تحلیل بازار نفت


بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

1 دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کیانا زینتی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ، ایران.

چکیده

معرفی:
بسیاری از سری­های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت­های سهام مراحلی را گذرانده­اند که به نظر می­رسد رفتار آن­ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه­ای تغییر کرده است. علاوه بر این مطلب، توجه به ارتباط بین بازارهای مختلف به ویژه ارتباط بازارهای داخلی و بین­المللی برای بررسی رفتار متغیرهای مختلف اقتصادی و سری­های زمانی آن­ها حائز اهمیت است. با وجود اهمیت بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت نفت خام، قیمت طلا و شاخص قیمت سهام، متاسفانه در داخل کشور تاکنون مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است.
متدولوژی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب ها و دامنه­های زمانی مختلف است. بنابراین در این پژوهش همبستگی بین بازار سهام، نفت خام و طلا با چارچوب چندمتغیره بررسی شده است که در این چارچوب همبستگی تناوب­های زمانی نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه مطالعات پیشین بیشتر بر اثرات نااطمینانی یک متغیر بر متغیرهای دیگر به صورت مجزا تاکید داشته­اند و به بررسی اثرات هم­زمان چندین متغیر بر متغیر دیگر نپرداخته­اند در این مطالعه تلاش شده است ارتباط بین سه متغیر فوق، در قالب ارتباط هم­زمان و با استفاده از تحلیل موجک بررسی شود. بعبارتی هدف اصلی این مقاله بررسی این مطلب است که آیا شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران با قیمت دارایی­های بین­المللی نفت و طلا ارتباط دارد یا خیر؟ و آیا رابطه مقطعی بین سه متغیر مذکور در زمان­های مختلف و مناطق مختلف زمانی تغییر کرده است.
در راستای هدف مقاله، علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم­بستگی چندگانه[1]، از روش آزمون­های علیت گرنجر و هم­انباشتگی نیز استفاده شده است. به منظور بررسی هم­انباشتگی از آزمون هم­انباشتگی جوهانسون استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده­های روزانه سری­های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است.
یافته ها:
نتایج بدست آمده از این تحقیق (تحلیل­های حاصل از نرم افزار R) بدین صورت است: 1- سه سری زمانی فوق، در سرتاسر دوره همبستگی معنی­داری دارند. 2- رابطه بین بازار سهام در ایران و بازارهای بین­المللی نفت خام و طلا در مقیاس­های زمانی مختلف تغییر کرده است. 3- بر اساس نتایج هم­بستگی موجک شاخص قیمت سهام و قیمت نفت خام، در تناوب­های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی وجود دارد این موضوع نشان از هم­بستگی موقت بین شاخص قیمت سهام و قیمت نفت خام است که در کوتاه­مدت نوسان می­کند. 4- بر اساس نتایج هم­بستگی موجک شاخص قیمت سهام و قیمت طلا، نواحی هم­بستگی زیادی در تناوب­های بالای 128 تا 1024 روز در کل دوره وجود دارد این موضوع نشان از هم­بستگی موقت بین شاخص قیمت سهام و قیمت طلا است که در کوتاه­مدت نوسان می­کند.
نتیجه:
بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می­توان نتیجه گرفت دارایی نفت و طلا برای پوشش ریسک شاخص قیمت سهام مناسب نیستند و ساخت پورتفوی متشکل از این سه دارایی، پورتفوی مناسبی نیست چرا که تغییرات قیمت این متغیرها همبستگی معنی داری دارد. علاوه بر این موارد می­توان نتیجه گرفت در دنیای واقعی عوامل دیگری بر شاخص قیمت سهام اثرگذارند که شناسایی آن­ها و بررسی آن­ها در تحقیقات آتی پیشنهاد می­شود.

[1] . Multiple wavelet coherence

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation Time–frequency co-movement between the Tehran Stock Price Index and prices of oil and gold using Multiple Wavelet Coherence

نویسندگان [English]

  • azam mohammadzadeh 1
  • Mohammad nabi shahiki tash 2
  • Kiana zinati 3

1 PhD in Financial Economics, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

3 Master of Industrial Management, financial trends, Islamic Azad university Tabriz Branch.

چکیده [English]

INTRODUCTION
Many economic and financial time series, especially stock prices, have gone through stages in which their behavior seems to have changed significantly. This change in behavior in time series may be over time in terms of the mean value, variance, or covariance of the current values of the time series with its past values. Today, the analysis of a market separately from other markets is almost invalid and analysts need to conduct their analysis based on the relationships between different markets. In addition, it is important to pay attention to the relationship between different markets especially the relationship between domestic and international markets to study the behavior of different economic variables and their time series.

METHODOLOGY
Oil, gold and stock markets are complex, time-varying, nonlinear and multivariate economic systems that are affected by various factors such as political, military, economic, and supply and demand factors. And these few studies have focused on GARCH, VAR,… econometric methods that are based on linear regressions. Despite the importance of examining the relationship between the three variables of crude oil price, gold price, and stock price index, unfortunately insufficient studies have been done in this country. Given that the time series of crude oil, gold prices, and stock price indices are a combination of components of different cycles, the relationship between these variables has changed over time, and examining these variables separately provides only partial and perhaps misleading information. Therefore, in contrast to previous research, the correlation between the stock market, crude oil and gold has been investigated with a multivariate framework, in which the correlation of time intervals has been considered. In addition, due to the fact that previous studies have emphasized the effects of uncertainty of one variable on other variables separately and have not examined the simultaneous effects of several variables on another variable, in this study, the relationship between the three variables has been investigated in the form of simultaneous communication using wavelet analysis. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the price of gold, oil and the stock price index of the Tehran Stock Exchange in different periods and time periods. In other words, in this research, we seek to answer these questions whether the stock price index of Tehran Stock Exchange is related to the price of international oil and gold assets and whether the cross-sectional relationship between the three variables has changed at different times and in different time zones. In line with the purpose of this article, in addition to using wavelet analysis and multiple correlation analysis, Granger causality and co-integration tests have also been used. The Johansson co-integration test was used to examine co-integration. The variables used in this research are daily time series data of gold price, crude oil price and stock price index of Tehran Stock Exchange from January 2003 to May 2016.

FINDINGS
The results obtained from this research (from R software) are as follows: 1- The above three time series have a significant correlation throughout the period. 2- The relationship between the stock market in Iran and the international markets of crude oil and gold has changed at different time scales. 3- Based on the results of the wavelet correlation of stock price index and crude oil price, in periods higher than 128 to 1024 days in the whole period (2003 to 2016) there is a high correlation. This issue indicates a temporary correlation between stock price index and crude oil price that fluctuates in the short term. 4- Based on the results of the correlation between the stock price index and the gold price, there are large correlation zones at intervals above 128 to 1024 days throughout the period. This issue indicates a temporary correlation between the stock price index and the gold price, which fluctuates in the short term.

CONCLUSION
Therefore, according to the results of this study, it can be concluded that oil and gold assets are not suitable to cover the risk of stock price index and building a portfolio consisting of these three assets is not a good one because the price changes of these variables have a significant correlation. In addition, it can be concluded that in the real world, other factors affect the stock price index, which are suggested to be identified and studied in future research.

تحلیل بازارهای نفت خام

تحلیل بازارهای نفت خام

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ،به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، بازارهای نفت خام در بازارهای معاملاتی روز سه شنبه به دلیل شرایط فروش بالا از نرخ وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال «نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI)
«نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) در جریان معاملات روز سه شنبه کمی افزایش یافته است، البته کماکان شاهد نوسانات زیادی هستیم. سطح 80 دلار یک رقم بزرگ، گرد و از نظر روانی مهم است که ما به آن نزدیک می شویم. این سطحی است که قبلا نفت خام وست تگزاس در آن مورد حمایت قرار گرفته است.

در این مرحله، ممکن است سوالات زیادی در مورد نفت خام و به طور کلی محدوده قیمتی آن مطرح شود، اما به احتمال زیاد صرف نظر از اینکه آیا می تواند در آنجا شکسته شود یا خیر، نزولی باقی نخواهد ماند. در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، در کانالی نزدیک به سطح 82 دلار، باید شاهد فروش قابل توجهی باشیم زیرا قبلا این نقطه یک سطح نزولی قوی بوده است. در این صورت فکر می کنم بازار شاهد یک نوع «محو شدن رالی» (fade the rally) خواهد بود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال نفت خام برنت
بازارهای برنت نیز در جریان معاملات اندکی افزایش یافتند زیرا همچنان شاهد رفتارهای پر سر و صدا و نوسانی هستیم. در نهایت، این همان چیزی است که در بازار «نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) شاهد بودیم، جایی که رالی ها همچنان به فروش منتهی می شوند. در حالت صعودی، سطح 90 دلار احتمالا مانع بزرگی خواهد بود که غلبه بر آن دشوار است. و بنابراین من از این نقطه نظر به بازار نفت خام برنت نگاه خواهم کرد. اگر قرار باشد به بالای 90 دلار برسیم، به احتمال زیاد قبل از رسیدن به آن جا سطح 80 دلار را مشاهده خواهیم کرد.
به خاطر داشته باشید که نگرانی های زیادی در مورد وضعیت رشد جهانی وجود دارد، که صادقانه باید گفت ناامید کننده است. تا زمانی که وضعیت رشد جهانی این گونه باشد، برای نفت خام شرایط سخت خواهد بود. من می دانم که ما در موقعیت فروش بیش از حد قرار داریم، اما این فقط به این معنی است که دوباره شرایط صعود و فروش خواهیم داشت.

تحلیل بازارهای نفت خام

تحلیل بازارهای نفت خام

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ،به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، بازارهای نفت خام در بازارهای معاملاتی روز سه شنبه به دلیل شرایط فروش بالا از نرخ وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال «نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI)
«نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) در جریان معاملات روز سه شنبه کمی افزایش یافته است، البته کماکان شاهد نوسانات زیادی هستیم. سطح 80 دلار یک رقم بزرگ، گرد و از نظر روانی مهم است که ما به آن نزدیک می شویم. این تحلیل بازار نفت سطحی است که قبلا نفت خام وست تگزاس در آن مورد حمایت قرار گرفته است.

در این مرحله، ممکن است سوالات زیادی در مورد نفت خام و به طور کلی محدوده قیمتی آن مطرح شود، اما به احتمال زیاد صرف نظر از اینکه آیا می تواند در آنجا شکسته شود یا خیر، نزولی باقی نخواهد ماند. در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، در کانالی نزدیک به سطح 82 دلار، باید شاهد فروش قابل توجهی باشیم زیرا قبلا این نقطه یک سطح نزولی قوی بوده است. در این صورت فکر می کنم بازار شاهد یک نوع «محو شدن رالی» (fade the rally) خواهد بود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال نفت خام برنت
بازارهای برنت نیز در جریان معاملات اندکی افزایش یافتند زیرا همچنان شاهد رفتارهای پر سر و صدا و نوسانی هستیم. در نهایت، این همان چیزی است که در بازار «نفت خام وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) شاهد تحلیل بازار نفت بودیم، جایی که رالی ها همچنان به فروش منتهی می شوند. در حالت صعودی، سطح 90 دلار احتمالا مانع بزرگی خواهد بود که غلبه بر آن دشوار است. و بنابراین من از این نقطه نظر به بازار نفت خام برنت نگاه خواهم کرد. اگر قرار باشد به بالای 90 دلار برسیم، به احتمال زیاد قبل از رسیدن به آن جا سطح 80 دلار را مشاهده خواهیم کرد.
به خاطر داشته باشید که نگرانی های زیادی در مورد وضعیت رشد جهانی وجود دارد، که صادقانه باید گفت ناامید کننده است. تا زمانی که وضعیت رشد جهانی این گونه باشد، برای نفت خام شرایط سخت خواهد بود. من می دانم که ما در موقعیت فروش بیش از حد قرار داریم، اما این فقط به این معنی است که دوباره شرایط صعود و فروش خواهیم داشت.

تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحلیل مسائل پیچیده استراتژیک و مدیریتی بدون توجه به ابزارهای نوین و کارآمد، منجر به فهم نادرست مسائل شده و راهکارهای عملیاتی برای تصمیم‌گیران ایجاد نمی‌نماید. نفت بی­تردید از مهم­ترین نهاده­های تولیدی است که هرگونه تغییر در شاخص­های بازاری آن نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریبا تمامی کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت از جمله کشور ما که وابسته به درآمدهای نفتی است را تحت تاثیر قرار می­دهد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل تعارض استراتژیک ذی نفعان بازار نفت است. تعارض استراتژیک، یک مسئله تصمیم گیری مشترک یا تعاملی است که دو یا چند تصمیم گیرنده وجود دارد که هر تصمیم گیرنده دارای یک انتخاب است، و دغدغه تصمیم گیرنده، انتخاب دیگران است. در این پژوهش از مدل گراف برای حل تعارضات که ذیل تئوری بازی­ها قرار می گیرد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که نگه داشتن قیمت در محدوده خاص اولویت اوپک است و هر چقدر اوپک از سهم خود کم می­کند، تولید کنندگان شرکتی مستقل و تولید کنندگان آمریکایی شیل، تولید خود را افزایش خواهند داد و جای خالی آنها را پر می کنند.

تحلیل اخبار و قیمت نفت خام؛ چهارشنبه ۱6 شهریور

تحلیل تکنیکال نفت 2 - تحلیل اخبار و قیمت نفت خام؛ چهارشنبه ۱6 شهریور

قیمت نفت خام امروز ، چهارشنبه در پی نگرانی ها از تقاضا و انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره ، بیش از یک دلار کاهش یافت و به سطوح پیش از تهاجم روسیه به اوکراین رسید. محدودیت‌های کرونایی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام و انتظارات مبنی بر تداوم افزایش نرخ بهره منجر به ایجاد نگرانی‌ها از رکود اقتصادی جهان و کاهش تقاضای سوخت شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افت 3 درصدی در روز گذشته، در ساعت 04:20 به وقت گرینویچ ، به میزان 1.5 درصد کاهش یافت و به 91.48 دلار به ازای بشکه رسید. بدین ترتیب ، نفت برنت به پایین ترین سطح خود (تحلیل بازار نفت 91.35 دلار) از 18 فوریه(29 بهمن) رسید.

بهای قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت ایالات متحده نیز با افت 1.8 درصدی در سطح 85.33 دلاری قرار گرفت. این معیار نفت خام به پایین ترین سطح خود میزان خود (85.17 دلار) 26 ژانویه(6 بهمن) رسید.

پیش از این ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک) و متحدان آن موسوم به اوپک پلاس، تصمیم گرفتند در ماه اکتبر(مهر-آبان) تولیدات خود را به میزان 100 هزار بشکه در روز کاهش دهند که در اثر این تصمیم گیری ، قیمت نفت با افزایش قابل توجهی روبرو شد.

ادوارد مویا(Edward Moya)، تحلیلگر ارشد بازار در کارگزاری OANDA در یادداشتی عنوان کرد:
“کاهش تولیدات اوپک پلاس در مقایسه با چالش‌های فعلی اقتصادی در جهان چندان تاثیر گذار نبود.”

“علی‌رغم انتشار برخی داده‌ها از بخش خدماتی ایالات متحده که بهتر از حد انتظار بودند، وضیعت رشد اقتصادی جهان به هیچ وجه خوب به نظر نمی‌رسد و این شرایط ، قیمت‌های نفت را با مشکل روبه رو می کند.”

تینا تنگ(Tina Teng)، تحلیلگر بازار در شرکت خدمات مالی سی‌ام‌سی مارکت (CMC Markets) در این رابطه عنوان کرد:
” دلار قدرتمند، افزایش شدید نرخ بهره، جهش بازده اوراق قرضه و وقفه در رشد اقتصادی چین ، عواملی هستند که قیمت نفت را تحت فشار قرار می دهند.”

خانم تنگ همچنین افزود:
“خلاصه اینکه ، بازارهای آتی نفت درحال حاضر خود را برای «رکود تورمی» در اقتصاد جهانی آماده می کنند.”

سیاست سختگیرانه چین در برابر ویروس کرونا منجر شد که شهرهایی از قبیل چنگدو با 21.2 میلیون نفر وارد قرنطینه شوند.

صادرات و واردات این کشور در ماه آگوست(مرداد-شهریور) مومنتوم خود را از دست داده و نتوانست انتظارات را پشت سر بگذارد. بر اساس داده های گمرک این کشور در روز چهارشنبه ، واردات نفت خام چین در ماه آگوست نسبت به سال گذشته 9.4 درصد کاهش یافته است.

سرمایه گذاران همچنین در انتظار تداوم افزایش نرخ بهره هستند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه خود ، نرخ بهره را شدیدا افزایش دهد. به دنبال نشست بانک مرکزی اروپا، نشست فدرال رزرو ایالات متحده در 21 سپتامبر(30 شهریور) برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه داده های اقتصادی ایالات متحده حاکی از تداوم سیاست های پولی انقباضی فدرال رزرو در آینده است ، ارزش دلار آمریکا در برابر ین به اوج 24 ساله افزایش یافت. این ارز همچنین در برابر دلار استرالیا و نیوزلند در روز چهارشنبه به بالاترین حد خود رسید

گزارشات هفتگی موجودی ذخایر نفت خام ایالات متحده از سوی مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه منتشر خواهند شد. این داده ها به دلیل تعطیلی روز دوشنبه ، با یک روز تاخیر منتشر می شوند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.