وضعیت حساب‌های معاملاتی


قراردادها بر اساس زمان انجام به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند.

همه چیز درباره چرخه حسابداری : از جمع‌آوری اسناد تا تراز آزمایشی اختتامیه

عملیات مربوط به ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی در پایان سال مالی از جمع آوری اسناد تا تهیه تراز آزمایش اختتامیه را چرخه حسابداری می گویند که شامل ۳ بخش و چندین مرحله است و در این گفتار تشریح شده است.

با ما همراه باشید.

گزارش حسابداری

داده هایی که به سیستم حسابداری یک بنگاه وارد می شود، داده های اولیه بوده که از اسناد و مدارک مثبته راستی آزمایی شده، استخراج می شود. این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری، پردازش شده و به صورت گزارش های حسابداری به عنوان خروجی سیستم در اختیار مدیران و صاحبان سهام و ممیزان دارایی و غیره قرار می گیرد. در واقع گزارشات حسابداری، مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به صورت خلاصه و طبقه بندی شده با توضیح و تفسیر ارائه می کند.

هر اندازه نرم افزار حسابداری خوبی داشته باشید، استخراج گزارشات حسابداری دقیق و مطابق با درخواست شما صادر می شود و اشراف اطلاعاتی شما را نسبت به سود و زیان و فعالیت های مالی، افزایش خواهد داد. بخشی از موفقیت یک بنگاه، به واحد حسابداری خوب بستگی دارد که بتواند مدیران و سهامداران را با اطلاعات شفاف، نسبت به وضعیت گذشته، حال و آینده، یاری دهد.

در سیستم حسابداری، کلیه اطلاعات مالی مربوط به یک بنگاه، بایستی شناسایی، اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورت های مالی، خلاصه و قابل استناد باشد اگر درخواست کننده ای، این اطلاعات را درخواست کرد، قابل ارائه و قابل استفاده باشد. به منظور بدست آوردن این اطلاعات در هر دوره مالی، عملیات مالی به صورت مستمر انجام شده و به طور منظم، تکرار خواهد شد که به آن چرخه حسابداری می گویند.

الزامی وجود ندارد که دوره مالی (دوره حسابداری) با سال مالی یکسان باشد.

چرخه حسابداری چیست؟

چرخه وضعیت حساب‌های معاملاتی حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به منظور ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد، منتقل شود.

همه این کارها بر اساس سلسله اقدامات مالی و استاندارد های حسابداری و هم چنین تنظیم و تحریر دفاتر قانونی پلمپ روزنامه و کل انجام شده و صورت حساب سود و زبان و گزارش تزارنامه تهیه می شود. به همه این فعالیت ها، چرخه حسابداری گفته می شود.

در واقع این چرخه، از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته آغاز و تا بستن دفاتر دائمی ادامه می یابد. در همه شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند، حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حساب های کل و معین، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حساب های کل و معین را بررسی کرده و ارقام بدست آمده را با جمع ستون های بستانکار و بدهکار که از دفتر روزنامه حاصل می شود، تطبیق می دهند تا صحت ثبت رویداد های مالی را بررسی کنند. این ها نیز بخشی از فرآیند این چرخه را شامل می شود.

چرخه حسابداری چیست؟

(مراحله چرخه حسابداری )

چرخه حسابداری دارای چند بخش است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. چرخه حسابداری، شامل ۳ بخش و چندین مرحله است که به آن توجه کنید:

بخش اول چرخه حسابداری : فعالیت های دوره مالی

بخش نخست چرخه حسابداری ، فعالیت هایی است که در طول دوره مالی انجام می شود. در طول دوره مالی، فعالیت ها در شش مرحله جداگانه به ترتیب که در زیر ارائه شده است انجام می پذیرد:

جمع آوری اسناد و مدارک

در مرحله نخست، جمع آوری اسناد و مدارک مثبته است. در واقع، منظور از این مرحله، تهیه فاکتور و فیش و رسیدهای پرداخت بانکی و غیره بوده که برای تهیه اسناد مالی و ثبت در دفتر روزنامه، مورد نیاز است. در واقع اساس کار چرخه حسابداری ، جمع آوری اسناد و مدارک مثبت است. در این مرحله، حسابدار باید مراقب اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی که زمینه رد دفاتر و محرومیت بنگاه از بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی می شود، باشد. مثلا، شرکت های کاغذی که فاکتور با کد اقتصادی دیگران صادر می کند و اصالت ندارند.

تجزیه و تحلیل درست اسناد و مدارک

در مرحله دوم چرخه حسابداری که در بخش اول و در طول دوره مالی صورت می گیرد،‌ تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته انجام می شود. تجزیه و تحلیل رویداد های مالی یا همان دو دو تا چهار تای حسابداری، به منظور اندازه گیری آثار مالی هر رویداد بر دارایی شرکت و موسسه بوده و تاثیرات بر روی بدهی و سرمایه و تعین حساب یا حساب های بدهکاری و بستانکاری نیز بررسی می شود.

بخش اول چرخه حسابداری: فعالیت های دوره مالی

(بعد از ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه، مبلغ مندرج در ستون بدهکار دفتر روزنامه، به طرف بدهکار دفتر کل و مبلغ مندرج در ستون بستانکار دفتر روزنامه، به طرف بستانکار دفتر کل انتقال می یابد که در عکس بالا مشاهده می کنید)

تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی

(تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی)

توجه کنید که تجزیه و تحلیل رویداد های مالی در این قسمت، اقدامی مهم است که باید به دقت انجام شود.

مرحله سوم، صدور سند حسابداری است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله قبلی، اکنون نوبت سند زدن است از طریق نرم افزارهای موجود. صدور سند ، برای ثبت آثار مالی رویداد ها به ترتیب تاریخ وقوع صورت می گیرد و در بخش بدهکاری و بستانکاری ثبت می شود. مجوز های لازم برای ثبت این رویداد ها در دفاتر قانونی باید اخذ شود. لذا هر اطلاعات مالی شرکت یا موسسه، نمی تواند منجر به صدور سند حسابداری مستند و مستدل شود.

ثبت اسناد حسابداری

مرحله چهارم، ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه است. از روی سند حسابداری، دفتر روزنامه که سندی پلمپ شده و از اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود و از اسناد قانونی هر شخص حقوقی است، تحریر می شود. دفتر روزنامه، دقیقا همانند سند حسابداری قابل استناد و دارای صلاحیت است.

توجه داشته باشید که ثبت اسناد مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ اسناد با بدهکار و بستانکار کردن حساب هایی که می بایست به دفتر کل منتقل شود انجام می گیرد.

ثبت رویداد های مالی

مرحله پنجم در چرخه حسابداری ، ثبت رویداد های مالی در دفتر کل است. بعد از ثبت اسناد مالی تایید شده در دفتر روزنامه، نوبت به دفتر کل می رسد. مانده هر حساب در دفتر کل که به صورت ریز هر حساب در آن گنجانده شده، منتقل گردد. به زبان ساده تر، نقل کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل یا انتقال مبلغ مربوط به بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه به حساب های مربوطه در دفتر کل، در این مرحله انجام می گیرد.

این مرحله نیز باید بر اساس آیین نامه اجرای تنظیم دفاتر قانون مودیان مالیاتی صورت بگیرد.

انتقال اقلام

در مرحله ششم که پایان بخش اول چرخه در طول دوره مالی مودی مالیاتی است، نقل اقلام از اسناد مالی به دفاتر معین صورت می گیرد. در واقع، انتقال مبالغ بدهکاری و بستانکاری حساب های معین از اسناد حسابداری به حساب های مربوط در دفتر معین، در این بخش صورت می گیرد.

در این مرحله، همه حساب ها که جزییات و ریز اطلاعات دارند مثل تراکنش های بانکی، بایستی به صورت جزء به جزء در دفتر معین ثبت شوند.

بخش دوم: فعالیت هایی که باید در پایان هر ماه باید انجام شود

مرحله هفتم در چرخه حسابداری ، مربوط به فعالیت هایی است که بایستی در پایان هر ماه صورت بگیرد و نباید به ماه بعدی منتقل شود.

مانده گیری از حساب دفتر کل

مانده گیری از حساب های دفتر کل، فعالیتی است که در چرخه حسابداری ، انجام شده و از وظایف حسابداران می باشد. در پایان هر ماه،بایستی حسابداران، تراز های آزمایشی دفتر کل و معین را انجام داده و هدف از انجام این کار، بررسی تساوی گردش عملیات و مانده حساب های کل و معین و آزمون گردش عملیات حساب ها با جمع ستون بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه است که بایستی به درستی و با کمال دقت صورت بگیرد.

در واقع بعد از مانده گیری از اطلاعات های دفتر کل، بایستی در سرفصلی تحت عنوان تراز آزمایشی دو ستونی، همه حساب ها گنجانده شود.

بخش سوم چرخه حسابداری : اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در بخش سوم چرخه حسابداری ، عملیات مهم مالی که باعث بسته شدن حساب ها در سال مالی می شود، انجام می پذیرد. در پایان هر دوره مالی و پس از ایجاد تراز آزمایشی، نیاز به یک سری اصلاحات هست که بایستی در دفاتر مالی صورت بگیرد. اکثر این اصلاحات، مربوط به :

 • استهلاک دارایی های ثابت (fixed assets)
 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • هزینه اجاره و بیمه پرسنل و حقوق و دستمزد پرداخت نشده

می باشد. بعد از انجام اصلاحات فوق الذکر، بایستی حسابداران محترم، تراز آزمایشی را طراحی کرده که همه اصلاحات اعمال شده نیز در آن درج شود. به این تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اصلاح شده گفته می شود.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سود و زیان است. همه فعالیت های یک بنگاه اعم از خصوصی یا دولتی یا عمومی، از طریق صورت سود و زیان مشخص می شود. در هر واحد تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی، صورت سود و زیان، متفاوت است.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سرمایه است. در همه واحدهای بازرگانی و خدماتی و تولیدی، صورت سرمایه به یک صورت است. صورت سرمایه در پایان هر دوره مالی باید محاسبه و بررسی شود. هر افزایش سرمایه ای در طول سال مالی انجام گرفته باشد، بایستی در محاسبه صورت سرمایه لحاظ شود . به خصوص در شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه از آورده نقدی یا مطالبات سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی ها انجام می شود.

تهیه ترازنامه

بحث بعدی در چرخه حسابداری ، ترازنامه است. ترازنامه یا بیلان به ۲ صورت تهیه می شود. ترازنامه T ، دارایی در یک طرف و بدهی و سرمایه در طرف دیگر درج می شود. هر دو طرف، بایستی بر اساس استاندارد های حسابداری، برابر و تراز باشد. برای اطلاع از ترازنامه همه ۵۵۰ شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس است به سامانه جامع ناشران (کدال) مراجعه کنید.

بستن حساب های موقت از دیگر مراحل در بخش سوم چرخه حسابداری است. هر شرکتی، دو نوع حساب دارد. یکی حساب دائم و دیگری حساب موقت. حساب موقت، در هر شرکت یا موسسه تولیدی و خدماتی و بازرگانی، متفاوت بوده و در پایان سال، معمولا به حساب خلاصه سود (زیان) بسته خواهد شد. نکته ای که باید توجه کرد ان است که در همه واحد ها، اقلام هزینه به عنوان حساب موقت می باشد.

تهیه تراز اختتامیه

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، تراز اختتامیه است. پیش از بستن حساب های دائم، بایستی لیستی از آن در صورت حساب تحت عنوان ترازنامه اختتامیه تهیه شود.

در مرحله دیگر، بعد از بستن حساب های موقت، نوبت به بستن حساب های دائم می رسد. عمده حساب های دائمی شامل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ها می باشد. پیش از افتتاح حساب های دائم در سال مالی جدید، بایستی فهرستی از آن در صورت حسابی تحت نام تراز افتتاحیه تهیه شود.

بخش سوم چرخه حسابداری: اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در واقع در مرحله سوم چرخه حسابداری ، بایستی ۶ اقدام انجام شود:

 • ثبت کلیه تعدیلات و انتقال رویداد های مالی به حساب های کل و معین به منظور اصلاح حساب های کل و حساب های معین
 • تنظیم صورت سود و زیان بنگاه
 • بستن حساب های موقت یا همان بستن حساب های سود و زیان و تعیین نتیجه نهایی عملیات بنگاه
 • تنظیم صورت حساب سرمایه و ترازنامه بنگاه
 • تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی.

چند نکته مهم حسابداری

 • در تراز آزمایشی اختتامیه، صرفا دارایی و بدهی و حساب سرمایه موجود است.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، خبری از درآمد ها و هزینه ها و برداشت ها نیست.
 • به دلیل آن که حساب های موقت بسته شده، مانده آن ها نیز صفر می شود.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، همان حساب هایی که در ترازنامه موجود است، بدست می آید.
 • در تراز آزمایشی، مانده بدهکار مربوط به هر یک از حساب دفتر کل در ستون بدهکار و مانده بستانکار هر حساب دفتر کل در ستون بستانکار درج شود.
 • علت اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل، موضوع دوره مالی و اصل تطابق است که بایستی درآمد تحقق یافته و هزینه واقع شد در یک دوره مالی شناسایی و مقابله شود.
 • هر اقدامی که برای به روز کردن حساب در پایان دوره مالی بر اساس تعهد و رعایت اصل تطابق هزینه با درامد صورت بگیرد، ثبت اطلاحی گفته می شود.
 • تراز آزمایشی دو ستون، بر مبنای اقلام بدهکار و بستانکار حساب دفتر کل نوشته می شود.
 • تراز آزمایشی چهار ستونی، علاوه بر مانده حساب، گردش بدهکار و بستانکار حساب های دفتر کل را ارائه می کند.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

(تراز آزمایشی دو ستونی و چهارستونی)

 • برابر جمع موارد بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر عدم اشتباه در تهیه اسناد حسابداری و دفاتر قانونی نیست. چون بعضی از اشتباهات، تاثیری در برابر ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.
 • آنالیز غلط یک معامله یا ثبت نکردن یک رویداد مالی به صورت سهوی یا عمدی در دفاتر یا مشاهده ثبت های تکراری، از جمله مواردی است که در توزان ستون های تراز آزمایشی،‌ تاثیری نداشته و با تهیه این ترازنامه، کشف نخواهد شد.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

 • ثبت سند حسابداری به صورتی که ارقام بدهکاری با بستانکاری غیر برابر داشته باشد.
 • انتقال دادن یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفاتر کل
 • انتقال نادرست اطلاعات ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل بنگاه
 • روند غلط در مانده گیری هر کدام از حساب های مربوط به دفتر کل
 • روند غلط در محاسبه جمع ستون های تراز آزمایشی

اگر ستون های تراز آزمایشی، فاقد توازن باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • محاسبه مجدد ستون های تراز آزمایشی در دستور کار قرار بگیرد.
 • مانده حساب ها به صورت درستی از دفتر کل به تراز آزمایشی انتقال یابد.
 • اطمینان از انتقال کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل با روش بررسی اقلام درج شده در حساب دفتر کل به روزنامه.

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود

 • ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان
 • ارسال اینترنتی لیست بیمه حقوق کارکنان
 • ارسال اظهار نامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی
 • ارسال اظهارنامه عملکرد

اگر سوالی درباره چرخه حسابداری و تنظیم صورت های مالی و دفاتر قانونی و گزارش معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده دارید، موارد را از طریق بخش کامنت، درج کنید.

نقش مسدودسازی 9200 حساب بانکی در کاهش معاملات / محدودیت استفاده از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها لغو شد

با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، پتروشمی‌ها مجوز استفاده از ارز حاصل صادرات خود را دریافت کردند / در بازار آزاد هر دلار آمریکا از 30300 تا 30600 معامله شد و سکه طلا به دنبال آن با 14 میلیون و 450 هزار تومان دادو ستد شده است /

خبراقتصادی – محسن شمشیری
با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، پتروشمی‌ها مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کردند.

در این نامه که با امضای سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص مجاز شدن استفاده پتروشیمی ها از ارز حاصل از صادرات، ابلاغ شده، آمده است: پیرو مندرجات بند دوم نامه 20 اردیبهشت در خصوص مستثنا شدن شرکت های عمده عرضه کننده ارز در نیما از فهرست شرکت های مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات با توجه به مفاد تبصره یک و 3 ماده یک بند ب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 97 تا 1400 موضوع تصمیمات جلسه 21 فروردین کمیته ماده 2 که برپایه مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده، دستور فرمایید محدودیت فوق برای شرکت های موصوف ( صرفاً برای اقلام خارج از فهرست ابلاغی مربوط به کالاهای مشمول قیمت گذاری) در سامانه های تجاری ملغی شود.

مفاد ابلاغیه 23 مهر سال 1400 بر اساس مصوبات جلسه 26 اسفند شورای عالی هماهنگی اقتصادی منظم به نامه 23 فروردین سال جاری سازمان توسعه تجارت تا پایان سال جاری تمدید شده است.

نقش مسدودسازی 9200 حساب بانکی در کاهش معاملات غیرمجاز ارز و بازگشت آرامش

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معاملات غیرقانونی و فردایی ارز به‌ سادگی قابل شناسایی نیست، گفت: البته مسدود سازی حساب‌های غیرمجاز و برخورد با معاملات غیرمجاز ارزی می‌بایست توسط نهاد‌های نظارتی انجام شود.

وزارت اطلاعات در روز‌های گذشته با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی را در سطح کشور شناسایی و مسدود کرده است.

در اقدام اخیر وزارت اطلاعات 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 60 هزار میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفته و مسدود شده است.

گفتنی است، مطابق با اظهارات مقامات بانک مرکزی و همچنین بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب می‌شود؛ اینگونه معاملات عمدتاً از طریق فضای مجازی و خارج از زمان فعالیت بازار رسمی انجام می‌شود.

در این معاملات، افراد در پایان یک روز، در رابطه با قیمت ارز در روز آتی با یکدیگر وارد معامله می‌شوند؛ در واقع این افراد بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، کسب سود کرده و یا دچار ضرر می‌شوند.

اکثر این معاملات صرفاً روی کاغذ و به منظور نرخ‌گذاری کاذب و تغییر محاسبات بازارساز صورت می‌گیرد؛ این موارد غالباً تحت تأثیر اخبار نادرست خصوصاً در ایام تعطیلی بازار رسمی، اوج می‌گیرد و موجب افزایش تقاضا می‌شود.

التهاب کاذب بازار ارز از طریق معاملات غیر مجاز

معاملات غیرمجاز ارزی به عنوان ابزاری برای نوسان‌گیران و دلالان و در جهت افزایش انتظارات تورمی جامعه عمل می‌کنند و بازار ارز را تحت تأثیر سیگنال‌های نادرست، به شدت تهییج کرده و موجب التهاب بازار و افزایش قیمت ارز می‌شود.

پیش از این محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار غیر رسمی با حجم بسیار اندک خود به علت بی‌ضابطه بودن توانسته در کشور التهاب‌آفرینی کند، گفت: متأسفانه این التهابات بعضاً به بازار حواله و سامانه نیما که عمده معاملات ارزی در آن صورت می‌گیرد نیز تسری پیدا می‌کند.

تأثیرپذیری بالای بازار ارز از اخبار مثبت و منفی

در همین ارتباط خبرنگار تسنیم، در گفت‌وگو با کامران ندری کارشناس اقتصادی، درباره تأثیرگذاری اخبار مثبت و منفی اقتصادی بر روند بازار ارز گفت: بازار ارز نسبت به سایر قسمت‌ها سریع‌تر تأثیر می‌پذیرد بنابراین اقداماتی از قبیل انسداد حساب‌های بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز بر این حوزه کمی موثر خواهد بود ولی همچنان بازار ارز روند طبیعی خود را طی می‌کند.

ندری گفت: ضمن اینکه عمل به وظایف نهادهای نظارتی لازم است ولی پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی از آینده و همچنین روند عرضه و تقاضا نیز بر بازار ارز موثر است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معاملات غیرقانونی و فردایی به‌ سادگی قابل شناسایی نیست، گفت: البته مسدود سازی حساب‌های غیرمجاز و برخورد با معاملات غیرمجاز ارزی می‌بایست توسط نهاد‌های نظارتی انجام شود.
در حالی که بازار ارز در شرایط خاصی به سر می‌برد و هرگونه اقدام غیر قانونی و مخرب می‌‎تواند روند افزایشی نرخ دلار را تشدید کند، بنابراین اقداماتی نظیر مسدودسازی 9219 حساب بانکی متعلق به 545 عامل غیرمجاز ارزی می‌تواند بخشی مهمی از تأثیر عوامل مخرب بر روند بازار ارز را کاهش دهد.

نرخ ها در بازار

در بازار آزاد هر دلار آمریکا از 30300 تا 30600 معامله شد و سکه طلا به دنبال آن با 14 میلیون و 450 هزار تومان دادو ستد شده است.

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی امروز (دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) با ۱۲۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲۵ هزار و ۶۸۵ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو با ۷۹ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۳۴۴ تومان بود.قیمت خرید هر دلار امروز ۲۵ هزار و ۴۲۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۶۲ تومان اعلام شد.
علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۵۶۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۷۹۹ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۶۳۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۶ هزار و ۸۷۸ تومان اعلام شد.

همچنین، در سامانه نیما در معاملات حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۲۸۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۱۵۶ تومان معامله شد.
قیمت سکه طرح جدید (دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۳ میلیون و ۷۰۰ تومان معامله شد.نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۷۸ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد.
اُنس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۷۹۸ دلار و ۷۳ سنت معامله شد.
علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 25 هزار و 677 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 25 هزار و‌ 421 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 293 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 11 تومان اعلام شده است.

بانک‌ها چقدر ارز وارد بازار کردند؟

بانک مرکزی اعلام کرد: عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.

بانک مرکزی اعلام کرد: طی بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.

همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.

گفتنی است افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

افزایش قیمت طلا؛ کاهش رشد دلار

قیمت طلای جهانی با وضعیت حساب‌های معاملاتی کاهش رشد دلار، از پایین‌ترین سطح در سه ماه گذشته افزایش یافت.
قیمت طلا امروز دوشنبه، از پایین‌ترین سطح سه ماه گذشته که در جلسه قبل به ثبت رسیده بود، افزایش یافت زیرا دلار ضعیف‌تر بر فشار ناشی از بازدهی بالاتر خزانه‌داری آمریکا غلبه کرد.

بهای هر اونس طلا در ابتدای بازگشایی بازار با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸۱۵ دلار و ۶۹ سنت در هر اونس رسید و طلای آمریکا با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۸۱۲ دلار و ۲۰ سنت رسید و بهای هر اونس طلا در ساعت ۷ صبح به وقت شرقی با ۰.۶ درصد کاهش به ۱۸۱۱ دلار و ۶۰ سنت رسید و در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۳ درصد کاهش به ۱۸۱۲ دلار و ۶۰ سنت رسید.

طلا در روز جمعه بیش از یک درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از فوریه تاکنون رسید و چهارمین کاهش هفتگی متوالی خود را رقم زد.

دلار امروز دوشنبه پس از کاهش در جلسه قبل ثابت ماند اما دلار آمریکا همچنان ششمین افزایش هفتگی متوالی را در هفته گذشته به دلیل نگرانی از رشد اقتصاد جهانی ثبت کرد. دلار قوی باعث می‌شود طلای امن رقیب برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشته باشد.

بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت و تقاضا برای طلای بدون بهره را محدود کرد.

لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند روز جمعه گفت: قبل از اینکه مقامات فدرال رزرو بتوانند با خیال راحت به این نتیجه برسند که تورم به اوج خود رسیده است، تورم باید برای چند ماه کاهش یابد. وی افزود: در صورتی که داده‌ها بهبودی نشان ندهند، او آماده است تا افزایش سریع‌تر نرخ بهره را تا جلسه سپتامبر فدرال رزرو در نظر بگیرد.

اگر چه شمش به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می‌شود اما شمش به افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت ایالات‌متحده و بازده اوراق قرضه که هزینه فرصت نگهداری آن را افزایش می‌دهد، حساس است.

شاخص احساسات مصرف‌کننده ایالات‌متحده در اوایل ماه می به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به ۱۱ سال اخیر سقوط کرد زیرا نگرانی‌ها در مورد تورم ادامه داشت اما مخارج خانوارها همچنان با بازار کار قوی و پس‌انداز هنگفت که باید اقتصاد را در حال توسعه نگه دارد، حمایت می‌شود.
با کاهش سود اوراق قرضه ایالات متحده، قیمت طلا از پایین‌ترین سطح ۳ ماهه خود افزایش یافت.
روز دوشنبه قیمت طلا پس از کاهش سه ماهه قبلی افزایش یافت، در وضعیت حساب‌های معاملاتی حالی که با کاهش سود اوراق خزانه داری آمریکا، قیمت بالاتر از سطح حمایتی کلیدی، در حدود ۱۸۰۰ دلار در هر اونس نگه داشته شد. هر اونس طلا تا ساعت ۵:۵۷ صبح به وقت تهران، با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۸۱۲.۱۵ دلار رسید. بهای معاملات آتی طلای آمریکا با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۸۰۹.۸۰ دلار رسید.

به گفته یک تحلیلگر ارشد بازار: با توجه به سطح مناسب قیمت ۱۸۰۰ دلار، طبیعی است که سطحی از حمایت را فراهم کند. قیمت طلا پس از چهارمین کاهش هفتگی متوالی خود، روز جمعه بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به کمترین میزان از ۴ فوریه معادل ۱۷۹۸.۸۶ دلار در هر اونس رسید و در ۱۸۱۱.۱۵ دلار بسته شد. وی گفت: حتی اگر شاهد جهش از ۱۸۰۰ دلار باشیم، این حرکت به وضوح نزولی است.

دلار در برابر همتایان خود، این هفته را با بالاترین سطح ۲۰ ساله خود آغاز کرد و با نگرانی از رشد جهانی وضعیت حساب‌های معاملاتی همچنان طلای امن را برای خریدارانی که سایر ارزها را در اختیار دارند، جذاب تر کرد. در این زمان، سود اوراق خزانه داری ۱۰ ساله ایالات متحده کاهش یافت و تقاضا برای طلای بدون بهره را افزایش داد. لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز جمعه گفت، ضروری است که تورم چند ماه پایین‌تر بیاید تا مقامات فدرال رزرو بتوانند با خیال راحت نتیجه بگیرند که به اوج خود رسیده است. اگرچه شمش، محافظ تورم تلقی می شود، شمش به افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت ایالات متحده و سود اوراق قرضه حساس است که هزینه نگهداری آن را افزایش می دهد.

نحوه گزارش قراردادهای پیمانکاری در معاملات فصلی

بله. اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارسال صورت معاملات باید کلیه مراودات مالی خود را گزارش نمایند.

زمان ارسال اطلاعات قراردادها برای کارفرما و پیمانکار چگونه است؟

کارفرما هم در زمان عقد قرارداد و هم در زمان تایید صورت وضعیت‌ها
پیمانکار در زمان تایید صورت وضعیت عملکرد یا انجام خرید برای پروژه

پیمانکار هنگام ثبت صورت وضعیت نوع کالا و خدمات را چگونه انتخاب می کند؟

پیمانکار صورت وضعیت را در بخش فروش ثبت می کند و در بخش نوع کالا و خدمات شماره قرارداد را درج می نماید.

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی کلیه اصناف ارائه گزارشات فصلی در مهلت مقرر است. گزاشات فصلی در واقع گزارشگری کلیه قراردادها و خرید و فروش در بازه‌های زمانی سه ماهه (پایان هر فصل) است. اما برخی از اصناف به خاطر نوع فعالیت خود از نحوه ثبت اطلاعات قراردادهای خود در معاملات فصلی آگاه نیستند؛ یکی از این اقشار پیمانکاران هستند. در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان مالیات، قصد داریم با شما در زمینه نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری در معاملات فصلی صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قراردادی که طی آن کارفرما اجرای یک پروژه را با شرایط زیر به یک شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانکار) می‌سپارد، قرارداد پیمانکاری نامیده می‌شود:

♦ تعیین شرایط معین برای نحوه اجرای پروژه

♦ تعیین مبالغ مالی مشخص و نحوه پرداخت آنها

♦ تعیین زمان معین جهت تکمیل پروژه

شرایط اجرای پروژه بر اساس مفاد قانون مدنی و همچنین شرایط عمومی پیمان تعیین می‌شود.

آیا باید قراردادهای پیمانکاری را در معاملات فصلی ثبت کنیم؟

در زمان عملیات رسیدگی به معاملات فصلی یکی از گزینه‌هایی که در معرض تشخیص جرائم سنگین مالیاتی هستند، شرکت‌های پیمانکاری است؛ زیرا برخی از پیمانکاران حتی از لزوم ثبت قراردادهای خود در معاملات فصلی بی‌خبرند! همچنین بی‌نظمی‌های زیادی در امور مالی و مالیاتی آنها وجود دارد.

در پاسخ به آن عزیزانی که می‌پرسند آیا قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی را باید در گزارشات فصلی ثبت کنیم؟ باید بگوییم:

اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مشمول ارسال صورت معاملات فصلی موظفند، هر گونه مراوده مالی با خارج از مجموعه خود را با درج اطلاعات طرف مقابل در معاملات فصلی گزارش نمایند. جهت تهيه فهرست معاملات فصلی، كافيست قبل از پایان هر فصل ليستی از خريدها، فروش‌ها و قراردادهای خود آماده نمایید؛ همچنین برای اطمينان از هماهنگی با موارد ارسالی طرف مقابل، از شركت‌های طرف معامله (قرارداد) خود تاييده حساب سه ماهه دریافت کنید؛ تا گزارشات خود را با اطمينان ارسال كنيد و چيزی از قلم نيندازيد.

نحوه ارسال صورت معاملات فصلی پیمانکاران

قراردادهای پیمانکاری برای ثبت در گزارشات فصلی از دو دیدگاه طبقه بندی می‌شوند:

♦ زمان انجام قرارداد

♦ طرف تنظیم کننده قرارداد (پیمانکار یا کارفرما)

نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری در معاملات فصلی بر اساس زمان قرارداد

قراردادها بر اساس زمان انجام به دو دسته قراردادهای بلندمدت و قراردادهای کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. اما هنگام ثبت در صورت معاملات فصلی، همه قراردادها در دسته پیمان‌های بلند مدت قرار می‌گیرند.

نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری در معاملات فصلی بر اساس زمان قرارداد

قراردادها بر اساس زمان انجام به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند.

نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری در معاملات فصلی بر اساس طرف تنظیم کننده قرارداد

سازمان امور مالیاتی برای ثبت قراردادهای پیمانکاری صفحات مجزایی برای کارفرما و پیمانکار در نظر گرفته است. به این ترتیب هر یک از طرفین باید موارد مربوط به خود را در زمان مناسب تکمیل و ارسال وضعیت حساب‌های معاملاتی نمایند.

🔻 نکته

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/93/23 مورخه 93/2/27 اعلام نمود: پیمانکارانی که برای شناسایی درآمد، از روش درصد پیشرفت کار استفاده می‌کنند، به منظور یکسان سازی مبالغ ابرازی توسط کارفرما و پیمانکار، موظفند اطلاعات صورت وضعیت خود را بر اساس مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تایید صورت وضعیت مذکور ثبت نمایند؛ این مسئله صرفا در زمان ارسال معاملات فصلی قابل اجرا خواهد بود.

با این وجود، برای این گونه قراردادهاعدم تطابق درآمد ابرازی حاصل از درصد پیشرفت کار با فهرست‌های تنظیمی کارفرما یا پیمانکار بر اساس صورت وضعیت‌های تایید شده، موجب بی‌اعتباری دفاتر و یا تعلق جرائم ماده 169 مکرر ق.م.م نخواهد بود.

نحوه ثبت اطلاعات پیمانکار در معاملات فصلی

پیمانکاران و یا مجریان خدمات، موظفند اطلاعات قراردادهای خود را بر اساس زمان وقوع رخدادها به شرح زیر ثبت نمایند:

پیمانکاران موظفند اطلاعات قراردادهای خود را در صورت معاملات فصلی ثبت نمایند

زمان انعقاد قرارداد

برای پیمانکار در زمان عقد قرارداد دو حالت ممکن است رخ دهد:

♦ انعقاد قرارداد همراه با دریافت پیش پرداخت

♦ انعقاد قرارداد بدون پیش پرداخت

در هر دو حالت پیمانکار موظف به ثبت هیچ گونه اطلاعاتی در سامانه معاملات فصلی نیست؛ صرف رد و بدل کردن پیش پرداخت و یا پیش دریافت، ملاک ثبت قرارداد نیست.

هنگام تایید صورت وضعیت عملکرد یا فاکتور فروش

اطلاعات صورت وضعیت‌های تایید شده و یا فاکتورهای ارائه خدمات در بخش “نوع کالا و خدمات” با ذکر شماره قرارداد، ذکر می‌شود.

🔻 نکته

پیمانکاران باید در بخش “نوع پیمانکار” به موارد زیر دقت کنند:

♦ حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت پیمانکار

♦ عادی یا خارجی بودن تابعیت پیمانکار

توضیح بخش های تکمیل شده تصویر صورت وضعیت تایید شده پیمان های بلندمدت

مبلغ کل قرارداد: مبلغ کل قرارداد بدون کسورات و اضافات و بدون احتساب مبالغ صورت وضعیت‌ها و سایر اقساط

هنگام ثبت کلیه صورت وضعیت‌های یک قرارداد، “مبلغ کل قرارداد” بدون تغییر و مبلغ اولیه مورد توافق است.

مبلغ ناخالص صورت وضعیت تایید شده: مبلغ مربوط به صورت وضعیت تایید شده فصل مورد نظر

کسورات: مجموع کسورات قانونی نظیر سپرده‌های حسن انجام کار و بیمه‌ای

مبلغ خالص صورت وضعیت تایید شده: مبلغ صورت وضعیت پس از کسر کسورات بیمه ای و تخفیفات

مالیات بر ارزش افزوده: مبلغ 6% مالیات بر ارزش افزوده موجود در صورت وضعیت تایید شده و یا صورتحساب‌های مربوطه

عوارض ارزش افزوده: مبلغ 3% عوارض ارزش افزوده (عوارض شهرداری) موجود در صورت وضعیت تایید شده و یا صورتحساب‌های مربوطه

نحوه ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری برای کارفرما در معاملات فصلی

کارفرمایان و یا دریافت کنندگان خدمات باید اطلاعات قراردادهای خود را بر اساس زمان وقوع رخدادها به شرح زیر در گزارشات فصلی اعلام نمایند:

کارفرمایان موظفند اطلاعات قراردادها و دریافت و پرداختهای خود را در معاملات فصلی گزارش نمایند

زمان انعقاد قرارداد

کارفرما در زمان عقد قرارداد باید کلیه اطلاعات قرارداد را با ذکر کلیه مبالغ پرداختی در بخش پیمان های بلند مدت ثبت و ارسال نماید؛ به عبارت دیگر، نیازی به درج مواد خریداری شده به صورت مستقل در بخش خریدها نیست.

هنگام دریافت فاکتور از پیمانکار یا فروشنده

اطلاعات فاکتورهای دریافتی در بخش خرید ثبت می‌شود؛ دقت نمایید که در فیلد “نوع کالا و خدمات” شماره قرارداد درج می‌شود.

🔻 نکات

♦ کارفرمایان برای ثبت قراردادهای مناقصه و یا مقاطعه کاری خود، باید در قسمت نوع گزارش، “قرارداد پیمانکاری” را انتخاب نمایند.

♦ برای صدور هر گونه خدمات پیمانکاری به خارج از کشور، انتخاب گزینه “صادرات خدمات پیمانکاری” و تکمیل اطلاعات مورد نیاز ضروری است.

♦ کارفرما پس از دریافت وضعیت حساب‌های معاملاتی صورت وضعیت‌ها و تایید آنها، باید پس از ثبت مشخصات فردی، اطلاعات مربوط به تاریخ صدور و تایید صورت وضعیت، شماره صورت وضعیت و همچنین مبلغ کل قرارداد را نیز وارد نماید.

زمان اعلام قرارداد پیمانکاری در معاملات فصلی

مهلت ارسال معاملات فصلی، 45 روز پس از پایان هر فصل است. در صورتی که پیمانکار در طول فصل مذکور، بر اساس قرارداد پیمانکاری داد و ستد مالی انجام داده باشد، موظف به ثبت اطلاعات آن تا 45 روز پس از پایان فصل در گزارشات فصلی است. از جمله این مراودات می‌توان به خرید مواد اولیه و یا تایید صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما و پرداخت وجوه مورد تایید به او اشاره نمود. اما در صورتی که پیمانکار صورت وضعیتی ارائه دهد که تا پایان فصل تایید نشود، زمان ارسال اطلاعات صورت وضعیت مذکور، فصل بعدی خواهد بود.

نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری چند مرحله ای در گزارشات فصلی

برای آشنایی با نحوه ارسال صورت معاملات فصلی پیمانکاران، به مثال زیر توجه نمایید. در این مثال قرار است نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری در حالتی مطرح شود که پیمانکار دسته اول، بخشی از قرارداد را به پیمانکار دسته دوم می‌سپارد.

نحوه ثبت قرارداد پیمانکاری چند مرحله ای در گزارشات فصلی

مثال

شرکت ساختمانی الف قراردادی برای احداث یک پل روگذر با بخش عمران شهرداری منعقد می‌نماید.

♦ مبلغ کل قرارداد شرکت الف با شهرداری: 500,000,000,000 ریال

♦ موعد بهره‌برداری از پل: 1 سال بعد

در این میان شرکت الف ساخت قسمت‌های فلزی پل را به شرکت ب می‌سپارد.

♦ مبلغ کل قرارداد شرکت ب با شرکت الف: 90,000,000,000 ریال

کارفرما: شهرداری

پیمانکار دسته اول: شرکت الف

پیمانکار دسته دوم: شرکت ب

در ادامه به نحوه ثبت اطلاعات قرارداد شرکت الف در گزارشات فصلی، برای سه ماهه دوم پس از انعقاد قرارداد می‌پردازیم.

در سه ماهه دوم، شرکت الف یک صورت وضعیت به مبلغ 500,000,000 ریال از شرکت ب دریافت و تایید نموده است؛ این صورت وضعیت برای شرکت الف به معنای خرید مصالح برای پروژه در دست احداث است؛ به این ترتیب باید در بخش گزارشات خرید ثبت شود.

دقت کنید که شرکت الف ممکن است به جز این پروژه، در پروژه‌های دیگری نیز فعال باشد؛ که باید کلیه خریدها و یا صورت وضعیت‌های تایید شده دریافتی از پیمانکاران دسته دوم را در بخش گزارشات خرید ثبت نماید.

شرکت الف، 2 صورت وضعیت به مبالغ 8,350,000,000 ریال و 1,580,000,000 ریال به کارفرمایان ارائه نموده که تایید شده‌اند. همچنین در اواخر سه ماهه دوم، یک صورت وضعیت حساب‌های معاملاتی وضعیت حساب‌های معاملاتی وضعیت به مبلغ 2,240,000,000 ریال به یکی از کارفرمایان ارائه داده که هنوز به تایید ایشان نرسیده است.

شرکت الف در بخش فروش تنها می‌تواند صورت وضعیت‌های تایید شده را به عنوان فروش گزارش نماید؛ از این رو دو صورت وضعیت تایید شده را به صورت مجزا ثبت می‌کند؛ اما صورت وضعیت تایید نشده اگر تا پایان دوره تایید نشود، قابل ثبت نیست.

این شرکت موظف است هنگام ارسال معاملات فصلی، کلیه قراردادهای خود را با همه شرکت‌ها با ذکر شماره قرارداد، گزارش نماید.

پیشنهاد ما

گاهی عدم انجام تکالیف از انجام نادرست آنها بهتر است؛ زیرا عدم انجام مجموعه را با یک مشکل مواجه می‌کند؛ اما انجام ناقص یا نادرست ممکن است چالش‌های بزرگی نظیر کتمان درآمد یا پولشویی را برای مجموعه رقم بزند. اساتید ما در پرشین‌حساب جهت آگاهی شما از نحوه ارسال صحیح صورت معاملات خود، دوره غیرحضوری تهیه و تنظیم گزارشات فصلی را تهیه نموده‌اند. این فرصت را از دست ندهید.

ریسک حساب شده در انجام معاملات

ریسک حساب شده در انجام معاملات

در بحث انجام معاملات به منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی، اغلب ریسک زیادی همراه است. در صورت عدم بررسی مناسب وضعیت، امکان از دست رفتن بخش وسیعی از سرمایه (مالی و زمانی) وجود دارد. به همین منظور است که یکی از مهمترین فاکتورهایی که سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها در نظر می‌گیرند، ریسک حساب شده می‌باشد.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، سود، ضرر، ریسک، ریسک حساب شده، مدیریت ریسک و سرمایه.

Keywords:

Investment, Entrepreneurship, Profit, Loss, Risk, Calculated Risk, Risk & Capital Management.

ریسک حساب شده (Calculated Risk)

در چهار ربع نقدینگی (Cashflow Quadrants)، مخصوصاً در بخش کسب و کارهای بزرگ (Big Business Owners) و سرمایه‌گذاری (Investors)، اکثراً فرد با فرصت‌هایی روبرو می‌شود. در این فرصت‌ها سودآوری بخش جذاب و ضررهای نسبتاً بزرگ و چشمگیر بخش ترسناک آن می‌باشد. برای افرادی که در دو ربع دیگر (کارمند (Employee) و خویش فرما (Self-Employed)) فعالیت می‌کنند، علت تمایل فرد به این فرصت‌ها غیرقابل درک می‌باشد. زیرا که در این دو ربع امنیت ملاک اصلی فعالیت‌های مالیست.

شروع یک کسب و کار جدید، تولید یک محصول یا تزریق سرمایه به بخشی از بازار سرمایه بدون درجه‌ای از ریسک عملاً غیرممکن است. افراد کارآفرین و سرمایه‌گذار با درک این قضیه که با شروع مسیر جدید، احتمال موفقیت و شکست هر دو وجود دارد اقدام به فعالیت می‌کنند. علت این است که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار موفق تقریباً هیچ‌ وقت تمام دارایی خود را وارد نمی‌کنند. در عوض از ریسک حساب شده استفاده می‌کنند.

تصمیم برای ریسک

ریسک حساب شده یک تصمیم با احتیاط اتخاذ شده است که فرد را در برابر سطحی از ریسک شخصی و مالی قرار می‌دهد. اما در ازای آن احتمال کسب سود قابل قبولی را در نظر می‌گیرد. بررسی ارزش یک ریسک شامل تحلیل دقیق مدیریت ریسک و سرمایه می‌شود. اغلب ریسک حساب شده در مباحث مدیریت مالی و کسب و کار استفاده می‌شود. ولی افراد می‌توانند در زندگی شخصی خود نیز از این مقوله استفاده کنند. در هر لحظه عملاً فرد در حال قبول یک ریسک ذاتی به ازای انجام هر کار در آن لحظه می‌باشد.

هنگامی که یک تصمیم فرد را از نظر مالی، عاطفی و یا حتی از نظر شهرت شخصی از محدوده امن خارج کرده و آسیب‌پذیر کند، ریسک ایجاد می‌شود. ولی اگر با بررسی نتایج مشخص شود که سود حاصل شده از آن تصمیم نسبت به ریسک موجود بیشتر است، می‌توان گفت که یک ریسک حساب شده انجام شده است.

مزایای ریسک حساب شده

ریسک حساب شده، وضعیت حساب‌های معاملاتی بخش جدانشدنی موفقیت در کسب و کار و سرمایه‌گذاری است؛ به همین دلیل فرد می‌بایست این درک را قبل از شروع کار در هر یک از این دو بخش کاملاً بدست آورد. اکثر قریب به اتفاق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌بایست در ابتدای کار بخشی از دارایی خود را درگیر کنند. در صورت عبور از سطح ترس در برابر چنین ریسکی، منافع زیادی در طرف دیگر در انتظار فرد خواهد بود.

البته با عبور از ترس، مورد دیگری که فرد باید در برابر آن مقاومت داشته باشد، طمع برای کسب سودهای بیشتر در مدت زمان کمتر است. این طمع می‌تواند منجر به درگیر کردن میزان بیشتری از سرمایه فرد در کسب و کار شود. باید توجه داشت که هر کار و هر مسیری نیاز به طی یک زمان مشخص دارد و عجله در هیچ کاری نتیجه‌بخش نخواهد بود.

در کتاب جان مورفی، مقوله ریسک حساب شده تحت عنوان نسبت جذابیت معامله (Risk to Reward Ratio) مطرح می‌شود. این نسبت با شناسایی نقاط حد سود و حد ضرر بدست می‌آید. همچنین عنوان می‌کند که بهتر است این نسبت حداقل ۱ به ۳ باشد تا در برابر قبول یک ریسک، ۳ برابر سود در انتظار فرد باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حد سود می‌توانید مقاله‌ی حد سود در بازارهای مالی (بورس، ارز دیجیتال، فارکس) را مطالعه کنید.

همچنین رابرت کیوساکی در کتاب چهار ربع نقدینگی، عنوان می‌کند که به هیچ عنوان منطقی نیست که بدون توجه به بهره، ریسک انجام کاری قبول شود. به زبان دیگر، فرد تنها زمانی باید ریسک یک کار را قبول کند که در ازای آن سود قابل قبولی دریافت کند.

منابع:

R. Kiyosaki, Cashflow quadrant. Scottsdale, AZ: Plata Publishing, 2011.

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

دریافت کد بورسی و ثبت نام در بورس

از مهم‌ترین اهدافی که هر فرد در طول زندگی دنبال می‌کند، موفقیت و پیشرفت مالی است تا اطمینان خاطر و آسودگی بیشتری در آینده داشته باشد.
با نگاهی به بازار سرمایه خواهیم دید، بورس بیشترین بازدهی را در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر بازارها داشته است.
اگر تصمیم گرفته‌اید زندگی مالی خود را متحول کنید، ما راهنمای شما برای ورود قدرتمند به دنیای بورس هستیم. ما شما را برای ثبت نام در بورس و موفقیت در آن آماده کنیم.

مراحل ثبت نام بورس و کارگزاری

احراز هویت سجام

۱ دریافت کد بورسی سجام

از مهم‌ترین اهدافی که هر فرد در طول زندگی دنبال می‌کند، موفقیت و پیشرفت مالی است تا اطمینان خاطر و آسودگی بیشتری در آینده داشته باشد.

با نگاهی به بازار سرمایه خواهیم دید، بورس بیشترین بازدهی را در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر بازارها داشته است.

اگر تصمیم گرفته‌اید زندگی مالی خود را متحول کنید، ما راهنمای شما برای ورود قدرتمند به دنیای بورس هستیم. ما شما را برای ثبت نام در بورس و موفقیت در آن آماده کنیم.

احراز هویت سجام

۲ احراز هویت سجام و کارگزاری

اگر سجامی نیستید، با در اختیار داشتن کد پیگیری 10 رقمی سجام، بر روی گزینه وب اپلیکیشن کلیک کنید. بعد از وارد نمودن شماره موبایلی که به نام خودتان می باشد، وارد بخش احراز هویت شده و مراحل را طی نمایید.

اطلاعات، توسط کارگزاری به سایت سجام ارسال شده و در صورت تایید احراز، کد بورسی شما صادر و پیامک می گردد.

احراز هویت سجام

۳ دریافت کد آنلاین و شروع معاملات

پس از تکمیل ثبت‌نام، نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی برای شما پیامک خواهد شد.

پس از دریافت پیامک کد آنلاین و نشانی سامانه‌های معاملاتی، می‌توانید وارد پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری اقتصاد بیدار شده و معاملات خود را آغاز کنید.

آموزش بورس

اقتصاد بیدار

یادگیری بورس و روش‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین کاری است که افراد مبتدی تا حرفه‌ای باید به صورت پیوسته در برنامه خود داشته باشند. مقالات و ویدیو‌های آموزشی اقتصاد بیدار به صورت 24 ساعته در دسترس شما عزیزان است. پس از ثبت‌نام در اقتصاد بیدار می‌توانید در کلاس‌های رایگان مدرسه بورس اقتصاد بیدار نیز شرکت کنید و یک قدم محکم برای ورود به دنیای بازارهای مالی بردارید

تجربه‌ای متفاوت از از ورود به دنیای بورس

احراز هویت سجام

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در روند ثبت نام مشکلی دارید؟

همکاران ما 24 ساعت روز و در 7 روز هفته در خدمت شما هستند.

تماس تلفنی

با شماره‌گیری ۴۲۰۹۰۰۰-۰۲۱ همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد.

چت آنلاین

با کلیک بر روی آیکون چت آنلاین در گوشه سایت، با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

سامانه سجام چیست؟

سجام مخفف عبارت سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان است که توسط شرکت وضعیت حساب‌های معاملاتی سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با هدف ایجاد یکپارچگی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر برای سرمایه گذاران ایجاد شده است . اشخاصی که درخواست کد بورسی دارند، باید کد 10 رقمی اخذ شده از سامانه سجام را به کارگزاری و یا دفاتر پیشخوان ارائه دهند. همچنین افرادی که در حال حاضر نیز در بازار سرمایه فعالیت می کنند، نیاز است که حتما برای ثبت نام در سامانه سجام اقدام کنند.

احراز هویت چیست؟

اصالت‌سنجی یا احراز هویت به تعیین صحت و سقم یک ویژگی گفته می شود. فرآیند احراز هویت در هنگام مراجعه به دفاتر کارگزاری و یا پیشخوان، اینگونه است که مشخصات فرد متقاضی با اصل شناسنامه و کارت ملی او تطبیق داده می شود و فرم ها و مدارک تکمیل و سپس امضا و اثر انگشت از مشتری اخذ میگردد.

آیا احراز هویت سجام با احراز هویت کارگزاری فرق دارد؟

بله، احراز هویت کارگزاری و احراز هویت سجام با هم متفاوت می باشد. برای احراز هویت سجام، دو روش حضوری و غیر حضوری وجود دارد. در روش احراز حضوری باید با مدارک هویتی خود، همراه با کد 10 رقمی سجام که بعد از ثبت نام به شماره همراهتان پیامک شده به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید و احراز شوید.

در روش غیرحضوری کافیست اپلیکیشن اقتصاد بیدار را دانلود و به صورت آنلاین و خیلی راحت نسبت به احراز هویت خود اقدام کنید.

بعد از احراز هویت سجام باید نزد کارگزاری انتخابی خود نیز احراز شوید. از جمله خدماتی که کارگزاری اقتصاد بیدار جهت رفاه حال مشتریان ایجاد نموده، طراحی اپ احراز هویت بیدار در نسخه های اندروید و IOS برای احراز غیرحضوری مشتریان است. بنابراین با استفاده از اپلیکیشن بیدار می توانید هر دو احراز هویت سجام و کارگزاری را به صورت یکجا و در کوتاهترین زمان انجام دهید.

برای دریافت کد بورسی از اقتصاد بیدار چه مدارکی لازم است؟

اصل شناسنامه
اصل کارت ملی
مشخصات کامل حساب بانکی (نام بانک ، شماره حساب ، شماره شبا ، کد و نام شعبه ، نوع حساب)
تکمیل فرم مشخصات مشتری (به صورت حضوری یا غیر حضوری در بخش ثبت نام سایت)

آیا بصورت غیرحضوری می توانم کد بورسی و کد انلاین بگیرم؟

بله ، کافیست در سایت اقتصاد بیدار وارد صفحه ثبت نام شوید و مدارک خود را بارگزاری کنید. بعد از آن نیز با نصب اپلیکیشن بیدار به راحتی می توانید احرا هویت سجام و کارگزاری را انجام دهید و احراز شوید. بعد از احراز، کد بورسی و کد معاملاتی آنلاین برای شما از طریق پیامک و ایمیل ارسال می شود.

اخذ کد بورسی و احراز هویت فرزندان زیر 18 سال چگونه انجام می شود؟

جهت دریافت کد بورسی و احراز هویت فرزندان زیر 18 سال مدارک فرزند و ولی یا قیم قانونی او از طرف کارگزاری دریافت می گردد، همچنین قیم قانونی آنها احراز هویت می شوند.

در حال حاضر دارای کد بورسی ازکارگزاری دیگری هستم ولی می خواهم با کارگزاری اقتصادد بیدار هم کار کنم آیا مقدور است ؟ اختلالی در معاملات ایجاد نمی شود؟

خیر. مشکلی پیش نمی آید. برای این منظور باید وارد صفحه ثبت نام سایت شوید. مدارک خود را بارگزاری کنید. سپس از طریق اپلیکیشن بیدار احراز شوید. بعد از احراز ،کد معاملاتی اقتصاد بیدار برای شما از طریق پیامک و ایمیل ارسال می گردد.

اگر از طریق کارگزاری اقتصاد بیدار در سامانه سجام ثبت نام کنم باید 10 هزار تومان هزینه ثبت نام را پرداخت کنم؟

در صورتی که از طریق سایت کارگزاری اقتصاد بیدار کد ده رقمی سجام را دریافت کنید ثبت نام در سامانه سجام به صورت رایگان انجام می پذیرد. همچنین احراز هویت سجام در کارگزاری اقتصاد بیدار نیز رایگان است.

تفاوت کد بورسی و کد آنلاین چیست؟

کد بورسی برای هر مشتری یک بار صادر می گردد و آن زمان ورود مشتری به بازار بورس است. کد بورسی را در تمامی کارگزاری ها می توان استفاده کرد اما کد آنلاین برای هر کارگزاری منحصر به همان کارگزاری می باشد.
کد آنلاین همان کد کاربری و کلمه عبوری است که به منظور استفاده از سامانه معاملات آنلاین (برخط) هر کارگزاری صادر می گردد. برای صدور کد آنلاین مشتری ابتدا باید کد بورسی داشته باشد.

کد انلاین خود را فراموش کرده ام، چه کار باید انجام دهم؟

برای دریافت مجدد کد کاربری و رمز عبور آنلاین با کارشناسان پشتیبانی اقتصاد بیدار تماس بگیرید تا مجددا برای شما کد صادر شود.

در صورتی که دانش و وقت کافی برای فعالیت در بورس را نداشته باشم، می توانم پول خود را برای سرمایه گذاری به شما بسپارم؟

بله، شما می توانید از روش سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده کنید. به همین منظور می توانید در صندوق های سرمایه گذاری اقتصاد بیدار که شامل صندوق سهامی ارزش آفرین بیدار و صندوق با درآمد ثابت سپر می باشد، استفاده نمایید و یا از خدمات سبدگردانی اختصاصی اقتصاد بیدار بهره مند شوید.

راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها

رسیدن به موفقیت، راه مشخص و مستقیمی ندارد ولی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا مسیر موفقیت برایتان هموارتر شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.