تجزیه و تحلیل اهرمها


پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی

پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالیمقدمه پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی : در گزارش سود و زیان، عملکرد مالی شرکت در یک دوره مالی مورد ارزیابی‌قرار‌می‌گیرد. از آنجا که سودآوری یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده ارزش شرکت است ، برای تجزیه و تحلیل سود باید عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این تجزیه و تحلیل می توان از رویکردهای نقطه سربه سر و تجزیه و تحلیل اهرم‌ها استفاده کرد. در رویکرد نقطه سربه سر چگونگی ارتباط بین فروش ، هزینه ها و میزان سودآوری مورد ارزیابی قرار میگیرد. در تجزیه و تحلیل اهرم ها ، چگونگی تغییر در سود عملیاتی یا سود خالص در مقابل تغییر در فروش مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین با تحلیل اهرم ها می‌توان میزان ریسک تجاری یا ریسک مالی را اندازه گیری کرد. نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت ، سود هر سهم (EPS) است که برای محاسبه آن ابتدا سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) محاسبه میشود. سپس با لحاظ کردن هزینه بهره و مالیات و سود سهام ممتاز ، سود هر سهم محاسبه می گردد. در این تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده از نقطه سربه سر و درجه اهرم .

فروشگاه فایل

پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی بررسی برنامه ریزی سود و اهرم های مالی پاورپوینت جامع و کامل برنامه ریزی سود و اهرم های مالی کاملترین پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی پکیج پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی مقاله برنامه ریزی سود و اهرم های مالی تحقیق برنامه ریزی سود و اهرم های مالی
دسته: پاورپوینت
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1434 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 64

نوع فایل: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 64 صفحه

1 برنامه ریزی سود و اهرم های مالی

2 سرفصل مقدمه
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر
تجزیه و تحلیل هزینه ها
تجزیه و تحلیل فروش
تجزیه و تحلیل تغییرات سود
تجزیه و تحلیل اهرم ها
درجه اهرم عملیاتی
ریسک تجاری
رابطه EPS – EBIT
نقطه سر به سر مالی
درجه اهرم مالی
ریسک مالی
درجه اهرم مرکب
ریسک کل شرکت
کاربرد تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالی
محاسن و معایب اهرم ها 3 مقدمه در گزارش سود و زیان، عملکرد مالی شرکت در یک دوره مالی مورد ارزیابی‌قرار‌می‌گیرد. از آنجا که سودآوری یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده ارزش شرکت است ، برای تجزیه و تحلیل سود باید عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این تجزیه و تحلیل می توان از رویکردهای نقطه سربه سر و تجزیه و تحلیل اهرمها تجزیه و تحلیل اهرم‌ها استفاده کرد.
در رویکرد نقطه سربه سر چگونگی ارتباط بین فروش ، هزینه ها و میزان سودآوری مورد ارزیابی قرار میگیرد. در تجزیه و تحلیل اهرم ها ، چگونگی تغییر در تجزیه و تحلیل اهرمها سود عملیاتی یا سود خالص در مقابل تغییر در فروش مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین با تحلیل اهرم ها می‌توان میزان ریسک تجاری یا ریسک مالی را اندازه گیری کرد. 4 نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت ، سود هر سهم (EPS) است که برای محاسبه آن ابتدا سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) محاسبه میشود. سپس با لحاظ کردن هزینه بهره و مالیات و سود سهام ممتاز ، سود هر سهم محاسبه می گردد. در این تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده از نقطه سربه سر و درجه اهرم عملیاتی، عوامل موثر بر تغییرات سود قبل از بهره و مالیات مورد ارزیابی قرار می گیرد ، سپس قسمت دیگر صورتحساب سود و زیان یعنی قسمت مالی آن که چگونگی ارتباط سود هر سهم و سود قبل از بهره و مالیات را بیان میکند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. 5 تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر در تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر روابط متقابل بین فروش ، هزینه ها و سود مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در یک رابطه کلی ، سود با فروش رابطه مستقیم و با هزینه ها رابطه عکس دارد.
هزینه - فروش = سود
6 تجزیه و تحلیل هزینه ها یکی از طبقه بندی های هزینه ها ، تفکیک آنها به هزینه های ثابت ، متغیر و نیمه متغیر است.
هزینه ثابت : هزینه هایی که با تغییر در سطوح مختلف تولید تغییری در این هزینه ها ایجادنمی شود
(مانند هزینه اجاره).

هزینه های متغیر : برخی از هزینه های شرکت است که مقدار آن در سطوح مختلف تولید متفاوت است و متناسب با افزایش سطح تولید مقدار کل آن افزایش می یابد(مانند هزینه مواد مصرفی). 7 هزینه متغیر کل : عبارت است از حاصلضرب هزینه متغیر واحد در تعداد تولید.
در صورتی که با افزایش سطح تولید هزینه متغیر واحد ثابت باشد نمودار آن (الف) و در صورتی که با افزایش تولید هزینه متغیر تجزیه و تحلیل اهرمها واحد کاهش یابد (ب) و در صورتی که هزینه متغیر واحد افزایش یابد به صورت شکل (ج) خواهد بود.
8 هزینه های نیمه متغیر : هزینه های نیمه متغیر هزینه هایی هستند که از دو جزء تشکیل شده اند که یک جزء آن ثابت و جزء دیگر آن متغیر است(مانند هزینه نگهداری و تعمیرات).

هزینه کل : حاصل جمع هزینه های
متغیر و هزینه ثابت کل است.

در این نمودار اگر تعداد تولید Q باشد ، هزینه
ثابت Qa و هزینه های متغیر Qb و هزینه کل
Qm خواهد بود.شیب نمودار هزینه کل برابر
با شیب نمودار هزینه متغیر است. 9 تجزیه و تحلیل فروش درآمد حاصل از فروش : عبارت است از تعداد محصول فروش رفته ضرب در بهای فروش هر واحد. بنابراین تغیر واحد در درآمد فروش متاثر از تغییر در تعداد فروش یا تغییر در قیمت هر واحد می باشد؛ اگر قیمت واحد با افزایش فروش تغییر نکند نمودار درآمد حاصل از فروش به شکل (الف) خواهد بود. در صورتی که با افزایش سطح فروش قیمت هر واحد افزایش یابد

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

# فصل اول: حسابداری چیست؟ # حسابداری چیست؟ # شاخه های حسابداری # حسابداری مالی # حسابداری صنعتی # حسابرسی # تعریف حسابرسی # انواع حسابرسی # حسابداری دولتی # حسابداری مدیریت # نقش حسابداری مدیریت # مدیریت مالی # مفروضات حسابداری # فرض تفکیک شخصیت # فرض واحد اندازه گیری (واحدپولی) # فرض تداوم فعالیت # فرض دوره مالی # فرض تعهدی # اصول حسابداری # اصل بهای تمام شده # اصل تحقق درآمد # اصل تطابق درآمدها با هزینه ها # اصل افشاء: ( نحوه ارائه و محتوی اطلاعات ) # میثاق های تعدیل کننده # فزونی منافع بر مخارج # اصل اهمیت # اصل محافظه کاری # استانداردهای حسابداری # سیستم اطلاعاتی حسابداری # فصل دوم: گزارشات حسابداری # گزارشات حسابداری # صورت های مالی # ترازنامه # بدهی های جاری # بدهی های غیرجاری # حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) # سود (زیان) انباشته # صورت سود و زیان # عناصر اصلی صورت سود وزیان # فعالیت های عادی # درآمدهای عملیاتی # سود (زیان) عملیاتی # درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی # سود یا زیان فعالیت های عادی # اقلام استثنایی # نمونه های اقلام استثنایی # اقلام غیرمترقبه # تعدیلات سنواتی # صورت سود و زیان جامع # نحوه ارائه صورت سود و زیان جامع # صورت جریان وجوه نقد # هدف تهیه صورت گردش وجوه نقد # طبقه بندی جریان های نقدی و نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد # گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی # بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی # نسبت های نقدینگی # نسبت های فعالیت(کارایی) # نسبت های اهرمی # نسبت های سودآوری # فصل سوم: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر # تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر # نمودار سر به سر # تحلیل سر به سر-توابع خطی # حاشیه ایمنی # مفروضات تحلیل سر به سر # استفاده های مدیریتی از تحلیل سر به سر # محدودیت های تحلیل سر به سر # نقطه سر به سر عملیاتی # اهرم عملیاتی # مفهوم واژه اهرم # تفسیر اهرم عملیاتی # کاربرد نخست اهرم عملیاتی # کاربرد دوم اهرم عملیاتی # محاسبه ریسک تجاری # نقطه سر به سر مالی # اهرم مالی # محاسبه اهرم مالی # تفسیر اهرم مالی # کاربردهای اهرم مالی # تشدید درصد تغییرات در سود هر سهم # توجیه وقوع اشتباهات در پیش بینی سود هر سهم # محاسبه ریسک مالی # نقطه سر به سر مرکب # اهرم مرکب # محاسبه اهرم مرکب # تفسیر اهرم مرکب # بیان علت تغییر شدید سود هر سهم # محاسبه ریسک کل شرکت # مزایای تجزیه و تحلیل اهرم ها # معایب تجزیه و تحلیل اهرم ها # رویکرد حاشیه کمکی # فصل چهارم: ارزش زمانی پول و بودجه بندی سرمایه ای تجزیه و تحلیل اهرمها # ارزش زمانی پول و بودجه بندی سرمایه ای(روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای) # معنی و مفهوم ارزش زمانی پول # روش های محاسبه ارزش پول # روش ارزش آتی-مرکب کردن # ارزش آتی مبالغ مساوی (سالواره) # روش ارزش فعلی-ارزش تنزیل # جدول ارزش فعلی # ارزش فعلی چند رقم # کاربردهای ارزش آتی و ارزش فعلی # مطلوبست محاسبه نرخ رشد سود سهام # بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان(روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای) # مفهوم و ماهیت بودجه بندی سرمایه ای # مشکلات بودجه بندی سرمایه ای # دلایل اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای # فرایند بودجه بندی سرمایه ای # اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جریان های نقدی # جریان های نقدی در مقابل سود حسابداری # روش های متداول ارزایابی پروژه های سرمایه ای # روش های سنتی # روش های جریان نقدی تنزیل شده یا روش های تعدیل شده از نظر زمانی # فصل پنجم: مدیریت سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری # مدیریت سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری # تجزیه و تحلیل اهرمها مقدمه # اهمیت سرمایه # مدیریت سرمایه # نیاز به سرمایه در گردش # مفاهیم سرمایه در گردش # سرمایه گذاری بهینه در دارایی های جاری # تامین مالی دارایی های جاری # وضعیت نقدینگی شرکت # اجزای سرمایه در گردش # دارایی های جاری # بدهی های جاری # انواع سرمایه در گردش # ویژگی های سرمایه در گردش دائمی # سرمایه در گردش متغیر یا موقت # ویژگی های سرمایه در گردش موقت # عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش # ماهیت تجاری مؤسسه یا شرکت # شرایط عرضه مواد اولیه # شکل خریدها و فروش های شرکت # چرخه تولید # سیاست تولید # سرعت گردش موجودی کالا # چرخه اقتصادی # تغییردر تکنولوژی # کارایی عملیاتی شرکت # شرایط بازار # تغییرات سطح قیمت ها # رشد و توسعه # سیاست تقسیم سود # چرخه سرمایه در گردش # اهمیت سرمایه در گردش # راهبردهای مختلف سرمایه در گردش و تامین مالی # استراتژی های دارایی جاری # استراتژی های بدهی های جاری # استراتژی جسورانه # چرخه عملیاتی # چرخه نقدی # تامین مالی کوتاه مدت # اعتبارات تجاری # اوراق تجاری # اعتبارات بانکی # تامین مالی از محل حساب های دریافتنی # تامین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا # مدیریت وجوه نقد # هزینه نگهداری وجه نقد # مدیریت حساب های دریافتنی # مدیریت موجودی کالا # مدل اقتصادی ترین مقدار سفارش # حد تجدید سفارش # موجودی ایمنی # مدیریت موجودی به موقع # اجاره های سرمایه ای # انواع اجاره # انواع قراردادهای اجاره بلندمدت # شیوه ثبت حسابداری اجاره # تامین مالی از راه اجاره دارائیها # تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره # فصل ششم: تقسیم سود # تقسیم سود # عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود # تئوری های تقسیم سود # سیاست های متداول تقسیم سود # روش های پرداخت سود # تجزیه معکوس # فصل هفتم: حسابداری ابزار کنترل و نظارت # حسابداری ابزار کنترل و نظارت # صورت های مالی # صورتهای مالی میان دوره ای # گزارشگری مالی دوره قبل از بهره برداری # گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف # تشخیص قسمت های قابل گزارش # واحد حسابرسی داخلی # نوع و ماهیت مسئولیت حسابرسی داخلی # کمیته حسابرسی # انواع حسابرسان # محصولات حسابرسی صورتهای مالی # نقش اعتباردهی حسابرسی # انواع گزارش حسابرسان ( انواع اظهار نظر حسابرسان): # انحراف از استاندارد های حسابداری: # بودجه بندی # بودجه عملیاتی # بودجه مالی # وظایف و کار کرد بودجه # فرایند بودجه بندی و کنترل بودجه ای # تجزیه و تحلیل اطلاعات صورتهای مالی # روشهای تجزیه و تحلیل # نسبت های مالی # نسبت های نقدینگی # نسبت های فعالیت (کارایی) # نسبت های اهرمی # نسبت های سوداوری # روند سرمایه در گردش # وضع مالی # نتیجه گیری # پیشنهادات # فصل هشتم: انواع سازمان های تجاری # انواع سازمان های تجاری # مقدمه #

حسابداری ابزار مدیران موفق

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

آموزش اصول مدیریت مالی ۱

مدیران مالی چه در سطح بخش خصوصی و شرکت ها و چه در سطح بخش عمومی و دولتی، مسئولیت بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی این نهادها دارند. فعالان این زمینه در محیط دانشگاهی و حرفه ای بایستی بر اصول پایه ای مالی تسلط داشته باشند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. این اصول را به نوعی می توان الفبای زبان مشترک تمامی افرادی دانست که در زمینه مالی فعالیت دارند.

آموزش اصول مدیریت مالی ۱

مصطفی نعمتی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت مالی

مصطفی نعمتی دانشجوی دکترای مدیریت مالی در تجزیه و تحلیل اهرمها دانشگاه شهید بهشتی هستند. ایشان از رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی و از رشته MBA با گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده است.

توضیحات تکمیلی

مدیران مالی چه در سطح بخش خصوصی و شرکت ها و چه در سطح بخش عمومی و دولتی، مسئولیت بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی این نهادها دارند. فعالان این زمینه در محیط دانشگاهی و حرفه ای بایستی بر اصول پایه ای مالی تسلط داشته باشند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. این اصول را به نوعی می توان الفبای زبان مشترک تمامی افرادی دانست که در زمینه مالی فعالیت دارند.

از سوی دیگر، برای یادگیری مفاهیم عمیق تر و پیشرفته تر مالی تسلط بر مباحث این آموزش بسیار مهم و ضروری است. در این فرادرس سعی بر آن است که این الفبا به دانش پژوه تجزیه و تحلیل اهرمها به زبانی گویا آموزش داده شود تا دانش پژوه در ادامه مسیر آموزش مالی با آسودگی خاطر به پیش رود. به هر میزان که تسلط دانش پژوه بر مطالب ارائه شده در این فرادرس بیشتر باشد، فراگیری سایر دروس مالی برای وی آسان تر خواهد بود که این امر نشان از ضرورت فراگیری مباحث این آموزش دارد.

تجزیه و تحلیل اهرمها

با نسبت های مالی آشنا شوید با نسبت های مالی آشنا شوید

نسبت های مالی مقادیر عددی هستند که به منظور بدست آوردن اطلاعات معنادار، از صورتهای مالی یک شرکت استخراج می شوند. اعداد استخراج شده از صورتهای مالی شرکت مانند ترازنامه؛ صورت سود و زیان و صورت جریان نقدینگی؛ برای آنالیزهای مقداری و ارزیابی نقدینگی، رشد، حاشیه سود؛ سودآوری ؛ نرخ بازگشت؛ ارزش گذاری و غیره استفاده می شود.

نسبت های مالی به دسته بندی های اصلی زیر تقسیم بندی می شوند:

- نسبت ارزش بازار

کاربردها و کاربران تحلیل نسبت های مالی

تحلیل نسبت های مالی دو هدف اساسی را دنبال می کند:

1. پیگیری عملکرد شرکت

تعیین نسبت های مالی در هر دوره و پیگیری تغییر مقادیر آنها در طول دوره، به منظور کشف سرنخ هایی است که موجب پیشرفت موسسه می شود. برای مثال یک افزایش نرخ بدهی-به-دارایی می تواند نشان دهنده ی زیربار بودن شرکت با بدهی باشد و در نهایت آن موسسه را با خطر ورشکستگی مواجه شود.

2. امکان مقایسه عملکرد شرکت

مقایسه ی نسبت های مالی با رقبای اصلی به منظور شناسایی اینکه کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوطه دارد؛ کاربرد دارد. برای مثال مقایسه ی بازده دارایی بین شرکت ها به یک تحلیلگر یا سرمایه گذار کمک می کند که چه دارایی هایی از شرکت به طور موثری مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده کنندگان از نسبت های مالی شامل استفاده کنندگان داخلی و خارجی می باشند:

استفاده کنندگان خارجی : تحلیلگران مالی؛ سرمایه گذاران خرده فروشی؛ اعتباردهندگان، رقبا؛ مقامات مالیاتی؛ مقامات نظارتی و ناظران صنعت

استفاده کنندگان داخلی: مدیر تیم، کارمندان و مالکان

نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی نسبت های مالی هستند که توانایی یک شرکت را برای پاسخ به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت اندازه گیری می کنند. نسبت های نقدینگی متداول عبارتند از:

نسبت جاری توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت با دارایی های جاری را اندازه گیری می کند:

نسبت جاری= دارایی های جاری/ بدهی های جاری

نسبت سریع /آنی acid-test : توانایی شرکت در پرداخت بدهی های بلند مدت را با دارایی های زودنقدشونده ارزیابی میکند:

نسبت آنی = دارایی های جاری – موجودی انبار/بدهی های جاری

نسبت نقدینگی توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت با پول نقد و معادل آن را ارزیابی میکند:

نسبت نقدینگی = پول نقد و معادل آن / بدهی های جاری

نسبت جریان نقدینگی عملیاتی اندازه گیری تعداد دفعاتی است که شرکت می تواند بدهی های جاری اش را با وجه نقد دریافت شده در دوره مالی پرداخت کند:

نسبت جریان نقدینگی عملیاتی = جریان نقدینگی عملیاتی / بدهی های جاری

نسبت های مالی اهرم

نسبت های مالی اهرم مقدار سرمایه دریافت شده از بدهی را اندازه گیری می کنند. به عبارتی دیگر نسبت های مالی اهرم به منظور ارزیابی سطح بدهی شرکت استفاده می شوند. نسبت های مالی اهرم عبارتند از:

نسبت بدهی = مجموع بدهی ها/ کل دارایی ها

نسبت بدهی به سهم، وزن کل بدهی تجزیه و تحلیل اهرمها و بدهی های مالی را به ازاء سهم صاحبان سهام محاسبه میکند:

نسبت بدهی به سهام = کل بدهی ها / حقوق صاحبان سهام

نسبت پوشش بهره تعیین می کند که یک شرکت به چه آسانی می تواند هزینه ی بهره را بپردازد:

نسبت پوشش بهره = درآمد عملیاتی/هزینه های بهره

نسبت پوشش خدمات به بدهی مشخص می کند که یک شرکت چگونه می تواند بدهی های خود را در برابر تعهدات بپردازد:

نسبت پوشش خدمات به بدهی = درآمد عملیاتی / کل خدمات بدهی

نسبت های بهره وری

نسبت های بهره وری که به نسبت های مالی فعالیت نیز معروف است به منظور اندازه گیری اینکه یک شرکت چقدر از دارایی ها و منابع خود استفاده میکند، استفاده می شود. نسبت های بهره وری متداول عبارتند از:

نسبت گردش دارایی توانایی شرکت برای فروش دارایی های خود را اندازه گیری می کند:

نسبت گردش دارایی = فروش خالص / مجموع دارایی ها

نسبت گردش انبار تعداد دفعاتی که در یک دوره مالی موجودی کالا فروخته می شود و جایگزین می شود را اندازه گیری می کند:

نسبت گردش انبار = هزینه ی کالای فروخته شده / میانگین موجودی کالا

نسبت گردش حسابهای دریافتنی تعداد دفعاتی در دوره مالی است که یک شرکت می تواند دریافتی ها را به وجه نقد تبدیل کند :

نسبت گردش حسابهای دریافتنی = فروش اعتباری خالص / میانگین حساب های دریافتنی

نسبت روزهای فروش در انبار، میانگین تعداد روزهایی است که یک شرکت می تواند انبار خود را قبل از فروش محصولات به مشتریان نگه دارد:

نسبت روزهای فروش در انبار = 365 روز/ نسبت گردش انبار

نسبت های سوددهی

نسبت های سوددهی توانایی شرکت برای تولید درآمد مرتبط با عملکرد و سودسهام ، دارایی های ترازنامه ؛ هزینه های عملیاتی و سهام را اندازه گیری می کند. نسبت های مالی سودهی متداول عبارتند از:

نسبت سود ناخالص ؛ سود ناخالص یک شرکت را با فروش خالص مقایسه می کند تا میزان سود یک شرکت پس از پرداخت بهای تمام شده ی کالای فروش رفته نشان داده شود:

نسبت سود ناخالص = سود ناخالص / فروش خالص

نسبت حاشیه عملیاتی، درآمد عملیاتی یک شرکت را با فروش خالص مقایسه می کند تا بهره وری عملیاتی مشخص شود:

نسبت حاشیه عملیاتی = درآمد عملیاتی / فروش خالص

نسبت بازگشت دارایی، میزان بهره وری و کارایی یک شرکت را در استفاده از دارایی ها برای ایجاد سود را اندازه گیری می کند:

نسبت بازگشت دارایی = درآمد خالص / کل دارایی ها

نسبت های ارزش بازار

نسبت های ارزش بازار به منظور ارزیابی قیمت سهم هر سهامدار شرکت استفاده می شود. انواع متداول نسبت های ارزش بازار عبارتند از:

نسبت ارزش دفتري به نسبت سهم ، ارزش هر سهم یک شرکت را بر مبنای سهم سهامداران محاسبه می کند:

نسبت ارزش دفتری به نسبت سهم = حقوق صاحبان سهام / کل سهام در دست سهامداران

نسبت عملکرد سود سهام؛ میزان سود سهام نسبت به سهامداران را نسبت به ارزش بازار در هر سهم اندازه گیری می کند:

نسبت سود سهام = سود سهام به ازا هر سهم / قیمت سهام

نسبت درآمد به ازاء هر سهم، میزان درآمد خالص هر سهم به ازاء سهام در دست سهامداران را اندازه گیری میکند.

نسبت درآمد به ازای هر سهم = سود خالص / مجموع سهام در دست سهامداراناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.