ضرر مرکب در بورس


پاداش هیأت مدیره بانک‌ها مشروط شد

به گزارش پول و تجارت، ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت مدیریت بهر‌وری در کشور و اشاره به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این موضوع به تسنیم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم. رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی بخش مهمی از سخنان خود را به بهره‌وری و جایگاه آن اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود بهره‌وری نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این اهمیت باید انرژی و توان لازم و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: خیلی مهم است که بهره وری را هدف قرار ده..

به گزارش پول و تجارت ( )، ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت مدیریت بهر‌وری در کشور و اشاره به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این موضوع به تسنیم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم. رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی بخش مهمی از سخنان خود را به بهره‌وری و جایگاه آن اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود بهره‌وری نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این اهمیت باید انرژی و توان لازم و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: خیلی مهم است که بهره وری را هدف قرار دهیم و دستگاه‌های نظارتی هم به نتیجه و هدف نگاه کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قالب یا یک ضرر مرکب در بورس سری کاربرگ باعث کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم بهره وری یادآور شد: واژه بهره وری بیش از ۳۰ بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از آن ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای بهره وری پاسخگوی این پرسش اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی بهره‌ور خواهد بود؟
سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به عنوان یک نهاد مهم در بخش اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، بهره‌وری این بخش را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابعاد تعریف بهره وری از دیدگاه مدیریت بهره‌وری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد بهره وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ بهره وری یک الگوی ثابت و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود بهره‌وری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت بهره وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ایجاد شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از بهره وری صحبت می‌شود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین ترتیب امکان مقایسه نوع مشخصی از ستانده با نهاده فراهم می شود که نشانگر میزان بهره‌وری خواهد بود.
سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه مدیریت بهره وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر اساس رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و بسیار فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.

وی همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند اگر اصلاحات ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی و .. طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود بهره‌وری نیز رشد می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه صادق است؛ چنانچه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور بهره‌ورانه عمل کنند نتیجه غایی آن سیاست‌ها و برنامه‌های درست است که قابلیت اجرا دارد؛ این موضوعی است که در چرخه مدیریت بهره وری به روشنی اشاره شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در مدیریت بهره وری گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و بهره‌وری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانک‌های دولتی تعمیم داده است.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد گفت: به عنوان ستاد وزارت ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.

به گفته وی گزارش و بهره‌وری همه واحدهای سازمانی به صورت الکترونیکی به شکل داشبورد بهره‌وری در دسترس مدیران است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما چاره‌ای جز بهبود بهره وری نداریم لذا بهره‌وری را پایه و اساس توسعه مدیریت و ضرر مرکب در بورس راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم و به این پایه و اساس پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت بهره‌وری روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.

وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است.

رئیس کمیته بهره وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز سعی کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در بهره وری حاصل شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریت‌ها و همکاری سازمان ملی و رهبری تداوم خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه بهره وری بخش پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع حضور و همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های درست و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان ملی بهره‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه بر اساس تعاملات صورت گرفته سازمان ملی بهره‌وری نیز در ارزیابی بهره وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و انتظار داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده آن را به مردم و دولت اعلام کنند.

هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد

اقتصادنیوز: معاون رئیس جمهور با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران حامی معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه‌های جامع پادمان بوده، گفت: ایران سابقه‌ای مثال‌زدنی در همکاری با آژانس در این زمینه دارد.

هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز (دوشنبه) چهارم مهر ماه در شصت ‌و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در وین طی سخنانی به تشریح مواضع کشور و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشرفت و گسترش عدالت با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای برای افق ۲۰ ساله در سطح ملی به تصویب رسیده و در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته است.

اسلامی در سخنانش در این نشست بیان کرد:‌ بر اساس این سند، سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور به حداقل ۲۰ درصد از کل برق کشور افزایش می‌یابد و در این راستا احداث ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای جدید برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در این سند همچنین توسعه تولید و کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها، کاربرد گسترده پرتو در زمینه‌های سلامت، کشاورزی، محیط زیست و صنعت پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در این رابطه جمهوری اسلامی ایران از ابتکار پرتوهای امید که موضوع اصلی مجمع سال ۲۰۲۲ است،‌استقبال می‌کند.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در توئیتی از آغاز به کار شصت و ششمین کنفرانس عمومی این نهاد خبر داد و ضمن انتشار بیانیه‌ای درباره برنامه این نشست، برای همه شرکت‌کنندگان در آن آرزوی هفته‌ای پر از تبادل نظر و بحث‌های سازنده کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با ذکر این نکته که آژانس مسؤولیت ویژه‌ای در زمینه تحقق هدف جهانی برای به صفر رساندن تولید گاز کربن تا ۲۰۵۰ برعهده دارد، اظهار داشت: خوشبختانه مدیرکل آژانس اهمیت این موضوع را در مجامع بین‌المللی مختلفی از جمله در بیست و ششمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی که در گلاسکو برگزار شد و همچنین طی دهمین نشست کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک برجسته ساخته است.

ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است

وی ادامه داد: برجام نتیجه تلاشی جمعی است که در برگیرنده توازنی حساس، مرکب از مسؤولیت‌ها و اقدامات متقابل است که طی آن ایران محدودیت در فعالیت‌های غنی‌سازی، کاهش سرعت و ظرفیت فعالیت‌های هسته‌ای و سیستم راستی‌آزمایی سختگیرانه‌ای را برای مدت مشخص شده‌ای، می‌پذیرد ضرر مرکب در بورس و در ازای آن، طرف مقابل می‌بایست تحریم‌های ظالمانه غیرقانونی و موانع مرتبط با ازسرگیری همکاری‌ها و مراودات مالی، تجاری و اقتصادی ایران را حذف کرده و ادعاهای واهی علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران را خاتمه دهد.

اسلامی عنوان کرد:‌ آمریکا برخلاف خواست جامعه جهانی، مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده، از این توافق خارج شده و به سیاست منحوس فشار حداکثری متوسل شده که در اجرای آن شکست خورده و به بی‌اثر بودن این سیاست اعتراف کرده است.

معاون رئیس جمهور گفت: پس از گذشت ۲.۵ سال، ‌آمریکا تحریم‌های فزاینده‌ای را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال کرده و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا نیز با بی‌عملی در مقابل آن مواجه بوده‌اند. لذا مجلس شورای اسلامی قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد که در آن سازمان انرژی اتمی ایران ملزم به اجرای اقدامات مشخصی شده است.

اسلامی ادامه داد: همان‌طور که در فرصت‌های گوناگون بیان شده، جمهوری اسلامی ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است، اقدامات جبرانی ایران در پاسخ به نقض تعهدات طرف‌های مقابل صورت گرفته است. چنانچه دیگر طرف‌های این توافق با رفع همه موانع و برداشتن تحریم‌ها به تعهدات خود بازگردند، تداوم اقدامات اجرایی ایران با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد.

هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد

معاون رئیس جمهور با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی اجرای کامل و غیرتبعیض‌آمیز معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه‌های جامع پادمان بوده، گفت: ایران سابقه‌ای مثال‌زدنی در همکاری با آژانس در این زمینه دارد. مایلم روشن سازم که هیچگونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد و تمامی اتهامات صرفا مبتنی بر اطلاعات ساختگی و نادرست رژیم غاصب اسرائیل است. جمهوری اسلامی ایران حقیقتا انتظار دارد که آژانس گزارش‌دهی نظارت و راستی‌آزمایی خود را به صورت حرفه‌ای‌تر، بی‌طرفانه‌تر و مستقل‌تر انجام دهد.

وی گفت: انتظار داریم که آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه ندهد برخی از عناصر، ضرر مرکب در بورس اتهامات کهنه‌ای را که در سال ۲۰۱۵ بسته شده‌اند و دوباره تاکید می‌کنم اتهامات کهنه‌ای را که در طول سالیان مطرح شده و در سال ۲۰۱۵ بسته شده است را به بهانه‌های مختلف بازخوانی و مطرح کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: به اعتقاد ما آژانس باید از اتکا به اطلاعات بی‌اساس از طریق منابع غیرقابل اعتماد دوری کرده و از سیستم راستی‌آزمایی قوی تبعیت کند و تنها زمانی این جریان قابل بازگشت است که تحریم‌های غیرقانونی وضع شده علیه ملت ایران به بهانه‌های واهی لغو شود و ما همواره آماده گفت‌وگو و تعامل ضرر مرکب در بورس بوده‌ایم و خواهیم بود.

گفتنی است محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت در اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین دیدار و گفت‌وگو با رافائل گروسی مدیرکل آژانس یکشنبه سوم مهر ماه وارد وین شد. اسلامی در گفت‌وگویی عنوان کرد در مدت حضورش در وین با مقامات حاضر در این نشست ملاقات خواهد کرد و افزود: ملاقاتی با گروسی خواهم داشت. امیدوارم این حضور، مذاکرات و گفت‌وگوها تسهیلگر باشد و کمک کند نوع برداشت‌هایی که نسبت به ایران دارند و متاثر از فشار سیاسی و عملیات روانی است، هر چه زودتر خاتمه یابد و بر اساس مقررات آژانس روند امور تنظیم شود و به یاری حق تعالی از این مرحله عبور کنیم.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این در اظهاراتی گفته بود: پیغام‌هایی که از طرف آژانس آمده، نشان می‌دهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی را دارند. امیدواریم صادق باشند و بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی بتوانند فشار حداکثری اعمال کنند.

نمونه‌ای از دستخط امام رضا(ع) + عکس

اقتصادنیوز: یک صفحه از قرآن کریم با دستخطی منسوب به امام هشتم (ع) در موزه قرآن و کتابت تبریز نگهداری می‌شود.

نمونه‌ای از دستخط امام رضا(ع) + عکس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ، در موزه قرآن و کتابت یکی از موزه‌های تخصصی شهر تبریز، انواع نسخ و ادوات مرتبط با نگارش به ویژه نسخ قرآن وجود دارد. بنای این موزه در مسجد صاحب‌الامر تبریز در شرق میدان صاحب‌آباد در قلب شهر تبریز قرار دارد.

دستخط مبارک امام رضا(ع) در تبریز+ عکس

این بنای تاریخی یک گنبد و ۲ مناره بلند دارد و در ابتدا به عنوان مسجد ویژه شاه طهماسب اول صفوی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این بنا یک بار در سال ۱۰۴۵ هجری قمری توسط امپراطور عثمانی تخریب شد و از آن دوره تنها ۲ اطاق مرمری نقش‌دار در مدخل دهلیز و اندرون بقعه باقیمانده است.

کل بنا به دستخط خوشنویسان شهیری مزین و استاد علاءالدین، خوشنویس مشهور زمان شاه طهماسب سوره «الجن» را در بالای یکی از طاق‌ها نگاشته است.

مسجد صاحب‌الامر در زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری تبریز نیز آسیب فراوان دید و بعدها مردم آن را بازسازی کردند تا شأن مسجد حفظ شود.

این بنا پس از مرمت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی با توجه به قداست مسجد به عنوان موزه قرآن و کتابت تجهیز و افتتاح شد.

دستخط امام رضا (ع) در موزه قرآن و کتابت تبریز

«موزه قرآن و کتابت» از موزه‌های مهم تبریز است که در مسجد تاریخی صاحب‌الامر واقع شده‌ است. مهم‌ترین اثر این موزه که شهرت جهانی دارد، صفحه‌ای از کلام‌الله مجید به خط مبارک امام رضا(ع) است.

این اثر مربوط به اوایل قرن سوم هجری قمری است و به خط کوفی بر پوست آهو کتابت شده‌ است. با در نظر داشتن دستخط‌های مشابهی از ائمه (ع) به ویژه اثر مشابهی که در موزه آستان قدس نگهداری می‌شود، اعتبار و اصالت این اثر مورد اتفاق کارشناسان است.

علاوه بر نسخ خطی، انواع قلمدان‌های مقوایی دارای نقوش مینیاتوری و روکش لاکی همچنین پلاک‌های فلزی منقوش به ادعیه مختلف، ظروف مزین به آیات وحی در این محل نگهداری می‌شود.

خط خوشنویسان بزرگی مانند ملا عبدالباقی تبریزی، میرزا محمد شفیع تبریزی، میرزا طاهر خوشنویس و آثار علیرضا عباسی، درویش عبدالمجید و میرعماد حسنی از دیگر آثار موجود در موزه قرآن و کتابت تبریز است.

از برجسته‌ترین آثار دیگر می‌توان به لباس قسم منقوش به کل آیات قرآن، کوچکترین قرآن خطی مطلا، جام شفابخش و کتیبه سنگی میخی اشاره کرد.

قرآن مجید به خط نسخ غبار کوچکترین قرآن به اندازه cm۶ -cm ۴ با مرکب مشکی نوشته شده و صفحه اول و دوم مذهب و مطلا و بین آیات طلاکاری شده، تمام صفحات کادربندی به رنگ قرمز و طلایی کار شده، جلد آن لاکی و طلا و تذهیب‌دار است.

نشان جزء و حزب‌ها تذهیب و طلاکاری گردیده، داخل جلد کتاب زمینه قرمز رنگ با گل و بوته طلایی کار شده که به‌دست مسیح الطالقانی در سنه ۱۲۹۳ ه. ق تحریر شده است.

از بین ۲۲۰۰ اثر قرآنی در تبریز ۱۹۰ اثر در موزه قرآن در معرض نمایش گذاشته شده است و بقیه آثار در گنجینه موزه آذربایجان تبریز نگهداری می‌شود.

فیلم های سینمایی ای که از دیدنشون سیر نمیشید؛ هرگز یکبار تماشا کردن کافی نیست

شایانیوز- برای ما آدم ها تماشای فیلم و سریال یک فعالیت لذت بخش به حساب میاد نه فقط به خاطر این که قسمتی از روز یا شب خودمون رو در استراحت به یک تفریح بی دردسر اختصاص میدیم، بلکه فیلم ها و سریال ها می تونند ما رو دنیایی دیگه ببرند. در تاریخ صنعت فیلم سازی، آثار شاهکار و خارق العاده ای ساخته شده که به قدری در ارائه یک موضوع قوی عمل کرده اند، که تماشای اون ها حس تجربه یک ماجراجویی یا حتا یک درد اجتماعی رو برای ما به همراه میاره.

یکی از مهم ترین معیار هایی که یک فیلم سینمایی رو به اثری قوی و قابل توجه تبدیل می کنه همین موضوع است که اون اثر تا چه اندازه در درگیر کردن مخاطب با موضوع داستان توانا بوده و تا چه اندازه موفق شده شما رو به عنوان یک مخاطب با اتفاقاتی که در روند داستان رخ می دهند گره بزند.

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

با توجه به همه مسائل ذکر شده در ضرر مرکب در بورس بالا بعضی از فیلم های سینمایی هستند که یک بار تماشا کردن اون ها اصلا کافی نیست و به قدری در درگیر کردن مخاطب با ماجراجویی داستان موفق هستند که هر بار تماشا کردن اون ها می تونه لذت بار اول رو با خودش به همراه داشته باشه. در ادامه به معرفی چند نمونه از این آثار می پردازیم که اگر اون ها رو تا به حال تماشا نکرده اید که بهتر است دست به کار شوید، و اگر هم پیش از این هر یک از اون ها رو دیده اید، قطعا از تماشای دوباره اون ها لذت خواهید برد.

1.فارست گامپ – 1994

اگر از طرفداران تام هنکس باشید بدون شک با نام فارست گامپ هم آشنایی دارید، سینمایی ای که یکی از بهترین های کارنامه کاری هنکس به حساب می رود. این فیلم سینمایی که موفق به دریافت 6 جایزه اسکار شد، آن هم در رقابت با شاهکاری به نام رستگاری در شاوشنگ، بدون شک یکی از جذاب ترین و دوست داشتنی ترین فیلم های سینمایی ایست که باید تماشا کنید.

فارست گامپ داستان پسری است که به صورت مادرزاد با اختلالات ذهنی و جسمی دست و پنجه نرم می کند اما با این حال در طول زندگی خود موفق می شود تا به دستاورد های مهمی دست پیدا کنه و حتا عاشق بشه و زندگی ای ایده آل برای خودش بسازه.

امتیاز IMDb : 8.8/ 10

امتیاز Rotten Tomato : 71/ 100

امتیاز Filimo: 97 / 100

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

2.رفیق قدیمی – 2003

سینمایی Old Boy که در ایران با نام های رفیق قدیمی و پیر پسر نیز شناخته می شود یکی از بهترین فیلم های ساخته شده توسط سینمای کره است که اهمیتی ندارد شما طرفدار صنعت فیلمسازی کره جنوبی هستید یا نه به هر حال به شما قول می دهیم که از تماشای این فیلم لذت خواهید برد.

داستان این فیلم سینمایی از جایی آغاز می شود که اوته سا به صورت خیلی مرموز در روز تولد دخترش ربوده می شود و برای 15 سال در یک اتاق حبس است و حتا زمانی که اقدام به خودکشی می کند همچنان هستند افرادی که نجاتش می دهند و سرانجام بعد از 15 سال به همان مرموزی ای که دزدیده شده بود آزاد می شود اما حالا به دنبال پاسخ پرسش 15 ساله خود است، چرا و چگونه.

امتیاز IMDb : 8.4/ 10

امتیاز Rotten Tomato : 81/ 100

امتیاز Filimo: 81 / 100

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

3.ترمینال – 2004

هر لیستی از بهترین های سینمایی وجود داشته باشد بدون شک نام استیون اسپیلبرگ نیز در آن می درخشد. برای این لیست اما سینمایی ای که به آن اشاره می کنیم فیلم ترمینال است که نقش اصلی آن را تام هنکس ایفا کرده است و برگرفته از داستان زندگی مردی به نام مهران کریم ناصری است.

ترمینال که در ژانر کمدی درام ساخته شده است داستان مردی است که عازم امریکا شده است اما بنا به دلایلی دولت امریکا اجازه ورود به کشور را به او نمی دهد و سرانجام او مجبور می شود که مدتی را در فرودگاه بین المللی جان اف کندی زندگی کند.

امتیاز IMDb : 7.4/ 10

امتیاز Rotten Tomato : 61/ 100

امتیاز Filimo: 97 / 100

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

4.هوانورد – 2004

به گزارش شایانیوز، هوانورد از آن دست فیلم های سینمایی است که جوایز بسیاری رو در جشنواره های مختلف به دست آورد و برای بسیاری دیگه از رشته ها هم نامزد دریافت جایزه بوده. برای کسانی که به سینمایی های زندگی نامه ای علاقه دارند این فیلم یکی از بهترین ها خواهد بود.

هوانورد بخشی از زندگی هاوارد نیوز، ضرر مرکب در بورس کارگردان، تهیه کننده و فضانورد مشهور امریکایی است که همیشه به دنبال شکستن رکوردهای سرعت و فاصله پرواز بوده است.

امتیاز IMDb : 7.5/ 10

امتیاز Rotten Tomato : 86/ 100

امتیاز Filimo: 91 / 100

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

5.جایی برای پیرمردها نیست – 2007

و بالاخره فیلمی در ژانر جنایی، جایی برای پیرمردها نیست، فیلم سینمایی ای که در زمان اکران تونست حسابی توجه منتقدین و مخاطبین رو جلب کنه و به عنوان یکی از بهترین های فیلم سینمایی شناخته بشه. حضور پر رنگ و بازی خارق العاده خاویر باردم نیز قطعا در درجه کیفی این سینمایی تاثیر شگرفی داشته است.

جایی برای پیرمردها نیست داستان شکارچی ای است که به طور اتفاقی با جسد گروهی از تبهکاران مواجه میشود و برای گزارش به نزد پلیس می رود.

امتیاز IMDb : 8.2/ 10

امتیاز Rotten Tomato : 93/ 100

امتیاز Filimo: 85 / 100

سینمایی هایی که باید چند بار تماشا کرد

به نظر شما کاربران شایانیوز چه سینمایی های دیگه ای باید در این لیست قرار بگیرند؟ نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با ما به اشتراک بگذرارید.

اگر به تماشای فیلم و سریال علاقه دارید صفحه سریال و سرگرمی ما را دنبال کنید.

هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد

هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز (دوشنبه) چهارم مهر ماه در شصت ‌و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در وین طی سخنانی به تشریح مواضع کشور و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشرفت و گسترش عدالت با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای برای افق ۲۰ ساله در سطح ملی به تصویب رسیده و در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته ضرر مرکب در بورس است. اسلامی در سخنانش در این نشست بیان کرد:‌ بر اساس این سند، سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور به حداقل ۲۰ درصد از کل برق کشور افزایش می‌یابد و در این راستا احداث ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای جدید برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است. وی گفت: در این سند همچنین توسعه تولید و کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها، کاربرد گسترده پرتو در زمینه‌های سلامت، کشاورزی، محیط زیست و صنعت پیش‌بینی شده است. وی اضافه کرد: در این رابطه جمهوری اسلامی ایران از ابتکار پرتوهای امید که موضوع اصلی مجمع سال ۲۰۲۲ است،‌استقبال می‌کند. «رافائل ضرر مرکب در بورس گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در توئیتی از آغاز به کار شصت و ششمین کنفرانس عمومی این نهاد خبر داد و ضمن انتشار بیانیه‌ای درباره برنامه این نشست، برای همه شرکت‌کنندگان در آن آرزوی هفته‌ای پر از تبادل نظر و بحث‌های سازنده کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی با ذکر این نکته که آژانس مسؤولیت ویژه‌ای در زمینه تحقق هدف جهانی برای به صفر رساندن تولید گاز کربن تا ۲۰۵۰ برعهده دارد، اظهار داشت: خوشبختانه مدیرکل آژانس اهمیت این موضوع را در مجامع بین‌المللی مختلفی از جمله در بیست و ششمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی که در گلاسکو برگزار شد و همچنین طی دهمین نشست کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک برجسته ساخته است. ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است وی ادامه داد: برجام نتیجه تلاشی جمعی است که در برگیرنده توازنی حساس، مرکب از مسؤولیت‌ها و اقدامات متقابل است که طی آن ایران محدودیت در فعالیت‌های غنی‌سازی، کاهش سرعت و ظرفیت فعالیت‌های هسته‌ای و سیستم راستی‌آزمایی سختگیرانه‌ای را برای مدت مشخص شده‌ای، می‌پذیرد و در ازای آن، طرف مقابل می‌بایست تحریم‌های ظالمانه غیرقانونی و موانع مرتبط با ازسرگیری همکاری‌ها و مراودات مالی، تجاری و اقتصادی ایران را حذف کرده و ادعاهای واهی علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران را خاتمه دهد. اسلامی عنوان کرد:‌ آمریکا برخلاف خواست جامعه جهانی، مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده، از این توافق خارج شده و به سیاست منحوس فشار حداکثری متوسل شده که در اجرای آن شکست خورده و به بی‌اثر بودن این سیاست اعتراف کرده است. معاون رئیس جمهور گفت: پس از گذشت ۲.۵ سال، ‌آمریکا تحریم‌های فزاینده‌ای را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال کرده و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا نیز با بی‌عملی در مقابل آن مواجه بوده‌اند. لذا مجلس شورای اسلامی قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد که در آن سازمان انرژی اتمی ایران ملزم به اجرای اقدامات مشخصی شده است. اسلامی ادامه داد: همان‌طور که در فرصت‌های گوناگون بیان شده، جمهوری اسلامی ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است، اقدامات جبرانی ایران در پاسخ به نقض تعهدات طرف‌های مقابل صورت گرفته است. چنانچه دیگر طرف‌های این توافق با رفع همه موانع و برداشتن تحریم‌ها به تعهدات خود بازگردند، تداوم اقدامات اجرایی ایران با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. هیچ‌گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد معاون رئیس جمهور با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران همواره حامی اجرای کامل و غیرتبعیض‌آمیز معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه‌های جامع پادمان بوده، گفت: ایران سابقه‌ای مثال‌زدنی در همکاری با آژانس در این زمینه دارد. مایلم روشن سازم که هیچگونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد و تمامی اتهامات صرفا مبتنی بر اطلاعات ساختگی و نادرست رژیم غاصب اسرائیل است. جمهوری اسلامی ایران حقیقتا انتظار دارد که آژانس گزارش‌دهی نظارت و راستی‌آزمایی خود را به صورت حرفه‌ای‌تر، بی‌طرفانه‌تر و مستقل‌تر انجام دهد. وی گفت: انتظار داریم که آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه ندهد برخی از عناصر، اتهامات کهنه‌ای را که در سال ۲۰۱۵ بسته شده‌اند و دوباره تاکید می‌کنم اتهامات کهنه‌ای را که در طول سالیان مطرح شده و در سال ۲۰۱۵ بسته شده است را به بهانه‌های مختلف بازخوانی و مطرح کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: به اعتقاد ما آژانس باید از اتکا به اطلاعات بی‌اساس از طریق منابع غیرقابل اعتماد دوری کرده و از سیستم راستی‌آزمایی قوی تبعیت کند و تنها زمانی این جریان قابل بازگشت است که تحریم‌های غیرقانونی وضع شده علیه ملت ایران به بهانه‌های واهی لغو شود و ما همواره آماده گفت‌وگو و تعامل بوده‌ایم و خواهیم بود. گفتنی است محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت در ضرر مرکب در بورس اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین دیدار و گفت‌وگو با رافائل گروسی مدیرکل آژانس یکشنبه سوم مهر ماه وارد وین شد. اسلامی در گفت‌وگویی عنوان کرد در مدت حضورش در وین با مقامات حاضر در این نشست ملاقات خواهد کرد و افزود: ملاقاتی ضرر مرکب در بورس با گروسی خواهم داشت. امیدوارم این حضور، مذاکرات و گفت‌وگوها تسهیلگر باشد و کمک کند نوع برداشت‌هایی که نسبت به ایران دارند و متاثر از فشار سیاسی و عملیات روانی است، هر چه زودتر خاتمه یابد و بر اساس مقررات آژانس روند امور تنظیم شود و به یاری حق تعالی از این مرحله عبور کنیم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این در اظهاراتی گفته بود: پیغام‌هایی که از طرف آژانس آمده، نشان می‌دهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی را دارند. امیدواریم صادق باشند و بیش از این وقت خود را تلف ضرر مرکب در بورس نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی بتوانند فشار حداکثری اعمال کنند. همچنین بخوانید دیدار اسلامی و گروسی برجام را نجات می‌دهد؟ اسلامی: با گروسی دیدار خواهم کرد ایران توافق 2 ساله را می پذیرد؟/ توافق هسته ای به بن بست رسید اسرائیل مرجع آژانس انرژی اتمی استاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.