشِ بدون تاخیرِ ارزها را برای معامله ‌گران آسان کرده است. این باعث ایجادِ اسپردهای کم، برای نرخ های مناسب می ‌باشد. قیمت های پایین، دامنه ‌ی وسیع نسبت به بازارهای مختلف و زمان معاملاتی انعطاف پذیر، آن را به بازاری تبدیل کرده که به طور متناوب و پیوسته در آن معامله انجام می‌شود. این مقاله، عظمتِ بازارِ فارکس را نشان خواهد داد، که درکِ بهتری از مکانیک پشتِ آن را در یک مقیاسِ کلان امکان پذیر می‌کند. در نهایت پایه‌ ی محکمی را برای معاملاتِ فارکس برای معامله ‌گرانِ مبتدی تا پیشرفته، ارائه می‌کند.

اندازه بازارِ فارکس

اندازه بازارِ فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزشِ آن چقدر است؟

بر طبقِ گزارشِ سه ماهه ‌ی ۲۰۱۶ بانکِ تسویه حسابهای بین المللِ، مبلغ معاملات در بازارِ ارزِ خارجی، ۵.۱ تریلیون دلار در روز به طور میانگین می ‌باشد. نسبت به گزارشِ قبلی در سال ۲۰۱۳ که ۵.۴ تریلیون دلار بوده، این رقم کاهش یافته است. تنها تعداد کمی از کشورها هستند که بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌ دهند. نمودارِ زیر، میزهای معاملاتی اصلیِ جهانی را به عنوان درصدی از میانگینِ کلِ حجم معاملاتی، ترسیم کرده است.

اندازه بازارِ فارکس

از دیدگاهِ یک معامله‌ گر، سرمایه گزاری بازارِ بزرگِ فارکس نوسان کمتری دارد چون معاملات بزرگ، تاثیر چندان قابل توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر تقریبا به آسانی، می توانند تحت تاثیر سازمان ها یا معامله ‌گران بزرگ قرار گیرند، با این حال در بازارِ فارکس، این تاثیر نسبتا کاهش می‌ یابد.

بازارِ فارکس از چند جزء اصلی تشکیل شده است. موثرترین آنها بانکها هستند. بازارِ بینِ بانکی، بیشترین حجمِ معاملات ارزی خارجی را در فضای ارزی، در بر می‌گیرد. این شامل معامله بین بانک ها، درک جفت های عمده معامله برای مشتریها و تسهیلِ معاملات توسط میزهای شخصیِ آنها، می‌باشد. بانک آمریکا، بیشترِ سهمِ این بازار را کنترل می‌کند. بانک های مرکزی، مدیرانِ سرمایه گذاری، هج فاندها، شرکت ها و در نهایت معامله‌ گرانِ خرده فروش، بقیه ‌ی بازار را تشکیل می‌دهند. تقریبا ۹۰% از این حجم، توسط سوداگرانِ ارز ایجاد شده است که بر روی حرکت قیمت میانِ روز، سرمایه گذاری می‌کنند.

به عنوان معامله ‌گرانِ خرده فروش، درکِ عظمتِ اندازه بازار فارکس ، برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین درک این موضوع که چگونه مولفه های مختلف با یکدیگر در یک مقیاس بزرگتر تعامل می‌یابند، برای شما ضروری می‌باشد.

حجم معاملاتِ فارکس

معامله ‌گرانِ سایرِ بازار ها، به دلیل سطح بسیار بالایِ نقدینگی بازار فارکس، جذب فارکس می‌ شوند. نقدینگی مهم است چون به معامله ‌گران این امکان را می ‌دهد که به آسانی در ۲۴ ساعتِ شبانه روز، ۵ و نیم روز در هفته به یک پوزیشن وارد و یا از آن خارج شوند. این امر، حجم بالای معاملات را برای ورود به معاملات و خروج از آنها بدون نوسان های زیاد قیمت، امکان پذیر می‌سازد، چرا که نوسان بالای قیمت در بازاری دیده می‌شود که نقدشوندگیِ پایینی دارد. این بدین معناست که شما به دلیلِ کمبودِ خریدار، هرگز در یک پوزیشن گیر نمی کنید. این نقدینگی می‌تواند از یک نشست معاملاتی به نشست معاملاتی دیگر و از یک جفت ارز به جفت ارزِ دیگری، متغیر باشد.

جفت ارزهای EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) و USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) به عنوانِ جفت ارزهایی که بیشتر معامله می‌شوند، تقریبا ۴۱% از همه ‌ی معاملات فارکس را به طور سالیانه به خود اختصاص داده اند. با توجه به مقیاسِ اندازه کل بازارِ فارکس، این یک درصدِ شگفت انگیز است. یک حقیقت شگفت انگیزِ دیگر، این است که بیشتر جفت ارزهایی که در نمودار زیر نشان داده شده اند، ارزهای مقابلِ دلار آمریکا می‌باشند.

دلار آمریکا، ۸۵% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. یورو تقریبا با ۴۰% از حجم معاملات، در رتبه دوم و ین ژاپن، جایگاه سوم را دارد که تقریبا ۲۰% از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. با حجم معاملاتی که اساسا بر دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده ‌اند، معامله ‌گران فارکس می‌توانند توجه خود را بر تعداد کمی از جفت ارزهای اصلی معطوف نمایند. علاوه براین، نقدینگی بالایی که در فارکس یافت می‌شود، به روندهای طولانی و به خوبی تعریف شده ای منجر می‌شود که به روشهای تحلیلِ تکنیکال و نمودار، به خوبی واکنش نشان می‌دهد.

اندازه بازارِ فارکس

چگونه می‌توان از مزایایِ بازار فارکس بهره مند شد

معامله ‌گرانی که مشتاق هستند که بر اساس مزایایی سرمایه گذاری کنند که به همراه حجم و اندازه‌ مطلقِ بازارِ فارکس حاصل می ‌شوند، باید بررسی کنند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، با سبک معاملاتی آنها متناسب می‌ باشد. در یک سطح بنیادین، معامله‌ گران برای معاملات فارکس، باید با ارکانِ زیر آشنایی داشته باشند:

تحلیل بنیادین : چون ارزها در یک بازار معامله می‌شوند، شما می‌توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار تحلیل بنیادین می ‌گویند. نرخ بهره، رشد اقتصادی، شاغل بودن، تورم، و ریسک سیاسی، عواملی هستند که می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارزها تاثیر گذارند.

تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، داستان های بسیاری را تعریف می‌کنند و اکثریت معامله ‌گران فارکس برای تصمیم گیریهای معاملاتی خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می‌توانند روندها و نقاط مهم قیمت را نشان دهند و اگر معامله‌ گران بدانند چگونه آنها را بخوانند، می‌توانند در آن نقاط به بازار وارد و از آن خارج شوند.

مدیریت پول : بخش ضروریِ معاملات می‌باشد. همه ‌ی معامله ‌گران باید بدانند چگونه سود و زیان های احتمالی خود را ارزیابی کنند و از آن برای تصمیم گیری در مورد ورودها، خروج ها و اندازه‌ معامله استفاده کنند.

معامله ‌گران فارکس این ارکان را به شکل های مختلف به کار می‌برند تا یک استراتژی را برای خود ایجاد کنند که با آن احساس راحتی می ‌کنند. وقتی که آنها بین این سیستم های مرکزی، تعادل یافتند، با به روز بودنشان نسبت به سیاست، سیاست های مالی و پولی و غیره، توجه خود را به کسب تخصص و تسلط یافتن بر مهارت ها معطوف می‌کنند و بر اساسِ اطلاعاتی که در دست دارند، می‌توانند تصمیم های آگاهانه ‌ای بگیرند. یک معامله‌ گر تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها یا نمودارهای مختلف استفاده کند و با توجه به این سیگنال های تکنیکال، معاملات خود را انجام دهد. احساسات مشتری می‌تواند یک حسِ درونی را نسبت به حرکت های بازگشتی احتمالی، نقاط ورودی و خروجی، به معامله ‌گر فارکس القا کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.